Погляд

Такий «деспотичний» Царизм

16 Червня 2010, 11:10 4621

Частина 1.Україна

 

На самому початку згадується до болю затерта фраза Геродота (Батька Історії): «Народ, який не знає свого минулого, не має майбутнього». Тобто, ми з вами розуміємо, що для того, щоб стверджувати, наприклад, тезу «Богдан Хмельницький – Герой України» чи «Під час перебування у складі Речі Посполитої український народ зазнав великих утисків та дискримінацій», ми маємо на чомусь базуватись, мати якісь знання.

А з чого ж черпаємо ми ці знання? Чи є вони в нас,чи потрібні вони нам взагалі?Або, може, нам достатньо міфів та кліше, створених Радянською та сучасною ідеологіями?

Бо коли Історія стає рабою Влади та Держави, вона перестає бути собою і стає пропагандою (при чому не завжди якісною),суцільною брехнею та знаряддям маніпулювання людьми…

Кожне наше історичне ствердження, кожен згаданий факт повинен базуватися на Історичному джерелі.

Історичне джерело — це певна якість артефактів минулого (старожитностей). Тому зміст цього поняття цілком залежить від комплексу уявлень епохи про залишки минулого.

Історичне джерело можна визначити як носій історичної інформації, що виник як продукт розвитку природи й культури та відображає той чи інший бік людської діяльності.

 

Виділяють такі типи історичних джерел:

 

1) письмові (зафіксовані на папірусі, пергаменті, папері),

2) речові (їх вивчає археологія, музеєзнавство),

3) усні (фольклорні джерела — казки, анекдоти),

4) етнографічні (народні повір'я, обряди),

5) лінгвістичні,

6) кіно-фотодокументи,

7) фонодокументи.

Центральне місце серед історичних джерел займають письмові тексти — хроніки, документи, листи і т.д. — їх називають первинними історичними текстами (першоджерелами).

Історичні джерела виступають як свідчення, відображення, образи, сліди минулого, використання яких служить реконструкції історичного минулого. У ході такої реконструкції виникають історичні праці — статті, монографії, підручники — їх називають вторинними історичними текстами (або історіографією). По суті можна розділити всі джерела, використовувані в історичних дослідженнях, на два основних класи: історичні й археологічні. Всі знаряддя і результати людської діяльності розглядаються як феномени-артефакти, в яких «закодована» інформація про цю діяльність. У випадках, коли письмові джерела відсутні, доводиться використовувати винятково археологічні джерела.)….

Вже 19 років Україна незалежна…Але, поставимо собі питання, скільки за ці роки було виданно,перекладено,популяризовано першоджерел?Не роздумів про «героїчну минувшину»,а саме джерел. Як відомо, історики – теж люди,вони мають свої проблеми: політичні, релігійні погляди, свій настрій… Але коли ми тримаємо у руках видання історичного джерела, ми маємо можливість самі зробити висновки і взагалі дізнатися, як це було, а не так як його бачить хтось. Маємо зауважити, що цей «Хтось» може отримати за свою «історичну працю» гроші. Може бути у поганому настрої. Може любити або не любити якусь конфесію або націю…

Один з «міфів»- це те що за Часів Російській Імперії начебто не було можливості друкувати книги, присвячені Історії України та Українські Історичні джерела. Чи так це було насправді?

Нижче додається далеко не повний список досліджень та історичних праць, виданих за Царські часи. Багато з цих робіт і досі не передруковані у наші Незалежні часи…
Всі ці праці доступні у мережі Інтернет. Тож подивимось на те, що було і порівняємо з тим, що є. Назви робіт подаються мовою оригіналу. Всім шукаючим дослідникам присвячую

 

Список

 

Драгоманов М.П. Малорусские народные предания и рассказы. 1876.

Абаза К.К. Казаки. Донцы, уральцы, кубанцы, терцы. Очерк из истории и стародавнего казацкого быта в общедоступном изложении, для чтения в войсках, семье и школе. Изд.2-е. 1899.

Авенариус В.П. Книга о Киевских богатырях. Свод 24 избранных былин древне киевского эпоса. 1876.

Айналов Д.В., Редин Е. Древние памятники искусства Киева. Софийский собор, Златоверхо-Михайловский и Кирилловский монастыри. 1899

Акты для истории провинциальных сеймиков Юго-Западного края во второй половине XVII века. 1888. (Киевская Археографическая комиссия. Архив Юго-Западной России… Ч.2. Т.2.)

Акты о гайдамаках (1700-1768). 1876. (Киевская Археографическая комиссия. Архив Юго-Западной России… Ч.3. Т.3.)

Акты о городах (1432-1798). 1869. (Киевская Археографическая комиссия. Архив Юго-Западной России… Ч.5. Т.1.)

Акты о заселении юго-западной России XVI-XVIII вв. 1905. (Киевская Археографическая комиссия. Архив Юго-Западной России… Ч.7. Т.3.)

Акты о заселении юго-западной России.

1886. (Киевская Археографическая комиссия. Архив Юго-Западной России… Ч.7. Т.1.)

1890. (Киевская Археографическая комиссия. Архив Юго-Западной России… Ч.7. Т.2.)

Акты о землевладении в Юго-Западной России XV-XVIII вв. 1907. (Киевская Археографическая комиссия. Архив Юго-Западной России… Ч.8. Т.4.)

Акты о козаках (1500-1648). 1863. (Киевская Археографическая комиссия. Архив Юго-Западной России… Ч.3. Т.1.)

Акты о козаках (1679-1716). 1868. (Киевская Археографическая комиссия. Архив Юго-Западной России… Ч.3. Т.2.)

Акты о происхождении шляхетских родов в Юго-Западной России. 1867. (Киевская Археографическая комиссия. Архив Юго-Западной России… Ч.4. Т.1.)

Акты о церковно-религиозных отношениях в Юго-Западной Руси. (1322-1648 гг.). 1883. (Киевская Археографическая комиссия. Архив Юго-Западной России… Ч.1. Т.6.)

Акты об украинской администрации XVI-XVII вв. 1907. (Киевская Археографическая комиссия. Архив Юго-Западной России… Ч.8. Т.5.)

Акты об Унии и состоянии православной церкви с половины XVII века (1648-1798). 1871. (Киевская Археографическая комиссия. Архив Юго-Западной России… Ч.1. Т.4.)

Акты об экономических и юридических отношениях крестьян в XVIII веке (1700-1799). 1870. (Киевская Археографическая комиссия. Архив Юго-Западной России… Ч.6. Т.2.)

Акты об экономических и юридических отношениях крестьян в XVI-XVIII веке (1498-1795).

1876. (Киевская Археографическая комиссия. Архив Юго-Западной России… Ч.6. Т.1.-

1876. (Киевская Археографическая комиссия. Архив Юго-Западной России… Ч.6. Т.1. Приложение.)

Акты относящиеся ко времени войны за Малороссию. 1909. (RSL)(Виленская комиссия для разбора древних актов. Акты… Т.34.)

Акты, относящиеся к делу о подчинении Киевской Митрополии Московскому Патриархату. (1620-1694 гг.). 1873. (Киевская Археографическая комиссия. Архив Юго-Западной России… Ч.1. Т.5.)

Акты, относящиеся к истории Галицко-русской православной церкви (1423-1714 гг.). 1904. (Киевская Археографическая комиссия. Архив Юго-Западной России… Ч.1. Т.10.)

Акты, относящиеся к истории Западной России.

Т.1. 1340-1506 гг. (Археографическая комиссия.)

Т.2. 1506-1544 гг. 1848. (Археографическая комиссия.)

Т.3. 1544-1587 гг. (Археографическая комиссия.)

Т.4. 1588-1638 гг. (Археографическая комиссия.)

Т.5. 1633-1699 гг. 1853. (Археографическая комиссия.)

Акты, относящиеся к истории Западно-русской церкви. 1908. (Виленская комиссия для разбора древних актов. Акты… Т.33.)

Акты, относящиеся к истории Львовского Ставропигиального братства (продолжение). 1904. (Киевская Археографическая комиссия. Архив Юго-Западной России… Ч.1. Т.12.)

Акты, относящиеся к истории Львовского Ставропигиального братства. 1904. (Киевская Археографическая комиссия. Архив Юго-Западной России… Ч.1. Т.11.)

Акты, относящиеся к истории православной церкви в Югозападной России. 1859. (Киевская Археографическая комиссия. Архив Юго-Западной России… Ч.1. Т.1.)

Аленицын В. Еврейское население и землевладение в юго-западных губерниях европейской России, входящих в черту еврейской оседлости. 1884.

Андриевский А.А. Исторические материалы из архива Киевского губернского правления.

Вып.01. 1882.

Вып.02. 1882.

Вып.05. 1883.

Вып.06. 1884.

Вып.07. 1884.

Вып.08. 1885.

Андриевский М.А. Козацкая дума о трех азовских братьях. 1884.

Антонович Владимир Бонифатьевич. Археологическая карта Киевской губернии. 1895.

Антонович Владимир Бонифатьевич. Исторические деятели Юго-Западной России в биографиях и портретах. Вып.1. 1885.

Антонович Владимир Бонифатьевич. Монографии по истории Западной и Юго-Западной России. Т.1. 1885.

Антонович Владимир Бонифатьевич. Описание монет и медалей, хранящихся в нумизматическом музее Университета св.Владимира.

Вып.1. Монеты Древнего мира. 1896.

Вып.2. Монеты Римской республики. 1900.

Вып.3. Монеты римских императоров. 1904-1905. (Изв. Киевского ун-та им. св.Владимира)

Антонович Владимир Бонифатьевич. Очерк истории Великого княжества Литовского до половины XV столетия. Вып.1. 1878.

Архангельский А.С. Очерки из истории западно-русской литературы XVI-XVII вв. Борьба с католичеством и западно-русская литература конца XVI – первой половине XVII в. I-II, Приложения. 1888.

Документы, объясняющие историю Западно-Русского края и его отношения к России и к Польше. 1865.

Т.07. Памятники полемической литературы в Западной Руси. Кн.2. 1882

Т.19. Памятники полемической литературы в Западной Руси. Кн.3. 1903.

Третий Археологический съезд в Киеве 2-го августа 1874 года. (Правила, программа, вопросы). 1873.

Труды третьего Археологического съезда в Киеве 1874. Т.1. 1878.

Указатель выставки при третьем археологическом съезде в Киеве. 1874.

Матвеев А.А. К вопросу об археологических исследованиях в южной России. III. Археология. Издание распорядительного комитета VI археологического съезда. 1881.

Каталог выставки XI-го Археологического съезда в Киеве. 1899.

Аскоченский В.И. История Киевской Духовной академии, по преобразовании ее, в 1819 году. 1863.

Аскоченский В.И. Киев с древнейшим его училищем Академиею.
Ч.1. 1856.
Ч.2. 1856.

Багалей Д.И. Колонизация Новороссийского края и первые шаги его по пути культуры. 1889.

Багалей Д.И. Магдебургское право в левобережной Малороссии. 1892. (ЖМНП)

Багалей Д.И. Материалы для истории колонизации и быта Харьковской и отчасти Курской и Воронежской губерний.
Т.1. 1886.
Т.2. 1890.

Багалей Д.И. Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам). Т.2. (с 1815 по 1835 год). 1904.

Багалей Д.И. Очерки из истории колонизации степной окраины Московского государства. 1887.

Бантыш-Каменский Д.Н. История Малой России. История Малой России, со времен присоединения оной к Российскому государству при царе Алексее Михайловиче, с кратким обозрением первобытного состояния сего края.

Ч.1. Изд. 2-е. 1830.

Ч.1. 1842.

Ч.1-3. 1903.

Ч.2. 1822.

Ч.2. 1830.

Ч.3. 1822.

Ч.3. 1830.

Ч.3. 1842.

Ч.4. 1822.

Бантыш-Каменский Д.Н. Источники Малороссийской истории. Ч.1. 1649-1687. 1858.

Батюшков П.Н. Бессарабия. Историческое описание. 1892.

Батюшков П.Н. Волынь. Исторические судьбы Юго-Западного края. 1888.

Батюшков П.Н. Подолия. Историческое описание. 1891.

Батюшков П.Н. Холмская Русь (Люблинская и Седлецкая губ.). 1885. (Памятники русской старины в западных губерниях. Вып. 8.)

Батюшков П.Н. Холмская Русь. Исторические судьбы русского Забужья. 1887.

Белов Евгений Александрович. Борьба великого князя киевского Святослава Игоревича с императором Иоанном Цимисхием. 1873. (ЖМНП)

Белозерский Н. Южнорусские летописи, открытые и изданные Н.Белозерским. Т.1. 1856.

Беляев И.Д. О сторожевой, станичной и полевой службе на Польской Украйне Московского государства, до царя Алексея Михайловича. 1846.

Берлинский Максим. Краткое описание Киева, содержащее историческую перечень сего города, так же показание достопамятностей и древностей оного. 1820

Бершадский С.А. Литовский статут и польские конституции. 1893.

Бестужев-Рюмин К.Н. О составе русских летописей до конца XIV века. 1. Повесть Временных Лет. 2. Летописи Южно-Русские. 1868.

Бобринский А.А. О курганах близ местечка Смела, Киевской губернии. 1886.

Бобринский Алексей. Отзыв о труде профессора Владимира Бонифатьевича Антоновича «Археологическая карта Киевской губернии». 1900

Богданов А.П. Древние киевляне по их черепам и могилам. 1879

Бодянский О.М. Летопись монастыря Густынского. 1848.

Бодянский О.М. Реестра всего войска Запорожского после Зборовского договора с королем польским Яном Казимиром, составленные 1649 года, октября 16 дня. 1875.

Болеслав-Юрий II, князь всей Малой Руси. Сборник материалов и исследований. 1907.

Бранденбург Н.Е. Журнал раскопок Н.Е.Бранденбурга 1888-1902 гг. Работы в губерниях: Киевской, Полтавской, Харьковской, Каменец-Подольской, Екатеринославской, Таврической, Черниговской, Могилевской, Новгородской, Смоленской и в Области войска Донского. 1902.

Братчиков А. Материалы для исследования Волынской губернии в статистическом, этнографическом, сельскохозяйственном и других отношениях. Вып.1. 1868.

Веселовский А.Н. Киев – град Днепра. 1887

Веселовский А.Н. Южно-русские былины. 1881. (ИРАН. Записки. Т.39. №5.)

Веселовский Н.И. Первобытные древности (История Южной России). Пособие к лекциям, читанным в С.-Петербургском Археологическом Институте профессором Н.И.Веселовским. 1904.

Лазаревский А.М. Малороссийские переписные книги 1666 года. 1900.

Лазаревский А.М. Малороссийские посполитые крестьяне (1648-1783 гг.). 1908.

Лазаревский А.М. Очерки, заметки и документы по истории Малороссии.
Ч.1. 1892.

Ч.2. 1895.

Ч.3. 1896.

Ч.4. 1898.

Лазаревский А.М. Сулимовский архив. Фамильные бумаги Сулим, Скорун и Войцеховичей XVII-XVIII в. 1884.

Лазаревский А.М. Указатель источников для изучения Малороссийского края. Вып.1. 1858.

Пискунов Ф. Словарь живого народного, письменного и актового языка русских южан Российской и Австро-Венгерской империи. Изд.2-е, испр. и знач. пополненное. 1882.

Яковлев В. Древне-киевские религиозные сказания. 1875.

Яновский Л.В. Политическая деятельность Петра Скарги. 1905-1907. (Изв. Киевского ун-та им. св.Владимира)

Эварницкий Д.И. Запорожье в остатках старины и преданиях народа. Ч.2. 1888.
Эварницкий Д.И. История Запорожских козаков.

Т.1. 1892.

Т.2. 1895.

Т.3. 1897.

Эварницкий Д.И. История села Фалеевки-Садовой Херсонской губернии и уезда. 1892.

Эварницкий Д.И. Источники для истории Запорожских козаков.

Т.1. 1903.

Т.2. 1903.

Эйнгорн В.О. К истории иноземцев в Старой Малороссии. 1908.

Эйнгорн В.О. Отставка А.Л.Ордина-Нащокина и его отношение к малороссийскому вопросу. 1897. (ЖМНП)

Юбилейный сборник в память 900-летия епископской кафедры в г.Чернигове. 1893.

Гуров В.В., при участии Е.К.Бродского. Сборник судебных решений, состязательных бумаг, грамот, указов и других документов, относящихся к вопросу о старозаимочном землевладении в местности бывшей Слободской Украйны. 1884.

Дашкевич Н.П. Болоховская земля и ее значение в русской истории. Эпизод из истории Южной Руси в XIII и XIV столетиях. 1876.

Дашкевич Н.П. Еще разыскания и вопросы о Болохове и Болоховцах. 1899. (Изв. Киевского ун-та им. св.Владимира)

Дашкевич Н.П. Княжение Даниила Галицкого, по русским и иностранным известиям. 1873. (Изв. Киевского ун-та им. св.Владимира)

Дверницкий Е.Н. Памятники древнего православия в г. Владимире-Волынском. 1889

Демидов А.Н. Путешествие в Южную Россию и Крым через Венгрию, Валахию и Молдавию, совершенное в 1837 г. 1853.

Ден В.Э. Население России по Пятой ревизии. Подушная подать в XVIII веке и статистика населения в конце XVIII века.

Т.1

Т.2. Ч.2.

Денисов Л.И. Первопечатники Иоганн Гутенберг и Иван Федоров. 1908.

Денисов Л.И. Православные монастыри Российской империи. Полный список. 1908.

Де-Рибас Л.М. Из прошлого Одессы. 1894.

Добровольский П.М. Топографические описания городов Чернигова, Нежина и Сосницы с их поветами (Рукописи 1783 года). 1903.

Довнар-Запольский М.В. Баркулабовская летопись. 1898. (Изв. Киевского ун-та им. св.Владимира)

Довнар-Запольский М.В. Западно-русская сельская община в XVI веке. 1897. (ЖМНП)

Довнар-Запольский М.В. Крестьянская реформа в литовско-русском государстве в половине XVI века. 1905. (ЖМНП)

Довнар-Запольский М.В. Любавский М. Спорные вопросы в истории литовско-русского права. М. 1901. (Критика). 1901. (ЖМНП)

Документы, объясняющие историю Западно-Русского края и его отношения к России и к Польше. 1865. (Археографическая комиссия.)

Егунов А.Н. Записки Бессарабского статистического комитета.

Т.1. 1864.

Т.2. 1867.

Т.3. 1868.

Ефименко А.Я. Литовско-русские данники и их дани. 1903. (ЖМНП)

Житецкий П. Мысли о народных малорусских думах. 1893.

Житецкий П. Очерк звуковой истории малорусского наречия. 1876.

Житецкий П. Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII и XVIII вв. Ч.1. 1889.

Брун Ф. Черноморье. Сборник исследований по исторической географии Южной России. (1852-1877 г.). Ч.1-2. 1879-1880.

Бузескул В. Князь Торопецкий Мстислав Мстиславич. 1883. (ЖМНП)

Бузескул В. О занятии Галича Мстиславом Удалым. (Хронологическая заметка). 1881. (ЖМНП)

Буцинский П.Н. О Богдане Хмельницком. 1882.

Бучневич В.Е. Записки о Полтаве и ее памятниках. Изд.2-е, исправленное и дополненное. 1902.

Василенко Н.П. Материалы для истории экономического, юридического и общественного быта старой Малороссии.

Вып.1. Генеральное следствие о маетностях Нежинского полка 1729-1730 г. 1901.

Вып.2. Экстракт из указов, инструкций и учреждений по материям, на девятнадцать частей. Собрано в Правительствующем Сенате по малороссийской экспедиции 1786 года. 1902.

Васильевский В.Г. Брун Ф. Черноморье. Сборник исследований по исторической географии южной России. Часть 1. Одесса, 1879. (Критика). 1879. (ЖМНП)

Васильевский В.Г. Древняя торговля Киева с Регенсбургом. 1888. (ЖМНП)

Васильчиков А.А. Семейство Разумовских.

Т.1. 1880.

Т.2. 1880.

Т.3. 1882.

Т.4. 1887.

Вейнберг Л.Б. Материалы по истории г.Острогожска. Акты XVII и XVIII столет. 1886.

Вейнберг Л.Б. Распространение христианства на Украйне (Краткий исторический очерк, составленный по неизданным документам). 1889.

Величко Самоил. Летопись событий в Юго-Западной России в XVII веке.

Т.3. 1855. (Киевская Археографическая комиссия.)

Т.4. Приложения. 1864. (Киевская Археографическая комиссия.)

Викторова М. Киевопечерский патерик по древним рукописям, в переложении на современный русский язык. 1870.

Виленская комиссия для разбора древних актов.

• Акты, издаваемые Виленской комиссией для разбора древних актов.

Т.14. Инвентари имений XVI-го столетия. 1887

Т.16. Документы, относящиеся к истории церковной унии в России. 1889.

Т.33. Акты, относящиеся к истории Западно-русской церкви. 1908.

Т.34. Акты относящиеся ко времени войны за Малороссию. 1909. (RSL)

Т.35. Инвентари староств, имений, фольварков и деревень за вторую половину XVIII века (1751-1789). 1910.

Ординация королевских пущ в лесничествах бывшего Великого княжества Литовского, составленная по инструкции короля Владислава IV-го … в 1641-м году. 1871.

Вишневский Д.К. Киевская академия в первой половине XVIII столетия. (Новые данные, относящиеся к истории этой Академии за указанное время). 1903.

Владимирский-Буданов М.Ф. Население Юго-западной России от половины XV в. до Люблинской унии (1569 г.). 1891.

Войтков А. Иов Базилевич, епископ переяславский, и его участие в церковно-политической жизни Польской Украйны (1771-1776). 1903.

Волк-Карачевский В.В. Борьба Польши с казачеством во второй половине XVII и начале XVIII века. 1899.

Гавриил Историко-хронологическое описание церквей епархии Херсонской и Таврической. 1848.

Гаупт Вильгельм. Краткие правила для новороссийских жителей: как содержать рогатый скот… 1828.

Гербель Николай. Изюмский слободской казачий полк. 1651-1765. 1852.

Гильфердинг А.Ф. Неизданное свидетельство современника о Владимире Святом и Болеславе Храбром. 1856.

Головацкий Я.Ф. Библиографические находки во Львове. 1873. (ИРАН. Записки. Т.22. №4.)

Головацкий Я.Ф. Исторический очерк основания Галицко-Руской Матице и справозданье первого собору ученых руских и любителей народного просвещения. 1850.

Головацкий Я.Ф. Карпатская Русь. 1875. (ЖМНП)

Головацкий Я.Ф. Народные песни Галицкой и Угорской Руси.

Ч.1. 1878.

Ч.2. 1878.

Ч.3. 01. 1878.

Ч.3. 02. 1878.

Головацкий Я.Ф. О народной одежде и убранстве русинов или русских в Галичине и северо-восточной Венгрии. 1877.

Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники.

Т.1 и Приложения. 1883.

Т.2 и Приложения. 1898.

Голубев С. Материалы для истории западно-русской церкви. Вып.1. 1891.

Голубев С.Т. Киевская академия в конце XVII и начале XVIII столетий. Речь, произнесенная на торжественном акте Киевской Духовной Академии 26 сентября 1901 года. 1901.

Гринченко Б.Д. Из уст народа. 1901.

Гринченко Б.Д. Литература украинского фольклора. 1777-1900. Опыт библиографического указателя. 1901.

Гринченко Б.Д. П.А.Кулиш. Биографический очерк. 1899.

Гринченко Б.Д. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и и соседних с ней губерниях. Вып.1. 1895.

Грот К.Я. («Очевидец»). Галицкая Русь прежде и ныне. Исторический очерк и взгляд на современное состояние. 1907

Грунский Н.К. Киевские глаголические листки. Вып.1-2. 1904. (записки Юрьевского ун-та)

Грушевский Александр. Пинское полесье. 1. Очерк истории Турово-Пинского княжества X-XIII. 2. Очерк истории Турово-Пинского княжества XIV-XVI. 3. Пинские акты XV-XVI. 1901.

Грушевский М. Барское староство, исторические очерки (XV-XVIII в.). 1894.

Грушевский М. История Киевской земли от смерти Ярослава до конца XIV столетия. (Изв. Киевского ун-та им. св.Владимира)

Грушевский М. Очерк истории украинского народа. Изд.2-е, дополненное. 1906.

Грушевский М. Южнорусские господарские замки в половине XVI века. Историко-статистический очерк. 1890. (Изв. Киевского ун-та им. св.Владимира)

Гульдман В.К. Подольская губерния. 1889.

Жукович П.Н. Сеймовая борьба православного западнорусского дворянства с церковной унией (до 1609 г.). 1901

Закревский Н. Летопись и описание города Киева. Ч.1-2. 1858.

Закревский Н. Описание Киева.

Т.1. 1868.

Т.2. 1868.

Записки о пребывании императрицы Екатерины Второй в Киеве , в 1787 году, и о свидании ея с Станиславом-Августом, королем Польским. 1843 .

Записки Черниговского губернского статистического комитета.

Кн.1. 1866.

Кн.2. 1868.

Захарченко М.М. Киев теперь и прежде. 1888.

Зубрицкий Денис (Дионисий). История древнего Галичско-русского княжества. Ч.3. 1855.

Иванов В. Епископы древней Луцкой епархии. 1891.

Иванов П.А. Исторические судьбы Волынской земли с древнейших времен до конца XIV века. 1895.

Иконников В.С. Киев в 1654-1855 гг. 1904.

Илляшевич Л.В. Краткий очерк истории Харьковского дворянства. 1885

Историко-статистическое описание Харьковской епархии. Отд.1. Краткий обзор епархии и монастыря. 1852.

Историко-статистическое описание Черниговской епархии. 1861.

Историко-филологический институт князя Безбородко в Нежине.

• Известия Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине.

Вып.00. 1877.

Вып.02. 1878.

Вып.03. 1879.

Вып.04_1. 1879.

Вып.06. 1881.

Вып.07. 1882.

Вып.09. 1884-1885.

Вып.10. 1885-1886.

Вып.11. 1887-1889.

Вып.12. 1893.

Вып.13. 1893.

Вып.14. 1895.

Вып.15. 1895.

Вып.16. 1898.

Вып.18. 1900.

Вып.19. 1901

Вып.21. 1904.

Вып.22. 1906.

Вып.23. 1907.

Сперанский М.Н. Описание рукописей библиотеки историко-филологического института князя Безбородко в г. Нежине. 1900.

Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805-1905). 1. История факультета. 2. Биографический словарь профессоров и преподавателей. 1908.

Историко-филологическое общество при институте князя Безбородко в Нежине.

Сборник Историко-филологического общества при институте князя Безбородко в Нежине.

Т.1. 1896.

Т.2. 1899.

Т.3. 1900.

Т.4. 1903.

Т.5. 1904.

Исторические песни малорусского народа с объяснениями Вл. Антоновича и М. Драгоманова. Т.2. Вып.1. 1875.

Исторические песни малорусского народа. С объяснениями Вл.Антоновича и М.Драгоманова. Т.1. 1874.

Карашевич Платон. Очерк истории православной церкви на Волыни. 1855

Карпов Геннадий. В защиту Богдана Хмельницкого. Историко-критические объяснения по поводу сочинения П.А.Кулиша "Отпадение Малороссии от Польши". 1890.

Карпов Геннадий. История борьбы Московского государства с Польско-Литовским. 1462-1508. 1867.

Карпов Геннадий. Критический обзор разработки главных русских источников, до истории Малороссии относящихся, за время: 8-е генваря 1654 – 30-е мая 1672 года. 1870.

Карпов Геннадий. Начало исторической деятельности Богдана Хмельницкого. 1873.

Кельсиев В. Галичина и Молдавия. Путевые письма. 1868.

Киевская Археографическая комиссия

• Архив Юго-Западной России, издаваемый Временной комиссией для разбора древних актов, высочайше утвержденной при Киевском Военном, Подольском и Волынском генерал-губернаторе.

Ч.1. Т.1. Акты, относящиеся к истории православной церкви в Югозападной России. 1859.

Ч.1. Т.10. Акты, относящиеся к истории Галицко-русской православной церкви (1423-1714 гг.). 1904.

Ч.1. Т.11. Акты, относящиеся к истории Львовского Ставропигиального братства. 1904.

Ч.1. Т.12. Акты, относящиеся к истории Львовского Ставропигиального братства (продолжение). 1904.

Ч.1. Т.2. Материалы для истории православия в Западной Украине в XVIII ст. Архимандрит Мелхиседек Значко-Яворский. 1759-1771 г. 1864.

Ч.1. Т.3. Материалы для истории православия в Западной Украине в XVIII ст. Архимандрит Мелхиседек Значко-Яворский. 1759-1771 г. 1864.

Ч.1. Т.4. Акты об Унии и состоянии православной церкви с половины XVII века (1648-1798). 1871.

Ч.1. Т.5. Акты, относящиеся к делу о подчинении Киевской Митрополии Московскому Патриархату. (1620-1694 гг.). 1873.

Ч.1. Т.6. Акты о церковно-религиозных отношениях в Юго-Западной Руси. (1322-1648 гг.). 1883.

Ч.1. Т.7. Памятники литературной полемики православных южно-руссцев с латино-униатами. 1887.

Ч.2. Т.1. Постановления провинциальных сеймов, в Юго-Западной России. 1861.

Ч.2. Т.2. Акты для истории провинциальных сеймиков Юго-Западного края во второй половине XVII века. 1888.

Ч.3. Т.1. Акты о козаках (1500-1648). 1863.

Ч.3. Т.2. Акты о козаках (1679-1716). 1868.

Ч.3. Т.3. Акты о гайдамаках (1700-1768). 1876.

Ч.4. Т.1. Акты о происхождении шляхетских родов в Юго-Западной России. 1867.

Ч.5. Т.1. Акты о городах (1432-1798). 1869.

Ч.5. Т.2. Выпуск 1-й. Переписи еврейского населения в юго-западном крае в 1765-1791 гг. 1890.

Ч.6. Т.1. Акты об экономических и юридических отношениях крестьян в XVI-XVIII веке (1498-1795). 1876.

Ч.6. Т.1. Приложение. Акты об экономических и юридических отношениях крестьян в XVI-XVIII веке (1498-1795). 1876.

Ч.6. Т.2. Акты об экономических и юридических отношениях крестьян в XVIII веке (1700-1799). 1870.

Ч.7. Т.1. Акты о заселении юго-западной России. 1886.

Ч.7. Т.2. Акты о заселении юго-западной России. 1890.

Ч.7. Т.3. Акты о заселении юго-западной России XVI-XVIII вв. 1905.

Ч.8. Т.2. Материалы для истории местного управления в связи с историей сословной организации. Акты Барского староства XVII-XVIII в. 1894.

Ч.8. Т.4. Акты о землевладении в Юго-Западной России XV-XVIII вв. 1907.

Ч.8. Т.5. Акты об украинской администрации XVI-XVII вв. 1907.

Величко Самоил. Летопись событий в Юго-Западной России в XVII веке.

Т.3. 1855.

Т.4. Приложения. 1864.

Иванишев Н.Д. О древних сельских общинах в Югозападной России. 1863.

Левицкий О.И. Пятидесятилетие Киевской Комиссии для разбора древних актов (1843-1893). Историческая записка о ее деятельности. 1893.

Киевская археографическая комиссия

Памятники, изданные Временной комиссией при Киевском военном Подольском и Волынском генерал-губернаторе. Т.1. 1845.

Киевская Археографическая комиссия

Памятники, изданные Временной комиссией при Киевском военном Подольском и Волынском генерал-губернаторе.

Т.1. Изд.2-е. 1848.

Т.2. 1846.

Т.3. 1852.

Т.4. 1859.

Памятники, изданные Киевскою комиссиею для разбора древних актов.

Т.1. Изд.2-е, дополненное. 1898.

Т.2. 1897.

Т.3. 1898.

Сборник летописей, относящихся к истории Южной и Западной Руси, изданный Комиссией для разбора древних актов, состоящей при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. 1888.

Сборник материалов для исторической топографии Киева и его окрестностей, изданный Комиссией для разбора древних актов, состоящей при Киевском , Подольском и Волынском генерал-губернаторе. 1874.

Новицкий И.П. Указатель к изданиям Временной комиссии для разбора древних актов, учрежденной при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. (С 1845 по 1877 год).

Т.1. Имена личные.

Клеванов А.С. История Юго-Западной Руси от ее начала до половины XIV века. 1849.

Рубинштейн С.Ф. Хронологический указатель указов и правительственных распоряжений по губерниям Западной России, Белоруссии и Малороссии за 240 лет, с 1652 по 1892 год. 1894.

Ковалинский М.И. Житие Григория Сковороды. Писано в 1796 г. в древнем вкусе. 1894.

Кониский Георгий, архиепископ Белорусский. История Русов или Малой России. 1846.

Костомаров Н.И. Гетьмановане Ивана Выговского и Юрия Хмельницкого. 1891. (На украинском языке). 1891.

Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования.

Т.09. Богдан Хмельницкий. Т.1. 1884.

Т.10. Богдан Хмельницкий. Т.2. 1884.

Т.11. Богдан Хмельницкий. Т.3. 1884.

Т.15. Руина. Историческая монография 1663-1687. 1882.

Т.16. Мазепа и мазепинцы. 1885.

Коялович М.О. Литовская церковная уния. Т.1-2. 1859.

Коялович М.О. Люблинская уния или соединение Литовского княжества с Польским королевством на Люблинском сейме в 1569 году. 1863.

Коялович М.О. О расселении племен западного края России. 1863.

Коялович М.О. Просьба жителей западной Малороссии о принятии в русское подданство 1773 года. 1872.

Коялович М.О. Чтения по истории Западной России. Изд.4-е. 1884.

Коялович М.О. Ясон Смогоржевский, полоцкий униатский архиепископ, в последствии униатский митрополит. 1873.

Краткая история о бунтах Хмельницкого и войне с татарами, шведами и уграми в царствование Владислава и Казимира, в продолжение двенадцати лет, начиная с 1647 г. Пер. с польск. 1847.

Краткое историческое описание Киево-Печерской Лавры. 1805

Крачковский Ю.Ф. Быт западно-русского селянина. 1874.

Крупович Маврикий. Собрание государственных и частных актов, касающихся истории Литвы и соединенных с ней владений, от 1387 до 1710 года. Ч.1. 1858.

Крыжановский Г. Историческое и общественное значение Почаевской Лавры. 1899.
Кулиш П.А. Записки о Южной Руси. Т.1-2. 1856.

Кулиш П.А. История воссоединения Руси.

Т.1. От начала колонизации опустошенной татарским погромом Киево-Галицкой Руси до начала столетней козацко-шляхетской войны. 1874.

Т.2. От начала столетней козацко-шляхетской войны до восстановления в Киеве православной иерархии, в 1620 году. 1874.

Т.3. Религиозное, социальное и национальное движение в эпоху Иова Борецкого. 1877.

Лашкаров П. Развалины церкви св.Симеона и Копырев конец древнего Киева. 1879.

Левицкий О.И. Пятидесятилетие Киевской Комиссии для разбора древних актов (1843-1893). Историческая записка о ее деятельности. 1893. (Киевская Археографическая комиссия.)

Летопись Самовидца о войнах Богдана Хмельницкого и о междоусобиях, бывших в Малой России по его смерти. Доведена продолжателями до 1734 года. 1846.

Летопись Самовидца по новооткрытым спискам с приложением трех Малороссийских хроник. 1878. (Киевская Археографическая комиссия.)

Линниченко И.А. Вече в Киевской области. 1881.

Линниченко И.А. Черты из истории сословий в Юго-Западной Галицкой (Руси) XIV-XV в. 1894.

Лисовский Н.А. Опыт изучения малорусских дум. 1890

Лонгинов А.В. Грамоты малорусского князя Юрия II и вкладная запись князя Юрия Даниловича Холмского XIV века. 1887.

Макарий (Булгаков М.П.). История Киевской академии. 1843.

Малышевский И.И. Западная Русь в борьбе за веру и народность. В 2-х частях. 1897

Маркевич Н.А. История Малороссии.

Т.1. 1842.

Т.2. 1842.

Т.3. 1842.

Т.4. 1842.

Т.5. 1843.

Маркович Яков. Дневник генерального подскарбия Якова Марковича (1717-1767 гг.). Ч.2. (1726-1729 гг.). Издание "Киевской Старины" под редакцией Ал.Лазаревского. 1895.

Маркович Яков. Дневные записки малороссийского подскарбия генерального Якова Марковича.

Ч.1. 1859.

Ч.2. 1859.

Марковский М. Антоний Радивиловский, южно-русский проповедник XVII в. 1894-1895.

Материалы для истории православия в Западной Украине в XVIII ст. Архимандрит Мелхиседек Значко-Яворский. 1759-1771 г.

1864. (Киевская Археографическая комиссия. Архив Юго-Западной России… Ч.1. Т.2.)

1864. (Киевская Археографическая комиссия. Архив Юго-Западной России… Ч.1. Т.3.)

Межов В.И. Библиографический указатель галицко-русской литературы. 1862

Миллер В.Ф. Отголоски галицко-волынских сказаний в современных былинах. 1896.

Миллер В.Ф. Эпиграфические следы иранства на юге России. 1886.

Миллер Г.Ф. Исторические сочинения о Малороссии и малороссиянах. 1846.

Милорадович Г.А. Родословная Книга Черниговского дворянства.

Т.1. Ч.1-2. 1901.

Т.2. Ч.3-6 и Приложения. 1901.

Мончаловский О.А. Петр Великий в Галицкой Руси. 1903.

Мотыжинский архив. Акты Переяславского полка XVII-XVIII в. 1890.

Мочульский В. К истории малорусского наречия. Житие св. Саввы освященного по пергаменной рукописи XIII в. 1894.

Мухин Н. Киево-Братский училищный монастырь. 1893.

Мякотин В.А. Генеральное следствие о маетностях Переяславского полка (1729-1731 г.). 1896. Генеральное следствие о маетностях Прилуцкого полка (1729-1731 гг.). 1896. Также две отдельные статьи.

Мякотин В.А. К истории Нежинского полка в XVII-XVIII вв. (Рецензия на книгу А.М.Лазаревского "Описание старой Малороссии, т.2, Полк Нежинский"). 1896.

Новицкий И.П. Указатель к изданиям Временной комиссии для разбора древних актов, учрежденной при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. (С 1845 по 1877 год).

Т.1. Имена личные..(Киевская Археографическая комиссия.)

Т.2. Имена географические. 1882.

О происхождении шляхетских родов в Юго-Западной России.

Описание документов архива Западнорусских униатских митрополитов.

Т.1. 1470-1700.

Т.2. 1701-1839.

Описание Почаевской Успенской Лавры. Изд.2-е. 1865

Очерк истории города Чернигова. 907-1907. 1908.

Павлищев Н.И. Польская анархия при Яне Казимире и война за Украину.

Т.1. 1887.

Т.2. 1887.

Т.3. 1878.

Памятная книжка Харьковской губернии на 1866 год. 1866.

Памятники литературной полемики православных южно-руссцев с латино-униатами. 1887. (Киевская Археографическая комиссия. Архив Юго-Западной России… Ч.1. Т.7.)

Памятники полемической литературы в Западной Руси.

Кн.2. 1882. (Археографическая комиссия. РИБ. Т.07.)

Кн.3. 1903. (Археографическая комиссия. РИБ. Т.19.)

Памятники, изданные Временной комиссией при Киевском военном Подольском и Волынском генерал-губернаторе.

Т.1. 1845. (Киевская археографическая комиссия.)

Т.1. 1848. (Киевская Археографическая комиссия.)

Т.2. 1846. (Киевская Археографическая комиссия.)

Т.3. 1852. (Киевская Археографическая комиссия.)

Т.4. 1859. (Киевская Археографическая комиссия.)

Памятники, изданные Киевскою комиссиею для разбора древних актов.

Т.1. Изд.2-е, дополненное. 1898. (Киевская Археографическая комиссия.)

Т.2. 1897. (Киевская Археографическая комиссия.)

Т.3. 1898. (Киевская Археографическая комиссия.)

Перетц В.Н. Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв. I-XIV. 1899.

Перетц В.Н. Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII веков. XV-XXII. 1899.

Петров Н.И. Описание рукописных собраний, находящихся в городе Киеве.

Вып.1. Собрание рукописей Московского митрополита Макария (Булгакова), Мелецкого монастыря на Волыни, Киево-Братского монастыря и Киевской духовной Семинарии. 1891.

Вып.2. Собрания рукописей Киево-Печерской Лавры, Киевских монастырей Златоверхо-Михайловского, Пустынно-Николаевского, Выдубицкого и женского Флоровского, и Десятинной церкви. 1897.

Вып.3. Библиотека Киево-Софийского собора. 1904.

Петров Н.И. Указатель церковно-археологического музея при Киевской Духовной Академии. Изд.2-е, исправленное и дополненное. 1897.

Петрушевич А.С. Волынско-Галицкая летопись осоставленная с концем XIII века. 1205-1292. 1871.

Петрушевич А.С. Краткое историческое известие о времени введения христианства на Галичской Руси, особенно же об учреждении святительских столиц в Галиче и Львове, и о святителях сидевших на упомянутых столицах. 1882.

Попка Иван Диомидович. Черноморские казаки в их гражданском и военном быту. Очерки края, общества, вооруженной силы и службы. 1858.

Постановления провинциальных сеймов, в Юго-Западной России. 1861. (Киевская Археографическая комиссия. Архив Юго-Западной России… Ч.2. Т.1.)

Постников В.Е. Южно-русское крестьянское хозяйство. 1891.

Похилевич Лаврентий. Уезды Киевский и Радомысльский. Статистические и исторические заметки о всех населенных местностях в этих уездах и с подробными картами их. 1887.

Т.3. Этнография Малорусская. 1891. pdf

Ригельман Александр. Летописное повествование о Малой России и ее народе и козаках вообще… 1785-86 года. 1847.

Розов В.А. Значение грамот XIV и XV веков для истории малорусского языка. Пробная лекция, читанная для приобретения звания приват доцента. 1907. (Изв. Киевского ун-та им. св.Владимира)

Рудченко И.Я. Чумацкие народные песни. 1874.

Русов А.А. Описание Черниговской губернии.

Т.1. 1898.

Т.2. 1899.

Рыбинский Владимир. Киевская митрополичья кафедра с половины XIII до конца XVI века. 1891.

Сборник материалов для исторической топографии Киева и его окрестностей, изданный Комиссией для разбора древних актов, состоящей при Киевском , Подольском и Волынском генерал-губернаторе. 1874. (Киевская Археографическая комиссия.)

Сборник по хозяйственной статистике Полтавской губернии. Т.3. Миргородский уезд. 1884.

Свенцицкий И.С. Обзор сношений Карпатской Руси с Россией в 1-ю пол. XIX в. 1906.

Свенцицкий И.С. Церковно- и русско-славянские рукописи публичной библиотеки народного дома во Львове. 1904.

Свистун Филипп Иванович. Прикарпатская Русь под владением Австрии.

Ч.1. 1895.

Ч.2. (1850-1895). 1896.

Сементовский Николай. Киев, его святыни, древности, достопамятности и сведения, необходимые для его почитателей и путешественников… Изд.7-е исправленное и по современным данным дополненное. 1900.

Сементовский Николай. Старина Малороссийская, Запорожская и Донская. 1846

Сецинский Е. Город Каменец-Подольский. Историческое описание. 1895.

Скальковский А. История Новой-Сечи, или последнего Коша Запорожского.

Ч.1. Изд.2-е. 1846.

Ч.2. 1846.

Ч.3. 1846.

Срезневский В.И. Малорусская ода 1807 года. 1905

Станкевич В. Судьбы народов России. Белоруссия. Украина. Литва. Латвия. Эстония.
Армения. Грузия. Азербайджан. Финляндия. Польша. 1921.

Стельмашенко М.А. Политическая деятельность Петра Скарги. 1902.

Стрельбицкий И. Униатские церковные соборы с конца XVI века до воссоединения Униатов с православною церковью. 1891.

Киевская старина.

1882.

1883.

1884.

1885.

1886.

1887.

1888.

1889.

1890.

1891.

1892.

1893.

1894.

1895.

1896.

1897.

1898.

1899.

1900. 1.

1900. 2.

1901.

1902.

1903.

1904.

1905.

1906.

Сумцов Н.Ф. Из украинской старины. 1905.

Сумцов Н.Ф. К истории южнорусской литературы семнадцатого столетия. Вып.1. Лазарь Баранович. 1885.

Сумцов Н.Ф. Местные названия в украинской народной словесности. 1886.

Сумцов Н.Ф. О свадебных обрядах, преимущественно русских. 1881.

Сумцов Н.Ф. Опыт исторического изучения малорусских послосвиц. 1896.

Сумцов Н.Ф. Очерки истории южно-русских апокрифических сказаний и песен. 1888.

Сумцов Н.Ф. Очерки народного быта (из этнографической экскурсии 1901 г. по Ахтырскому уезду Харьковской губернии). 1902.

Сумцов Н.Ф. Разыскания в области анекдотической литературы. Анекдоты о глупцах. 1898.

Сумцов Н.Ф. Современная малорусская этнография. Ч.1-2. 1893-97.

Сумцов Н.Ф. Тур в народной словесности. 1887.

Сумцов Н.Ф. Хлеб в обрядах и песнях. 1885.

Тарасий, иеромонах. Великороссийское и малороссийское богословие XVI и XVII веков. 1903.

Теодорович Н.И. Город Владимир Волынской губернии в связи с историей Волынской иерархии. 1893.

Теодорович Н.И. Город Заславль Волынской губернии. 1891.

Теодорович Н.И. Город Кременец Волынской губернии. 1890.

Терновский С.А. Киев в 1684-85 годах по описанию служилого иноземца Патрика Гордона. 1875.

Титов Ф.И. Памятники православия и русской народности в Западной России в XVII-XVIII вв.

Т.1. Акты по истории заграничных монастырей Киевской епархии XVII-XVIII вв. Ч.1.

Т.1. Акты по истории заграничных монастырей Киевской епархии XVII-XVIII вв. Ч.2.

Т.1. Акты по истории заграничных монастырей Киевской епархии XVII-XVIII вв. Ч.3. 1905.

Титов Ф.И. Русская православная церковь в Польско-Литовском государстве в XVII-XVIII вв. (1654-1795 г.). Т.1. Западная русь в борьбе за веру и народность в XVII-XVIII вв. 1-я половина тома (1654-1725 г.).

Топографическое описание Харьковского наместничества. 1788. (переиздание 1888 г.)

Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной Императорским Русским Географическим обществом. Материалы и исследования, собранные П.П.Чубинским.

Т.1. 1872. (ИРГО. Юго-Западный отдел.)

Т.2. 1878. (ИРГО. Юго-Западный отдел.)

Т.3. 1872. (ИРГО. Юго-Западный отдел.)

Т.4. 1877. (ИРГО. Юго-Западный отдел.)

Т.5. 1874. (ИРГО. Юго-Западный отдел.)

Т.6. 1872. (ИРГО. Юго-Западный отдел.)

Т.7. 1872. (ИРГО. Юго-Западный отдел.)

Тударев А.И. Краткая история 5-го гренадерского Киевского полка. 1892.

Указатель святыни и священных достопамятностей Киева, как в самом городе, так и в его окрестностях. 1853.

Филевич И.П. К вопросу о борьбе Польши и Литвы-Руси за Галицко-Волынское наследие. 1891.

Флоринский Т. Малорусский язык и "украинсько-руський" литературный сепаратизм. 1900..

Харьковский календарь на 1887 г. 1886.

Харьковский сборник. Литературно-научное приложение к Харьковскому календарю.

Вып.5. 1891.

Вып.9. 1895.

Харьковское историко-филологическое общество.

• Сборник Харьковского историко-филологического общества.

Т.04. 1892.

Т.05. 1893.

Т.06. 1894.

Т.08. 1896.

Т.09. 1897.

Т.10. 1897.

Т.11. 1899.

Т.12. 1900.

Т.13. 1902.

Т.14. 1905.

Т.16. 1905.

Т.17. 1907.

Хойновский И.А. Раскопки Великокняжеского двора древнего града Киева, произведенные весной 1892 года. Археологически-историческое исследование. 1892.

_________________________________________________________

УВАГА!
Редакція CREDO залишає за собою право не погоджуватися зі змістом матеріалів, поданих у цьому розділі.

Повна або часткова републікація тексту без письмової згоди редакції забороняється і вважається порушенням авторських прав.

Інші статті за темами

СЮЖЕТ

ПЕРСОНА

МІСЦЕ

← Натисни «Подобається», аби читати CREDO в Facebook

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми працюємо завдяки вашій підтримці
Шановні читачі, CREDO — некомерційна структура, що живе на пожертви добродіїв. Ваші гроші йдуть на оплату сервера, технічне обслуговування, роботу веб-майстра та гонорари фахівців.

Наші реквізити:

monobank: 5375 4141 1230 7557

Інші способи підтримати CREDO: (Натиснути на цей напис)

Підтримайте фінансово. Щиро дякуємо!
Напишіть новину на CREDO
Якщо ви маєте що розказати, але початківець у журналістиці, і хочете, щоб про цікаву подію, очевидцем якої ви стали, дізналося якнайбільше людей, можете спробувати свої сили у написанні новин та створенні фоторепортажів на CREDO.

Поля відмічені * обов'язкові для заповнення.

[recaptcha]

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

The Coolest compilation of onlyfans porn tapes on PornSOK.com Зарегистрироваться на вавада казино проще простого и занимает всего пару минут.