Анонси видань

У школі Матея

04 Серпня 2017, 18:05 2597

У школі Матея

Для Матея Церква не є «новим Ізраїлем»: вона не є його наступницею, вона показує напрямок, в якому вибраний народ має рухатися, щоби реалізувати себе. А вона (Церква), у свою чергу, має відкрити в цьому Ізраїлі своє власне начало.

Матей відтворює майже цілого Марка (601 вірш із 661 віршів Марка), але урізає майже кожний уривок, тобто скорочує його до того, що його цікавить. Із цього народжується особиста розповідь, яка доволі відрізняється як за кількістю елементів, з яких складається, так і за свободою, з якою використовує спільний матеріал. Інші його джерела є такими самими, як у Марка і Луки. Він наповнює свій текст цитатами, що показують, як життя і навчання Ісуса постійно передвіщалося (висвітлювалося) Писанням: «Щоб здійснилось Господнє слово, сказане пророком»: це «цитати сповнення» (пор. Мт 1,22). Ісус – це справді Месія, на якого чекали євреї. І в Мт 27, 54 сотник, який був поганином, і ті, що стерегли з ним Розіп’ятого, проголосять: «Це справді був Син Божий!»

Матей розкриває христологічне і місійне значення свого Євангелія як у пролозі, у главах 1-2, що є «євангелієм дитинства» (схожим, але дуже відмінним від Лк 1-2), так і в розповідях, які передають чуда і науки Ісуса впродовж його публічного життя…

Віра твоя спасла тебе
Мт 9, 18-26

 

Віра – це «дотик» до Ісуса: це сопричастя, яким він зціляє нас від життя, хворого смертю, і спасає нас від самої смерті.

 1. Коли він їм казав це, приступив один начальник і, вклонившися, мовить йому: «Дочка моя тільки що померла. Прийди но, поклади  на неї свою руку, і вона оживе».
 2. Підвівсь Ісус і пішов за ним, а й учні його.
 3. І от одна жінка, що дванадцять років нездужала на кровотечу, приступила ззаду й доторкнулася до краю його одежі.
 4. Казала бо сама до себе: «Як тільки доторкнусь до краю його одежі, видужаю».
 5. Ісус же, обернувшись, побачив її і каже: «Бадьорися, дочко! Віра твоя спасла тебе». І видужала жінка від тієї ж години.
 6. А коли Ісус прибув до дому начальника й побачив там сопільників і юрбу схвильовану,
 7. сказав: «Уступіться, бо дівча не вмерло, а спить». І насміхалися з нього.
 8. Якже випроваджено людей, він увійшов, узяв її за руку, і дівча встало.
 9. Чутка про це розійшлась по всій тій країні.

 

Засоби для розуміння

Цей уривок наводить сьоме і восьме чудо з тієї частини розповіді (Мт 8,1-9,34), що присвячена «знакам» близькості Бога до людини. Епізод про зцілення кровоточивої (вв. 20-22) вкладається у розповідь про воскресіння дочки начальника (вв. 18-19.23-26): така структура у формі сендвіча типова для Євангелія від Марка (пор. Мр 3,20-35; 5,21-43;6,7-32; 11,12-23; 14,17-31,54-72).

Мт зберігає свій звичний стиль говорити стисло і по суті (9 вв. проти 23 в Мр і 17 в Лк!). Все веде до розмови між Ісусом і «віруючим», бо головною є тема віри.

в. 18 один начальник. Знатний чоловік. Мт нічого не уточняє з опису Мр 5,22 (Лк 8,41), де йдеться про «одного із старшин синагоги, Яір на ім’я».

 • вклонившися. У Мр 5,22б-23а (Лк 8,41б): «упав йому до ніг і благав його вельми». «Впасти до ніг» вказує на визнання влади (пор. «Засоби для розуміння» в Мт 2,11).
 • Дочка моя тільки що померла. Начальник прийшов просити не про зцілення дочки, а про життя для неї! Його віра насправді велика: він покладається на Ісуса навіть перед лицем смерті.

Натомість у Мр 5,23 дівчинка «вже на сконі», при смерті.

Лк 8,42 уточнює, що у нього була єдина дочка, «яких дванадцять років, і вона вмирала».

 • Прийди но, поклади на неї свою руку (в одн. лише тут і в Мр 7,23), і вона оживе.

У паралельному місці в Мр 5,23б: «Прийди, поклади лишень на неї руки, щоб видужала й жила». Пор. Мт 8,3; Ді 9,17; 1 Тм 4,14.

«Покладення рук» було ритуальним жестом благословення (пор. Лев 9,22).

в. 19 Підвівсь [з-за столу,  у бенкетному залі] Ісус пішов за ним, а й учні його.

в. 20 І от одна жінка, що дванадцять років нездужала на кровотечу (= Мр 5,25; Лк 8,43а).

Мт пропускає подробиці, які наводить Мр 5,26: «й натерпілася чимало від лікарів численних та витратила все, що мала, а допомоги ніякої не зазнала, – ба, навпаки, ще гірше було їй». Лк 8,43 висловлюється більш стримано: «ніхто з них не міг її оздоровити».

 • приступила ззаду. Підійшла зі спини. Вона не наважується показатися на очі, бо перебуває в стані обрядової нечистоти і їй недозволено торкатися його: вона б зробила його нечистим (Лев 15,19-33).
 • й доторкнулася до краю його одежі (Мр 5,27; Лк 8,44). Вона торкається до однієї зі «стрічок», які й Ісус, як і всякий побожний єврей, мав прикріпленими до своєї одежі (пор. «Засоби для розуміння» в Мт 23,5б). Пор. тут далі «Напрямки для роздумів».

в. 21 Казала бо сама до себе: «Як тільки доторкнуся до краю його одежі, видужаю («спасуся») (= Мр 5,28). Пор. Мт 14,36.

Такі міркування містять в собі дещо магічне уявлення про енергетику, яка діє через контакт з чудотворцем (пор. Мт 14,36; Мр 3,10; Лк 6,19; Ді 19,12). Жінка немовби намагалася «вкрасти» чудо!

Мт опускає опис Мр 5,30-33 (Лк 8,45-47), де Ісус, «відчувши негайно у собі, що з нього вибуло сили, обернувшись до народу, спитав: “Хто доторкнувся до моєї одежі?”…»

в. 22 Ісус же, обернувшись, побачив її і каже:

 • Бадьорися, дочко! Звертання, сповнене ніжності (як у Мт 9,2; 14,27).
 • Віра твоя спасла тебе. У Мр 5,34 (Лк 8,48): «Дочко, тебе спасла віра твоя. Іди в мирі»; а Мр 5,34б додає: «будь здорова від своєї недуги».

Слова Ісуса вносять новий, додатковий елемент до елементу спасіння – віру. Тим самим доповнено роздуми жінки: не сам момент дотику до краю його одежі приніс їй спасіння, а її віра (RF, p. 231).

 • І видужала (спаслася) жінка від тієї ж години (пор. Мт 8,13б; 15,28б; 17,18).

У Мр 5,29 (Лк 8,44б): «І всох тієї ж хвилини витік її крови, і вона зчулася тілом, як одужала від хвороби».

в. 23 А коли Ісус прибув до дому начальника. У Мр 5,3 і Лк 8,49: «старшини синагоги».

 • й побачив там сопільників. Вони беруть участь у похоронному чуванні (пор. Мт 11,17).
 • і юрбу схвильовану. У Мр 5,38б: «бачить він метушню і тих, що ридали й голосили вельми». У Лк 8,52а: «Всі плакали за нею і голосили».

в. 24 Уступіться. Це наказ: Вийдіть. Йдіть геть!

 • бо дівча не вмерло, а спить (Мр 5,39б; Лк 8,52б). Дівчатко насправді померло, але для Ісуса смерть не є остаточною. Бог може «розбудити» мертвих, перетворюючи тим самим смерть на «сон» (пор. воскресіння Лазаря в Йо 11,11-13).
 • І насміхалися з нього (Мр 5,40а; Лк 8,53; пор. Ді 17,32). «Насміхання» (знущання) пригадує страсті, пор. Мт 27, 29.31.41.

в. 25 Як же випроваджено людей (пор. «Засоби для розуміння» в Мт 21,12б).

         Мр 5,40б уточнює: «Він же відсторонив усіх, узяв батька дівчати та матір і тих, що з ним були» (тобто Петра, Якова і Йоана, привілейованих свідків; пор. «Засоби для розуміння» в Мт 17,1)

 • він увійшов, узяв її за руку (Мр 5,41а; Лк 8,54а; пор. Мт 8,3.15),
 • і дівча (гр. korasion, дівчатко) встало (збудилося; пор. «Засоби для розуміння» в Мт 8,15).

У Мт воскресіння пов’язується із фізичним контактом, а не зі словами чи наказом. Натомість в Мр 5,41: «”Таліта кум– що значить у перекладі: “Дівчино, кажу тобі, встань!”» (Лк 8,54). У Мр 5,42: «І притьмом устало дівча й почало ходити». У Лк 8,55: «І дух її повернувсь до неї, і вона миттю встала».

Тоді як Мт пропускає згадку про реакцію батьків, у Лк 8,56а: «Батьки ж її були здивовані вельми», а в Мр 5,42б: «і нараз охоплені були дивом-дивенним».

в. 26 Чутка про це розійшлась по всій тій країні (Мт 9,31). Мт, на відміну від Мр 5,43 і Лк 8,56б, не говорить про заборону поширювати цю новину.

Паралельні місця: Мр 5,21-43; Лк 8,40-56

Уривок взято із книжки «У школі Матея»

 

Видавництво: Свічадо.
Автори: Сільвано Фаусті, Вінченцо Канелла.
Рік видання: 2017.
Формат: 140х200.
Палітурка: м’яка.
Кількість сторінок: 528.
Ціна: 79,90 грн.

Євангеліє від Матея – це Євангеліє, яке варто перечитувати і слухати, яким варто молитися і ділитися. Послідовне його читання із відповідними коментарями та роздумами допоможе пролити нове світло на знайомі епізоди, розкрити значення окремих уривків і краще вникнути в суть євангельської вістки, а передусім, жити Божим Словом.

Де придбати:

1. Скориставшись послугою «Книга-поштою»: а/с 808,м. Львів, 79008;
2. За допомогою електронної пошти: bookshop@svichado.com;
3. На сайті Свічадо.
4. За телефоном (032)235-73-16;
5. У крамницях «Свічадо»: м. Львів, вул. Лисенка, 2; м. Київ, вул. Покровська, 6, ст.м. «Контрактова площа». Запитуйте також у парафіяльних крамницях.

Повна або часткова републікація тексту без письмової згоди редакції забороняється і вважається порушенням авторських прав.

Інші статті за темами

ПЕРСОНА

МІСЦЕ

← Натисни «Подобається», аби читати CREDO в Facebook

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми працюємо завдяки вашій підтримці
Шановні читачі, CREDO — некомерційна структура, що живе на пожертви добродіїв. Ваші гроші йдуть на оплату сервера, технічне обслуговування, роботу веб-майстра та гонорари фахівців.

Наші реквізити:

pb.ua: 4731 1856 1920 9130

monobank: 5375 4141 1230 7557

Інші способи підтримати CREDO: (Натиснути на цей напис)

Підтримайте фінансово. Щиро дякуємо!
Напишіть новину на CREDO
Якщо ви маєте що розказати, але початківець у журналістиці, і хочете, щоб про цікаву подію, очевидцем якої ви стали, дізналося якнайбільше людей, можете спробувати свої сили у написанні новин та створенні фоторепортажів на CREDO.

Поля відмічені * обов'язкові для заповнення.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: