Питання-відповідь

Гендер у запитаннях та відповідях

27 Грудня 2018, 17:16 7013 Олександр Бучковський

Чимало людей вважають, що Церква перебільшує небезпеку гендеру та не розуміє всіх тонкощів сучасних модних трендів. І якби християни сприймали гендер, як це подають його прихильники, вони б не лише перестали його критикувати, але й стали його ревними прибічниками.

Якщо ви теж так вважаєте, то цей матеріал для вас.

 

1.Що таке гендер?

Гендер (англ. gender — «рід») — соціально-біологічна характеристика, через яку визначаються поняття «чоловік» і «жінка»(1), психосоціальні, соціокультурні ролі чоловіка й жінки як особистостей, набуті в процесі соціалізації(2). Іншими словами, гендер — це соціальна стать або наші уявлення про поведінку чоловіків та жінок, які панують у конкретному суспільстві.

Справді, культура відіграє важливу роль у нашому розумінні сексуальності, адже чоловік, наприклад, якогось африканського племені поводитиметься інакше, ніж чоловік у Європі. Жінка-мусульманка з арабських держав матиме інший стиль життя, ніж така сама представниця жіночої статті, приміром, у буддійському Лаосі. Але, незалежно від культурних реалій, поведінка людей завжди виражатиме їхню біологічну природу(3). Іншими словами, можна у різні способи бути чоловіком чи жінкою, дружиною чи чоловіком у подружжі, матір’ю чи батьком, — але це завжди буде пов’язане з нашою біологічною чоловічою чи жіночою статтю. Третьої статі, хоч би там що говорили, не існує(4).

Тоді як у гендерних студіях пряма залежність між статтю та тендером заперечується»(5). У роботі «Gender Trouble» Джудіт Батлер пропонує радикальний розрив між сексуалізованими тілами та культурно сконструйованими ґендерами. Вона пише, що «конструкція чоловіка не обов’язково має стосунок до чоловічого тіла; те ж саме можна зауважити щодо конструкції жінки». Тобто гендер сам по собі стає довільним артефактом, від якого походить, що «чоловік» і «мужній» можуть відображати і жіноче тіло, і чоловіче, а «жінка» та «жіночна» — також можуть позначати чоловіче та жіноче тіло(6). Всю провину за поділ на чоловіків і жінок Дж. Батлер покладає на акушерок, які під час пологів нібито приписують дітям ці ролі та стереотипи, які вони потім у процесі виховання змушені приймати. Якби вони цього не робили, то діти могли б самостійно обирати свою ідентичність і поводитися так, як підказує їм внутрішнє переконання, а не ототожнювати себе за біологічними ознаками(7).

Однак Папа Франциск у повчанні «Amoris lætitia» пише: «Не можна забувати, що біологічну стать (sex) та суспільну культурну роль статі (gender) можна відрізняти, але не розділяти» (AL 56).

 

2.Скільки є гендерних індентичностей?

Точної відповіді на це запитання немає. Згідно з інформаційно-освітнім виданням «Сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність: питання та відповіді», «гендерна ідентичність — це внутрішнє відчуття приналежності до певної статі чи гендеру, яка може збігатися чи не збігатися з бінарними категоріями чоловік/жінка»(8). Адже деякі люди, що використовують ці терміни для опису себе, вважають традиційне, бінарне розуміння статі занадто обмеженим(9). Тому існує також низка інших категорій трансгендерів: андрогіни, агендери, «люди третьої статі», «люди з двома душами» тощо(10). Виділяють ще гендерквірів, тобто чий гендер не є «чоловічим» чи «жіночим», а перебуває десь посередині, або не є ні тим, ні іншим. Такі люди іноді просять, щоб інші, розмовляючи з ними, не використовували чоловічих та жіночих форм звертання, і надають перевагу середньому роду та займеннику «воно». І тому деякі гендерквіри не вважають себе трансгендерами(11). Тому депутат Європарламенту Стефан Конігер під час свого виступу перерахував усі 40 гендерних ідентичностей, щоб нікого не дискримінувати.

Американська версія Фейсбука вирішила, що поділ на чоловіків і жінок не розкриває всієї розмаїтості його користувачів, і запропонувала при реєстрації на вибір 58 варіанти гендерних індентичностей (Agender — безстатевий; Androgyne — чоловікожінка; Androgynous — чоловічожіночий (за відчуттям); Bigender — у різний час почувається то чоловіком, то жінкою; Gender Fluid — нестійкий; Intersex — міжстатевий; Neither — ні той, ні інший, Neutrois — нейтральний, хтось, хто намагається усунути статеві ознаки у зовнішньому вигляді…)(12). Англійці пішли далі й розшири цей список до 71 типу(13). Безумству меж немає: викладач Арізонського університету в часописі «Angelaki: The Journal of the Theoretical Humanities» Флорентін Фелікс Морін представив себе як трансгендера–гіпопотама, який «застряг» у тілі «транс-чоловіка»(14).

Як подають самі гендерні дослідники, «точно визначити кількість трансгендерів дуже складно, насамперед через відсутність досліджень, які здатні точно і повністю виміряти весь діапазон гендерних ідентичностей та варіантів гендерного самовираження(15). Згідно зі згаданою вже Дж. Батлер, «ґендер — це процес конструювання ідентичності, позначка культурної різноманітності(16).Проте найважливіше з цього, що «для зрілої особистості ґендер стає функціональною заміною біологічної статі, яка, соціалізуючись, втрачає свою природну безпосередність»(17).

 

3.Гендерні — це жіночі студії?

Ні, як кажуть автори підручника, «виникнення ґендерних досліджень, а не просто перехід від феміністських і жіночих досліджень до ґендерних, стало закономірним підсумком теоретичних пошуків фемінізму другої хвилі. Цей факт підняв ґендерні дослідження на новий рівень розширення предметного поля досліджень через залучення, поруч із жіночими, чоловічих досліджень, теорій сексуальності, квір-теорій»(18). Хоча варто визнати, що між використанням «ґендеру» на Заході та в Україні — як, урешті, й на всьому пострадянському просторі — є суттєва відмінність. Зокрема, в західному розумінні «“ґендер” з’явився, щоб відійти від традиційної статевої дихотомії “чоловік/жінка” з метою позначення феномена статевої множинності в сучасній структурі ґендерного визначення ідентичності (фіксується щонайменше п’ять ґендерів)»(19). Натомість у нас поняття «ґендер» ототожнюється не з двома статями, а радше з жіночою.  

Справді, існують декілька варіантів гендерної ідеології. Light — поширення знання про сексуальність, пропагування рівності. Версія normal, хай би там як це звучало, — це підтримка руху LGBT (тепер LGBTQI — додали ще Queer(20) та інтерсексуалів). І, нарешті, варіант hard — це впровадження нейтральних вбиралень, вживань займенника «воно» та ліквідація статевої відмінності між чоловіками й жінками. Проблема у тім, що всі ці версії мають спільну термінологію, і тому до кінця не відомо, яке з зазначених тлумачень  подається під використаними фразами. Тому рано чи пізно м’який варіант гендеру все одно еволюціонує у версію hard.

 

4.Гендерна рівність стосується і чоловіків, і жінок?

Поки що в Україні під гендерною рівністю (Gender equality) маються на увазі рівні права, обов’язки та можливості між чоловіками і жінками різного віку(21). Це дало початок у політичному чи суспільному житті для gender mainstreaming, тобто досягнення цієї рівності. Проте в офіційних документах Європейського Союзу це також включає в себе інші гендерні ідентичності. На практиці це означає зрівняння у правах не лише жінок і чоловіків, але й представників LGBT і Queer-спільноти(22), що відкриває шлях до подальшої легалізації одностатевих цивільних зв’язків і так званих гомосексуальних «шлюбів»(23).

 

5.Чи гендер несе загрозу сім’ї?

У Джакартських принципах 2007 року із застосування міжнародних правових норм про права людини щодо сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності вказано, що «кожна людина має право на створення сім’ї, незалежно від сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності». Сім’я може мати різні форми. Тому «держави мають приймати всі необхідні заходи законодавчого, адміністративного чи іншого характеру, щоб забезпечити права на створення сім’ї, також шляхом доступу до всиновлення/удочеріння чи допоміжної репродукції (включаючи донорське запліднення) без дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності». А також «забезпечити визнання в законодавстві і політиці різноманіття форм сім’ї, у тому числі не пов’язаних із кровоспорідненістю та шлюбом»(24). Наприклад, суд в Австрії постановив, що держава не може виправдовувати дискримінацію гомосексуальних пар (йшлося про права гея на орендовану квартиру, де він жив до смерті свого партнера) в «ім’я захисту традиційної сім’ї», тим самим заявляючи, що держава має забезпечити їм ті ж права, як і гетеросексуальним неодруженим одностатевим парам(25).

Примітки:

1.Шон Берн (2004). Гендерная психология. Прайм-Еврознак. с. 320
2.50/50: сучасне гендерне мислення: словник. – К.: К.І.С., 2005. – С. 44
3.Пор.: B. Vollmer de Coles, «Genre»: nouvelles définitions, [w:] Conseil Pontifical pour la Famille, Lexique des termes ambigus et controverses sur la vie, la famille et les questions éthiques, Paris 2005, s. 588
4.Piotr Mazurkiewicz Ideologia gender jako wyzwanie dla chrześcijańskiej antropologii.
5.Філософський енциклопедичний словник//Національна Академія Наук України. Інститут філософії ім. Г.Сковороди. – Київ Абрис 2002. – С. 111.
6.Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник. – К.: “К.І.С.”, 2004. – С. 90–91.; Батлер Дж. Гендерное беспокойство. – 1995.
7.Butler J., Uwikłani w płeć: feminizm i polityka tożsamości, tłum. K. Krasuska, Warszawa 2008. s. 95
8.Сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність: питання та відповіді» Інформаційно-освітнє видання. – С. 16. //http://krona.org.ua/library.html?nav_start=160
9.«Сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність: питання та відповіді» Інформаційно-освітнє видання. – С. 18.
10.Там само.
11.Там само.
12.Gender identity a puzzle with 58 varieties [Електронний ресурс].
13.Rhiannon WilliamsFacebook’s 71 gender options come to UK users [Електронний ресурс].
14.https://philpapers.org/rec/MOREH-4
15.Сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність: питання та відповіді»Інформаційно-освітнє видання. – С.18.
16.Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник. – К.: “К.І.С.”, 2004. – С.91.
17.Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник. – К.: “К.І.С.”, 2004. – С.134.
18.Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник. – К.: “К.І.С.”, 2004. – С.91
19.Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник. – К.: “К.І.С.”, 2004. – С.506.
20.Queer це сукупність усіх негетеросексуальних типів поведінки, включаючи бісексуалів, гомосексуалів, лесбіянок, трансвеститів та інших.
21.Ґендерна абетка для українських медіа / Котова-Олійник С., Стельмах Б., Ярош О.: посібник / Софія Котова-Олійник, Богдана Стельмах, Оксана Ярош. – Луцьк: Волинська мистецька агенція «Терен», 2013.- С.61
22.http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2016-0034%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN1
23.Strzemecki G. Gender – ideologia państwowa Rzeczpospolitej/ G.Strzemecki. – Warszawa, 2014. – S. 20
24.Принципы применения международно-правовых норм о правах человека в отношении сексуальной ориентации и гендерной идентичности. – п.24.
25.Карнер против Австрии (Karner v. Austria), 40016/98 (24 июля 2003 года).

Повна або часткова републікація тексту без письмової згоди редакції забороняється і вважається порушенням авторських прав.

Інші статті за темами

ПЕРСОНА

МІСЦЕ

← Натисни «Подобається», аби читати CREDO в Facebook

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми працюємо завдяки вашій підтримці
Шановні читачі, CREDO — некомерційна структура, що живе на пожертви добродіїв. Ваші гроші йдуть на оплату сервера, технічне обслуговування, роботу веб-майстра та гонорари фахівців.

Наші реквізити:

monobank: 5375 4141 1230 7557

Інші способи підтримати CREDO: (Натиснути на цей напис)

Підтримайте фінансово. Щиро дякуємо!
Напишіть новину на CREDO
Якщо ви маєте що розказати, але початківець у журналістиці, і хочете, щоб про цікаву подію, очевидцем якої ви стали, дізналося якнайбільше людей, можете спробувати свої сили у написанні новин та створенні фоторепортажів на CREDO.

Поля відмічені * обов'язкові для заповнення.

[recaptcha]

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

The Coolest compilation of onlyfans porn tapes on PornSOK.com Immediate Venture Miksi sinun kannattaa ehdottomasti peittää lautasellinen ruokaa yöllä: Muista nämä keittiön taikauskot Noki on helppo pestä pois liedeltäsi: kokeile näitä hyväksi havaittuja puhdistusmenetelmiä Kaalin versot kasvavat isoiksi ja vahvoiksi: muista tämä hoito Yksinkertainen temppu, jolla saat pidettyä tuoreet hedelmät keittiössäsi pitkään.Laita tämä päälle Puutarhurin niksi siitä, miten herukoita voi parhaiten lisätä Avattu suolakurkku on turvassa homeelta: muista tapa suojata suolakurkkuja Slovakiassa kävi hyvin huonosti.Nämä ovat maailman onnellisimpia maita Sinulla on sitä keittiössäsi, mutta et tiedä, että se on yksi terveellisimmistä mausteista.Se suojaa sydäntä ja tukee vastustuskykyä Keittiösi tuoksuu aina hyvältä: 5 niksiä kokeneilta emänniltä Munakokkelista tulee hämmästyttävän herkullista: noudata 3 yksinkertaista sääntöä Onko slovakkeja uhkaamassa uusi vero? Maksaa valtiolle tilisiirroista ja pankkiautomaattinostoista Pannukakut paistuvat mukavan rapeiksi: kokeile lisätä tätä ainesosaa taikinaan Pasta kiehuu kiinteäksi ja mehukkaaksi: muista, miten ruokalaji keitetään oikein Charlotte kypsyy täydellisen mureaksi ja maukkaaksi: muista 3 tärkeintä kokin salaisuutta Hikitahrat vaatteissasi eivät jätä jälkiä: kokeile tätä nestemäistä jauhetta Mikä ilmastointilaite sopii kotiisi: muista nämä asiantuntijoiden vinkit Cât rezistă ouăle de țară vs.de cumpărat la frigider? Când nu mai trebuie consumate Miten valurautaiset keittotasot puhdistetaan tehokkaasti Hirssipuuro kiehuu ihanan mureaksi ja herkulliseksi: muista nämä niksit Miten kokeneet emännät pesevät rasvaa kylmässä vedessä: muista 3 yksinkertaista temppua Miksi kokeneet emännät pakastavat leipää: muista nämä hyödylliset kulinaariset niksit Älä heitä kertynyttä muovipulloa pois: 10 tilannetta, joita voit käyttää kotona ja keittiössä Miksi tieltä löytyneitä rahoja ei kannata noutaa: viisi vaarallista seurausta Miten puhdistaa kylpyamme nopeasti: 6 tapaa käyttämällä kansanhoitoa Miten muuten käyttää paperiliittimiä: käsityöläisemännät ovat keksineet 9 uutta tapaa kotiin ja keittiöön Valkosipuli lopettaa kellastumisen: muista nämä 3 tehokasta hoitoa Älä heitä vanhoja muoviastioita pois: 9 tapaa käyttää niitä kotona ja keittiössä Kylpyamme pääsee nopeasti eroon kalkista: muista nämä 2 puhdistusliuosta WC-kulho lakkaa vuotamasta vettä: muista tämä vianetsintämenetelmä Et itke sipulia: kolme tapaa käsitellä epämiellyttävää haittaa Miksi riisivettä ei tarvitse kaataa pois: 4 tapaa käyttää sitä kotona Älä heitä vanhaa paistinpannuasi pois: 5 mielenkiintoista käyttötarkoitusta kotitaloudessa Älä heitä vanhoja tavaroita pois: 8 esinettä, jotka tulevat tarpeeseen kotona ja keittiössä Perunan säilyvyys pitenee: Näin säilytät perunat oikein tasaisissa olosuhteissa Näin muut ovelat emännät käyttävät mikroaaltouunia: 12 vinkkiä kotiin ja keittiöön Hoover kestää paljon pidempään: miten laitetta ei saa käyttää siivouksen aikana Laattojen välissä olevat rikkaruohot häviävät: kokeile tätä ruiskutusliuosta Uunin luukku kiiltää valkoisena: yksinkertainen liuos poistaa nopeasti rasvan ja saostumat lasista Miksi kokeneet puutarhurit eivät istuta auringonkukkaa vihannespuutarhaan: Kasvi vaikuttaa negatiivisesti maaperään Miten muut tajuavat emännät käyttävät vanupuikkoja: 6 hyödyllistä kauneus- ja kotitalouselämän hakkeria Lasit eivät enää huurru: 5 todistettua tapaa shampoon ja saippuan avulla Käytä sitruunahappoa keittiön ulkopuolella: 4 hyödyllistä kotitalouden lifehackia Froteepyyhkeistä tulee poikkeuksellisen herkkiä: kirjoita ylös näiden pesuliuosten koostumus Älä heitä vanhaa lapiotasi pois: 8 tehokasta tapaa käyttää sitä kotona ja maaseudulla Mitä jokaisen kokin tulisi tietää: 4 yleisintä virhettä keittiössä Tuholaiset eivät koske sipuliisi: muista tämän puutuhkaliuoksen koostumus Omenahillo maistuu tavallista paremmalta: muista tämä maukas karpalolisäys Miksi kokeneet puutarhurit eivät istuta lintukirsikkaa talon lähelle: vahingoittaa hedelmäpuita ja vihannespuutarhaa Miten muuten kokeneet kotiäidit käyttävät muovipulloja: 5 tapaa kotiin ja mökille Aamiaisruoat, jotka pitävät sinut virkeänä koko päivän, on nimetty Kanafileestä tulee hämmästyttävän herkullista: kokeile lisätä ruokaan tämä kastike PERFEKTNÍ těsto na veškeré pečivo, které není třeba hníst: Recept mám od slavného pekaře, peču už jenom z něj! Pečení bude vzdušné a křehké: pamatujte na základní pravidlo přípravy těsta Nalévám obyčejné SALKO s ořechy a dělám to na každou oslavu: výsledek vás potěší (RECEPT)! Tyto přísady v kávě z ní dělají jed.Většina Slováků ji tam dává Domácí hnojivo na ibišek je lepší než to z obchodu.Vyrábím ho ze tří ingrediencí.Sousedé mi závidí mou zahradu Odtrhněte několik listů a vložte je pod těsnění.Problém zmizí a pračka bude jako nová Jak ochladit byt v horkém počasí? Ani nápad otevřít okna! Odstraňte jednu věc Nevylévejte vodu po uvaření brambor: 3 užitečné způsoby, které využijete doma i v kuchyni Nejen levandule.Tyto rostliny zaženou komáry z vašeho balkonu Palačinky se upečou pěkně křupavé: zkuste přidat tuto přísadu do těsta Přidejte do vody a vaše okna budou zářit jako nová Mají také 40 květů a kvetou nepřetržitě půl roku: Pěstitelka nejkrásnějších orchidejí prozradila, jak získat takovou nádheru! V horkém počasí nastavte termostat na „pět“.Čeká vás příjemné překvapení Proč byste si měli na noc rozhodně přikrýt talíř s jídlem: pamatujte na tyto kuchyňské pověry Proč zkušené hostitelky zmrazují chléb: pamatujte na tyto užitečné kulinářské triky Těstoviny se uvaří pevné a šťavnaté: nezapomeňte, jak pokrm správně uvařit Mrkev bude sladká a velká: pomůže jí jednoduché hnojení Bez klimatizace se byt rychle ochladí: pamatujte na těchto 5 účinných pravidel Míchaná vajíčka budou úžasně chutná: dodržujte 3 jednoduchá pravidla Knedlíky se při vaření nerozpadají: pomůže jedna lžíce této přísady Takto se připravuje ovoce ke zmrazení.Nebude se lepit ani drolit Jak najlepiej zagęścić gulasz? Zapomnij o ziemniakach, TO jest o wiele lepszy sposób! Irytują Cię nowe plastikowe nakrętki do butelek? Oto prawdziwy powód, dla którego nie można ich rozdzielić! Jedz garść dziennie, a twoje jelita będą działać jak nowe.Słowacy o tym zapominają Krem francuski: Niesamowicie lekki i delikatny, pasuje do każdego deseru!