Ukraina

Co nowego w diecezji kamieniecko-podolskiej?

Ви також можете прочитати цю статтю українською мовою

12 października 2023, 11:32 746

Diecezja kamieńsko-podolska opublikowała biuletyn informacyjny, który informuje o bieżących zmianach: w kalendarzu liturgicznym,  parafiach oraz Instytucie Nauk Teologicznych, a także ważnych ogłoszeniach. O pewnych zmianach personalnych informowaliśmy już wcześniej. Lista wszystkich zmian jest dostępna poniżej:

NOMINACJE I ZMIANY W DIECEZJI

DIECEZJALNE

Dnia 23 czerwca 2023 bp Leon Dubrawski powierzył wielebnemu diakonowi Jarosławowi Kopytce kanoniczną misję głoszenia Słowa Bożego i katechizacji dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie parafii Najświętszej Maryi Panny Dobrej Rady w Koziatynie. Dekret obowiązuje od dnia 30 czerwca 2023 r.

Dnia 23 czerwca 2023 r. bp Leon Dubrawski powierzył wielebnemu diakonowi Wiktorowi Grogulowi kanoniczną misję głoszenia Słowa Bożego i katechizacji dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie parafii Świętych Piotra i Pawła w Kalinówce. Dekret obowiązuje od dnia 30 czerwca 2023 r.

Dnia 30 czerwca 2023 r. bp Leon Dubrawski wysłał wielebnego Ks. Alejandro Guevrę do posługi w diecezji kijowsko-żytomierskiej jako osobistego sekretarza biskupa ordynariusza. Dekret obowiązuje od dnia 4 lipca 2023 r.

W dniu 31 sierpnia 2023 roku bp Leon Dubrawski powierzył wielebnemu diakonowi Ołeksandrowi Maziarowi kanoniczną misję głoszenia Słowa Bożego i katechizacji dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie parafii Świętych Piotra i Pawła w Kamieńcu Podolskim. Dekret obowiązuje od dnia 31 sierpnia 2023 r.

W dniu 31 sierpnia 2023 roku bp Leon Dubrawski zwolnił wielebnego księdza Mykołę Bystryckiego z obowiązków wikariusza parafii św. Anny w mieście Bar, pozostawiając go jednocześnie rezydentem tej parafii. Ksiądz będzie pełnił posługę duszpasterską dla młodzieżowy i dzieci na terenie diecezji kamieńsko-podolskiej. Dekret obowiązuje od dnia 12 września 2023 r.

W dniu 31 sierpnia 2023 roku bp Leon Dubrawski zwolnił wielebnego ojca Eduarda Wasyłenkę z obowiązków wikariusza parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny we wsi Murafa i mianował go wikariuszem w parafii Świętych Piotra i Pawła w Kamieńcu Podolskim. Dekret obowiązuje od dnia 12 września 2023 r.

W dniu 31 sierpnia 2023 roku bp Leon Dubrawski zwolnił wielebnego księdza Ihora Szklaruka z obowiązków wikariusza parafii Św. Piotra i Pawła w Kamieńcu Podolskim i mianował go wikariuszem w parafii w mieście Bar. Szczególnym zadaniem kapłana będzie służba duszpasterstwu młodzieży, pomoc ks. Mykole Bystryckiemu. Dekret obowiązuje od dnia 12 września 2023 r.

W dniu 31 sierpnia 2023 roku bp Leon Dubrawski mianował wielebnego ks. Ołeha Stanisława na wikariusza parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny we wsi Murafa. Dekret obowiązuje od dnia 3 września 2023 r.

W dniu 4 września 2023 r. bp Leon Dubrawski zwolnił wielebnego księdza Władysława Kotiużanskiego z obowiązków wikariusza w parafii w mieście Bar i mianował go wikariuszem w parafii wsi Hwardijśke. Dekret obowiązuje od dnia 11 września 2023 r.

W dniu 4 września 2023 r. bp Leon Dubrawski zwolnił wielebnego ks. Denysa Flika z obowiązków proboszcza parafii w Teofipoli i jednocześnie mianował go dyrektorem ekonomicznym Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowego im. Św. Jana Pawła II. Nadał mu także ogólne upoważnienie do sprawowania sakramentu pokuty i pojednania (spowiedź), a także misję kanoniczną głoszenia słowa Bożego i nauczania katechizmu w parafii Matki Bożej Różańcowej we wsi Szaroweczka.

Dekret obowiązuje od dnia 9 września 2023 r.

W dniu 4 września 2023 r. bp Leon Dubrawski zwolnił wielebnego księdza Oleksija Owczaruka z obowiązków wikariusza we wsi Pysariwka i mianował go proboszczem parafii w Teofipoli. Dekret obowiązuje od dnia 9 września 2023 r.

W dniu 4 września 2023 r. bp Leon Dubrawski zwolnił wielebnego ks. Ołeha Siwca z obowiązków wikariusza we wsi. Hwardijśke i jednocześnie mianował go proboszczem we wsi. Sokół rejonu czerniowieckiego obwodu winnickiego. Dekret obowiązuje od dnia 16 września 2023 r.

W dniu 22 września 2023 r. bp Leon Dubrawski mianował wielebnego ks. Ołeksandra Chałaima na dyrektora generalnego Organizacji Dobroczynnej Fundacja Charytatywna św. Jana Pawła II oraz Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowego im. Św. Jana Pawła II. Dekret obowiązuje od dnia 23 września 2023 r.

W dniu 22 września 2023 r. bp Leon Dubrawski zwolnił wielebnego ks. Fryderyka Jakuba Garlickiego z obowiązków wikariusza parafii Ducha Świętego w mieście Winnica i kapelana parafian obcojęzycznych i jednocześnie skierował go na studia na Papieskim Uniwersytecie Biblicum w Rzymie. Dekret obowiązuje od dnia 23 września 2023 r.

PAULINI

W dniu 30 czerwca 2023 bp Leon Dubrawski nadał wielebnemu ojcu Ławrencjuszowi (Janowi) Żezickiemu OSPPE ogólne upoważnienie do sprawowania sakramentu pokuty i pojednania, a także misję kanoniczną do głoszenia Słowa Bożego i katechizacji dzieci, młodzieży i dorosłych w parafii Najświętszej Dziewicy Maryi Jasnogórskiej, Matki Kościoła, w Satanowie. Dekret obowiązuje od dnia 1 lipca 2023 r.

W dniu 30 czerwca 2023 r. bp Leon Dubrawski nadał wielebnemu ks. Ołeksandrowi Kuszłakowi OSPPE ogólne upoważnienie do sprawowania sakramentu pokuty i pojednania, a także misję kanoniczną głoszenia Słowa Bożego i katechizacji dzieci, młodzieży i dorosłych w parafii Św. Mikołaja, Biskupa Mirry, w mieście Kamieńcu Podolskim. Dekret obowiązuje od dnia 1 lipca 2023 r.

JEZUICI

W dniu 7 lipca 2023 r. bp Leon Dubrawski udzielił wielebnemu o. Witalijowi Osmołowskiemu SJ generalnego ogólnego upoważnienia do sprawowania sakramentu pokuty i pojednania, a także misji kanonicznej głoszenia Słowa Bożego i nauczania katechizmu w parafii św. Anny w mieście Chmielnicki. Dekret obowiązuje od dnia 7 lipca 2023 r.

Dnia 7 lipca 2023 r. bp Leon Dubrawski zwolnił wielebnego o. Bartłomieja Przepeluka SJ ze wszystkich obowiązków w parafii św. Anny w mieście Chmielnicki. Dekret obowiązuje od dnia 1 września 2023 r.

CHRYSTUSOWCY

Dnia 11 sierpnia 2023 r. bp Leon Dubrawski zwolnił wielebnego ks. Jarosława Giżyckiego TChr ze stanowiska wikariusza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kamieńcu Podolskim. Dekret obowiązuje od dnia 1 września 2023 r.

FRANCISZKANIE

18 sierpnia 2023 r. bp Leon Dubrawski zwolnił wielebnego o. Paschalisa Rabcewicza OFM ze stanowiska wikariusza parafii św. Floriana Męczennika w Szarogrodzie. Dekret obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2023 r.

Dnia 18 sierpnia 2023 r. bp Leon Dubrawski zwolnił wielebnego o. Benedykta Swiderskiego OFM ze stanowiska proboszcza parafii św. Floriana Męczennika w Szarogrodzie. Dekret obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2023 r.

W dniu 18 sierpnia 2023 r. bp Leon Dubrawski zwolnił wielebnego o. Cecyliana Zapolskiego OFM ze stanowiska proboszcza parafii św. Józefa w mieście Czeczelnyk, a także ze stanowiska kustosza Sanktuarium Matki Bożej Czeczelnickiej. Dekret obowiązuje od dnia 31 sierpnia 2023 r.

W dniu 18 sierpnia 2023 r. bp Leon Dubrawski zwolnił wielebnego o. Pawła Szewczuka OFM ze stanowiska wikariusza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Szepetówce. Dekret obowiązuje od dnia 31 sierpnia 2023 r.

W dniu 18 sierpnia 2023 r. bp Leon Dubrawski zwolnił wielebnego księdza Miłosława Goraja OFM ze stanowiska wikariusza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Szepetówce. Dekret obowiązuje od dnia 31 sierpnia 2023 r.

W dniu 18 sierpnia 2023 r. bp Leon Dubrawski zwolnił wielebnego o. Bernarda Petrowa OFM ze stanowiska proboszcza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Szepetówce. Dekret obowiązuje od dnia 13 sierpnia 2023 r.

W dniu 18 sierpnia 2023 r. bp Leon Dubrawski zwolnił wielebnego Sławomira Wetługina OFM ze stanowiska wikariusza parafii św. Józefa w Czeczelniku. Dekret obowiązuje od dnia 31 sierpnia 2023 r.

W dniu 18 sierpnia 2023 r. bp Leon Dubrawski zwolnił wielebnego Matwija (Wołodymyra) Kopytkę OFM ze stanowiska wikariusza parafii św. Anny w Połonnem Dekret obowiązuje od dnia 1 września 2023 r.

W dniu 18 sierpnia 2023 r. bp Leon Dubrawski mianował wielebnego o. Rafała Makowskiego OFM Kustoszem Sanktuarium Męki Pańskiej w Szarogrodzie. Dekret obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2023 r.

W dniu 18 sierpnia 2023 r. bp Leon Dubrawski mianował wielebnego o. Petra Nowoselskiego OFM wikariuszem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Szepetówce. Dekret obowiązuje od dnia 1 września 2023 r.

W dniu 18 sierpnia 2023 r. bp Leon Dubrawski mianował wielebnego o. Paschalisa Rabcewicza OFM proboszczem parafii św. Floriana Męczennika w mieście Szarogród. Dekret obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2023 r.

W dniu 18 sierpnia 2023 r. bp Leon Dubrawski mianował wielebnego o. Oliwera Szopę OFM wikariuszem parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny we wsi Horodkiwka. Dekret obowiązuje od dnia 1 września 2023 r.

W dniu 18 sierpnia 2023 r. bp Leon Dubrawski mianował wielebnego o. Daniela Botwinę OFM proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Szepetówce. Dekret obowiązuje od dnia 13 sierpnia 2023 r.

W dniu 18 sierpnia 2023 r. bp Leon Dubrawski mianował wielebnego o. Jana Kapistrana Weselskiego OFM wikariuszem parafii św. Józefa w Czeczelniku. Dekret obowiązuje od dnia 1 września 2023 r.

W dniu 18 sierpnia 2023 r. bp Leon Dubrawski mianował wielebnego o. Sławomira Wetługina OFM proboszczem parafii św. Józefa w Czeczelniku oraz kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Czeczelnickiej. Dekret obowiązuje od dnia 1 września 2023 r.

W dniu 18 sierpnia 2023 r. bp Leon Dubrawski mianował wielebnego o. Miłosława Goraja OFM wikariuszem parafii św. Anny w Połonnem. Dekret obowiązuje od dnia 1 września 2023 r.

KAPUCYNI

Decyzją Ministra Prowincjalnego Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów br. Marka Miszczyńskiego postanowiono:

od 1 lipca 2023 roku zwolnić wielebnego br. Piotra Kurkiewicza OFMCap z obowiązków dyrektora Szkoły Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji Najświętszej Maryi Panny z Nazaretu Matki Kościoła;

od 1 lipca 2023 mianować wielebnego br. Adama Trochimowicza OFMCap  dyrektorem Szkoły Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji Najświętszej Maryi Panny z Nazaretu Matki Kościoła w Krasiłowie;

od 1 lipca 2023 r. mianować wielebnego br. Zbigniewa Sawczuka OFMCap wicedyrektorem Szkoły Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji Najświętszej Marii Panny z Nazaretu Matki Kościoła w Krasiłowie;

od 1 lipca 2023 mianować wielebnego br. Macieja Podolca OFMCap przedstawicielem kustosza (Winnica);

od 1 lipca 2023 mianować wielebnego br. Ryszarda Dorda OFMCap przedstawicielem ministra prowincjalnego (Katowice);

od 1 lipca 2023 roku mianować Dominikę Salwę świeckim przedstawicielem szkoły w Krasiłowie;

od 1 lipca 2023 roku mianować Marię Juzefowicz świeckim przedstawicielem szkoły w Krasiłowie.

W związku ze zmianami w domach zakonnych braci mniejszych kapucynów na terenie diecezji kamieniecko-podolskiej zatwierdzono następujące zmiany:

od 1 lipca 2023 roku odwolano misję kanoniczną wielebnego Br. Piotra Kurkiewicza OFMCap w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w mieście Krasiłów oraz w jej parafiach filialnych, gdyż przydzielono go do Sędziszowa Małopolskiego w Polsce;

od 21 sierpnia 2023 roku powierzono misję kanoniczną wielebnemu br. Adamowi Trochimowiczowi OFMCap w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krasiłowie i w jej parafiach filialnych;

od 21 sierpnia 2023 roku misję kanoniczną otrzymał wielebny br. Maciej Podolec OFMCap w parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Winnicy i jej parafiach filialnych;

od 21 sierpnia 2023 roku misję kanoniczną otrzymał wielebny br. Zbigniew Sawczuk OFM Cap w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krasiłowie i jej parafiach filialnych;

od 21 sierpnia 2023 roku odwołano misję kanoniczną wielebnego br. Błażeja Piotra Suski OFM Cap w parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Winnicy i jej parafiach filialnych, gdyż został skierowany do parafii w mieście Użhorod Mukaczewskiego Kościoła Greckokatolickiego;

MARIANIE

Od 30 sierpnia 2023 bp Leon Dubrawski zwolnił wielebnego ks. Andrija Sidleckiego MIC z obowiązków wikariusza parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Gródku Podolskim i jednocześnie mianował go na stanowisko wikariusza parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w mieście Chmielnicki. Dekret obowiązuje od dnia 5 września 2023 r.

W dniu 4 września 2023 r. bp Leon Dubrawski odwołał wielebnego ks. Serhija Jakubowskiego MIC z obowiązków proboszcza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa we wsi Sokół z rejonu czerniowieckiego obwodu winnickiego. Dekret obowiązuje od dnia 16 września 2023 r.

PALLOTYNI

Dnia 4 września 2023 r. bp Leon Dubrawski zwolnił wielebnego ks. Pawła Jurkowskiego SAC z obowiązków proboszcza parafii św. Wincentego w Biłohirji. Dekret obowiązuje od dnia 5 września 2023 r.

W dniu 4 września 2023 r. bp Leon Dubrawski mianował ks. Pawła Goraja SAC na proboszcza parafii św. Wincentego w Biłohirji. Dekret obowiązuje od dnia 5 września 2023 r.

OBLACI NIEPOKALANEJ MARYI

Dnia 30 czerwca 2023 r. bp Leon Dubrawski udzielił wielebnemu o. Bohdanowi Sawickiemu OMI ogólnego upoważnienia do sprawowania sakramentu spowiedzi i misji kanonicznej głoszenia Słowa Bożego oraz katechizacji dzieci, młodzieży i dorosłych w parafii św. Michała Archanioła we Tywrowie. Dekret obowiązuje od dnia 1 września 2023 r.

 

NOMINACJE I ZMIANY W INSTYTUCJACH EDUKACYJNYCH

INSTYTUTU NAUK TEOLOGICZNYCH NIEPOKALANEJ MARYI

Na prośbę rektora instytutu wielebnego ks. mgr lic. Ołeha Żaruka Jego Ekscelencja Biskup Leon Dubrawski mianował nowych wykładowców Instytutu Nauk Teologicznych w Gródku, wśród których też absolwenci ww. uczelni.

Oto lista nowo mianowanych wykładowców:

Iryna Tabaka
ks. dr Andrij Palczyk
mgr lic. Kateryna Szeptycka
mgr Ludmiła Zwezda
mgr Ołena Kaczurowska
Natalia Savicka
Ks. dr. Witalij Słobodian CP
Regina Kosuba
s. dr. Maria Zachrestjan
s. dr. Ołena Kinczyk
s. mgr. Inna Wyszpolska

EGZAMIN ZE SPOWIEDNICTWA DLA NEOPREZBITERÓW

Odbędzie się na zakończenie spotkania formacyjnego w dniu 26 października 2023 r. o godzinie 15:00 w Kamieńcu Podolskim.

 

ZMIANY, KTÓRE ZAJDĄ W KALENDARZU LITURGICZNYM
WŁASNY KALENDARZ KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO W UKRAINIE

1 kwietnia – Najświętszej Maryi Panny Miłosierdzia (wspomnienie dowolne);
8 maja – Św. Stanisława, biskupa i męczennika (wspomnienie obowiązkowe);
16 maja – Św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika (wspomnienie dowolne);
21 maja – Św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika (wspomnienie dowolne);
Poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego – Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła (święto);
17 czerwca – Św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika (wspomnienie dowolne);
20 czerwca – bł. Władysława Bukowińskiego, prezbitera (wspomnienie dowolne);
26 czerwca – Św. Zygmunta Gorazdowskiego, proboszcza (wspomnienie dowolne);
8 lipca – Św. Jana z Dukli, prezbitera (wspomnienie dowolne);
12 lipca – Św. Olgi (wspomnienie dowolne);
14 lipca – Św. Bonawentury, Nauczyciela Kościoła (wspomnienie dowolne);
15 lipca – Św. Włodzimierza (wspomnienie obowiązkowe);
16 lipca – Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, Matki Bożej Berdyczowskiej, głównej patronki Ukrainy (uroczystość);
18 lipca – Św. Jadwigi (wspomnienie dowolne); 17 sierpnia – Św. Hiacynta, prezbitera (wspomnienie dowolne);
26 sierpnia – Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej (wspomnienie dowolne);
18 września – Św. Stanisława Kostki, zakonnika (wspomnienie obowiązkowe);
29 września – Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, małych patronów Ukrainy (święto);
22 października – Św. Jana Pawła II, papieża (wspomnienie obowiązkowe);
23 października – św. Józefa Bilczewskiego, biskupa (wspomnienie obowiązkowe);
24 października – Św. Jan Kapistrana, prezbitera (wspomnienie dowolne);
17 listopada – Św. Elżbiety Węgierskiej (wspomnienie obowiązkowe).

WŁASNY KALENDARZ DIECEZJI KAMIENIECKO-PODOLSKIEJ

Dnia 27 maja – Wspomnienie Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa (wspomnienie dowolne).
5 czerwca – bł. Matki Małgorzaty, Łucji Szewczyk, zakonnicy (wspomnienie obowiązkowe)
5 czerwca – św. Bonifacego (wspomnienie dowolne).
28 czerwca – Rocznica konsekracji katedry (święto, zaś dla katedry uroczystość)
1 lipca – św. Ireneusza, biskupa i męczennika (wspomnienie obowiązkowe przeniesione z 28 czerwca)
6 lipca – Latyczowskiej NMP, głównej patronki diecezji (uroczystość).

 

Інші статті за темами

ПЕРСОНА

МІСЦЕ

Kamieniec Podolski

Zauważyłeś błąd? Zaznacz fragment tekstu i naciśnij Ctrl+Enter.

ПІДТРИМАЙТЕ CREDO
Шановні читачі, CREDO — некомерційна структура, що живе на пожертви добродіїв. Ми з вдячністю приймемо Вашу допомогу. Ваші гроші йдуть на оплату сервера, роботу веб-майстра та гонорари фахівців. Переказ через ПриватБанк: Пожертвування можна переказати за такими банківськими реквізитами:

5168 7427 0591 5506

Благодійний внесок ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: Добровільна пожертва на здійснення діяльності часопису CREDO.

Інші способи підтримати CREDO: (Натиснути на цей напис)

Щиро дякуємо читачам за жертовність усім, хто нас підтримує!
Підпишіться на розсилку
Кожного дня ми надсилатимемо вам листи з найважливішими та найцікавішими новинами

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: