Інтерв’ю

Чи можливо поєднувати комунізм і християнство у «побудові світлого майбутнього»?

17 Травня 2024, 19:38 967 КАІ

«Чи можна використати ідеї комунізму для обґрунтування постулатів та ідей християнства, і для їх реалізації?» — на це запитання у розмові з німецьким юристом, політологом і філософом Лотаром Рілінґером відповідає колишній префект Конгрегації віровчення кардинал Герхард Людвіг Мюллер.

 

— Розпочнімо з теологічного запитання. Чи для Бога — Триєдиного Бога християнства — є місце у комунізмі?

— «Бог є любов» (1 Йн 4, 8.12). Ця істина є сумою всього нашого знання про Бога. Він полюбив нас так сильно, що віддав свого єдиного Сина на хрест, щоби кожен, хто в Нього вірить, мав життя вічне (див. Йн 3,16).

Комунізм, із яким ми маємо справу в Маніфесті від 1848 року, творах Карла Маркса і його політично-ідеологічних учнів Леніна, Сталіна, Мао Цзедуна, Пол Пота і їхніх спільників та сателітів, за суттю своєю є атеїзмом. Це проявляється в тріаді «безбожний — безжальний — без любові». Не хто інший як Александр Солженіцин — одна з найвідоміших жертв комунізму — стверджує це у своєму творі «Архіпелаг ГУЛАГ». Маркс не тільки заперечує існування Бога як джерела всього творіння й мети прагнення кожної людини до правди і щастя. Він заявляє, що релігія взагалі є небезпечною ілюзією та саморуйнівним опієм людей і для людей. Це тільки іронія історії, що саме дехристиянізація західної цивілізації нищить людей психічно і фізично через масове вживання справжніх наркотиків, а юридичну лібералізацію вживання наркотиків святкують як прогрес — на шляху до самознищення. Володимир Ленін, засновник радянського союзу і провідна постать атеїстичного Нового порядку, зробив безжалісний висновок із марксистського атеїзму ще в 1905 році у своєму тексті «Соціалізм і релігія»:

«Революційний пролетаріат доб’ється того, щоб релігія справді стала для держави приватною справою. У цій політичній системі, очищеній від середньовічної цвілі, пролетаріат вестиме широкомасштабну відкриту боротьбу за знищення економічного рабства — справжнього джерела релігійного задурення людства».

Наслідки заперечення Бога як Творця доброго світу, який відображає Його доброту й любов, і як спасителя людства від гріха та смерті можна побачити в нігілістичному образі людини, що показує своє сатанинське обличчя на кожній сторінці та в кожній дії діалектичного та історичного матеріалізму. Для Маркса людська істота — це не особа, створена на образ і подобу Божу, зі своєю невід’ємною гідністю, а сукупність ідеологічних та соціальних умов. Людина повністю віддана на милість колективу — держави, нації, класу, рас — і є лише матеріалом, що служить для побудови утопічного суспільного ладу. Отже, без Бога немає невідчужуваних прав людини, що випливають із природної та об’явленої волі її божественного Творця; її права мають походити лише з волі влади деспотів і автократів.

Отож завдяки просвітництву і пропаганді, як це робили пізніше націонал-соціалісти (Гітлер — Mein Kampf; Альфред Розенберг — «Міф ХХ століття»; Геббельс), можна змінювати свідомість людей і маніпулювати нею так, що люди приймають прищеплені їм божевільні ідеї у своє життя і природу. Ідеологія пробудження (woke) — це просто неомарксистський варіант із такими ж руйнівними наслідками, як і у випадку реального соціалізму, коли люди переконані, що — всупереч усім біологічним фактам — вони можуть визначити свою стать або змінити її за допомогою медичної операції.

Деякі представники Церкви, які через свою побожну наївність не можуть проаналізувати атеїстичні основи неомарксистської гендерної ідеології, вважають, що треба модернізувати Церкву, йдучи на компроміс з атеїстичною антропологією в сексуальній моралі. Але цим вони проявляють тільки свої сумніви в тому, що сам Бог є автором і гарантом гідності людської особи, як у її духовній і фізичній природі, так і в її вільному самовизначенні в контексті відповідних історичних та соціальних умов життя. Всі матеріалістичні атеїзми, від французьких якобінців і німецьких націонал-соціалістів до російських більшовиків та китайських комуністів, до глибини душі ненавидять Бога і життя, а також Христа і Його учнів. Комуністи, у дивовижній гармонії з фашистами та міжнародним політичним тероризмом, відповідальні за найгірші переслідування християн в історії. Їхнім бойовим кличем є жорстока боротьба проти шлюбу та сім’ї, проти життя ненароджених, хворих і людей похилого віку через аборти й допомогу в самогубствах. Вони ненавидять встановлену Богом позитивну різницю між чоловіком і жінкою. Як (моністичні) матеріалісти, вони заперечують якісну різницю між людьми і тваринами. Їхні лідери поширюють поклоніння собі в гігантських статуях і плакатах, як язичницькі ідоли.

— Оскільки комунізм відверто безбожний, ми хочемо обговорити, якою мірою християни, попри все, схвалюють комунізм, задля будування справедливішого світу. Основа комунізму — встановлення власності як «народної» або спільної; при цьому представники народу, тобто громадяни, ніколи не реєструються як власники спільного майна в земельному та іпотечному реєстрі. В енцикліці «Rerum novarum» папа Лев XIII сформулював католицьке соціальне вчення, яке треба розуміти як кінець марксистським, а потім і комуністичним утопіям. На відміну від комунізму, Лев XIII вимагав приватної власності для кожного члена не лише Церкви, а й суспільства, оскільки особистого добробуту — а отже, зміни соціального становища — можна досягти лише завдяки можливості, й навіть дозволу, стати власником. Чи ідеї Лева XIII застаріли?

Марксизм-ленінізм як у теорії, так і на практиці не має нічого спільного з соціальною справедливістю, окрім пропаганди політичних кабінетів і відверто дурних переконань марксистських ідеологів. З іншого боку, для позбавлених релігійного коріння інтелектуалів Заходу комунізм був бажаною релігією-замінником, із якою вони загравали (Жан-Поль Сартр). Те саме стосувалося філософів, які свідомо порвали з християнством і закохалися в націонал-соціалізм, що викривило їхні погляди на питання про сенс існування (Мартін Гайдеґґер).

Єдиною реальною відповіддю на промислову революцію ХІХ століття та виклики сучасного технологічного та медіаглобалізму є католицьке соціальне вчення. Там, де воно було запроваджене в політичне життя, це вчення показало себе прекрасно (наприклад, у Федеративній Республіці Німеччини після жахливого досвіду з атеїстичним тоталітаризмом націонал-соціалістів). На землі не буде досконалої справедливості, поки світ перебуває під владою гріха. Повнота спасіння настане лише після Страшного суду, коли Царство Боже стане довершеною дійсністю. На зорі історії Бог створив рай (як втілення спілкування з Богом у світі, що мав служити людині); але людина втратила його через гріх — не в міфічному значенні, а через рішення вільної волі. Своїм втіленням, смертю на хресті й воскресінням Син Божий повернув нас до раю Нового Неба та Нової Землі — які об’являться лише наприкінці нашого земного паломництва між викликами світу і Божою розрадою (пор. Другий Ватиканський Собор, Lumen gentium 8). Людина, яка хоче зробити себе богом, творцем і спасителем себе самої, тільки стає знаряддям диявола (Гітлер, Сталін та ін.), а замість раю на землі постає пекло на землі (Аушвіц, ГУЛАГ, поля смерті, китайська культурна революція; біблійні вершники Апокаліпсису).

— Маркс відрізняє найманого працівника від власника засобів виробництва. Щоб усунути цю різницю, комунізм закликає до класової боротьби. У класовій боротьбі потрібно стати на бік однієї частини суспільства. Чи можна примирити вибір лише однієї сторони — а отже, протиставлення іншій — із християнською ідеєю, що всі люди можуть увійти до Божого Царства?

— Швидше за все, манчестерський капіталізм — як і сьогоднішній розрив між масою бідних у світі та владними, інформаційними й фінансовими елітами — був не лише випадковим результатом технічно-промислової революції, а й плодом атеїстичного погляду ліберальної буржуазії на людство з його (дарвінівським) прокляттям або ідеалом боротьби всіх проти всіх (від Томаса Гоббса) і закону найсильнішого (колоніалізм, імперіалізм, расизм, націоналізм). Якщо прийняти метафору «боротьби», то біблійно ми маємо на увазі боротьбу людини, яка за допомогою Божої благодаті мужньо протистоїть нищівній силі зла у своїй душі та зовнішньому світі. Соціалісти-комуністи з їхньою боротьбою одного соціального класу проти іншого, як і націонал-соціалісти («Mein Kampf» Гітлера) з їхньою війною «раси панів проти расово нижчих недолюдей», означають фізичне та соціальне, а також психологічне підпорядкування і знищення всіх ближніх, яких вони сприймуть як своїх ворогів. З іншого боку, ми, християни, любимо всіх і кожну людину як наших братів і сестер — включаючи грішників і навіть наших ворогів, бо й вони мають Бога-Отця, який тримає двері навернення відчиненими для кожного. «Бо наша війна не проти плоті й крові» (Еф 6,12), а проти злих духів, які затемнюють розуми людей і отруюють їхні серця. Нашою «зброєю» (Еф 6,13) є справедливість, Євангеліє миру, віри, надії та любові.

— Класова боротьба може бути ведена також і з використанням насильства. А чи допускається силою поширювати вчення Боже?

— Вже у ІІ столітті Іриней Ліонський писав проти гностиків усіх часів: «Бог створив людину вільною від початку, з посіданням власної сили, як і її власної душі, щоб вимогам Бога (ad utendum sententia) підкорятися добровільно, а не тому, що Бог до цього змушує. Бо в Бога немає примусу» (Проти єресей, IV, 37,1). У промові, виголошеній у Регенсбурзі 2006 року, папа Бенедикт XVI ще раз підкреслив, що Бог є розумом і будь-яке руйнівне насильство цьому суперечить. Так звані ісламісти можуть посилатися на Бога — хоч і блюзнірськи, — але їхні дії показують, що вони є знаряддям диявола, «душогубця та брехуна від початку» (Йн 8,44). Син Божий на собі зазнав несправедливого насильства, і не викликав із неба дванадцять легіонів ангелів, а сказав Петру сховати меча. Тільки через любов ми можемо зупинити спіраль насильства.

— Часто кажуть, що раннє християнство можна порівняти з комунізмом. Обидві системи сприяють спільному використанню власності. Чи раннє християнство закликало до скасування особистої власності, а чи воно не мало на увазі суспільного обов’язку власності — як це сформульовано в сучасних і юридичних термінах, — коли вимагало, щоб усі мали доступ до майна?

Християнство перших століть є результатом віри в розіп’ятого Христа, Сина Отця і не має нічого спільного з атеїстичними політичними системами комунізму («все є власністю народу») і націонал-соціалізму («ти — ніщо, народ — усе»), ні за суттю ані в практичній реалізації. Християнська любов до ближнього ґрунтується на тій істині, що ми всі — діти Божі й отримали всі наші таланти і те, що ми з них маємо, як дари від Бога.

Тому християнин, який має законно набуті духовні й матеріальні блага, не може відмовити в милосерді своєму братові, коли бачить його в духовній і матеріальній потребі. Це дає початок ділам милосердя щодо тіла і щодо духа. У християнстві окрема людина є суб’єктом своїх добрих учинків; в атеїстичному соціалізмі, де людини як особистості не існує, вона є анонімним колективним суб’єктом у формі тотального контролю владної партії, яка розподіляє блага на власний розсуд. У своєму духовному житті справжній християнин часто замислюється над словами св. Павла, які св. Августин часто цитував проти пелагіанської сваволі: «Що маєш, чого б ти не одержав? Коли ж одержав, то чому вихваляєшся, неначе б не одержав?» (1 Кор 4,7).

— Через теологію визволення бідні люди Південної Америки сподіваються бути звільненими від бідності. Папа Франциск дуже близький до цієї теології. Він хотів би, щоб повернулося первісне християнство, яке, на його думку, втілене також у комунізмі. Чи можна уявити, що це звільнення людей, засноване на теології з використанням засобів комуністичної доктрини, буде реалізоване лише в класовій боротьбі з власниками засобів виробництва?

— Первісна теологія визволення хотіла бути теологією, тобто Бого-слів’ям, а не благочестиво замаскованою марксистською політичною соціологією. Її основне питання: як ми можемо говорити про Божу любов перед лицем матеріальної та духовної бідності значної частини суспільства, не бажаючи перенести принципи християнської антропології та соціального вчення в політичну практику і конституцію демократичної правової держави? Ті, хто все ще не прокинувся від романтичного сну перед лицем масових злочинів, які неминуче є результатом природи атеїстичного соціалізму, подібні до сплячих учнів Ісуса на Оливній горі, які боягузливо покинули Його в годину страждань.

— Мільйони людей були вбиті в ім’я комунізму. Лише в маоїстському Китаї, за приблизними підрахунками, понад 75 мільйонів чоловік були вбиті, діями чи бездіяльністю, під час Великого стрибка, і ще два мільйони — під час Культурної революції, а додатково 100 мільйонів втратили здоров’я, власність і життєві можливості. У сталінському радянському союзі загинули мільйони людей. Це тільки два приклади. Вже на цьому тлі поєднання комунізму з християнством виглядає недоречним. Чи цей аргумент зрозумілий?

— Кожен, хто поєднує атеїстичний і людиноненависницький комунізм із християнською вірою в Бога-чоловіколюбця, «який бажає, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди через Ісуса Христа» (пор. 1 Тим 2,4), нічого не розуміє.

— Комуністична ідея про те, що приватної власності не повинно бути, здається, знаходить відображення — але без зневаги до людської природи учасників — у правилах деяких жебручих орденів. Отож чи може монаше життя бути моделлю для світського життя всіх людей?

— Монаший ідеал євангельської бідності, разом із харизмою послуху та безшлюбності заради Царства Небесного, випливає зі свободи відмовитися від законних благ, які вважаються даром Божим. Кожна людина має своє покликання: до життя у світі, у подружжі та сім’ї, яке ґрунтується на приватному майні, набутому власною працею, — або до життя за трьома згаданими євангельськими радами, на які він може відкритися тільки за Божим покликом, в індивідуальній свободі. Комуністична пропаганда, яка апелює до християнського чернечого життя заради своєї постійної ідеї виключної власності на людей, може вцілити лише в тих, хто навіть не почав розуміти християнство і готовий продати своє християнське право на соціальну справедливість за сочевицю безбожної і нелюдської ідеології.

— Папа Франциск не раз згадував право людини на власність, цитуючи св. Йоана Золотоустого: що те, що ми маємо, не належить нам, а вкрадено у бідних. Також він посилався на вислів Григорія Великого: якщо ми даємо щось бідним, то даємо їм лиш те, що належить їм. Чи поділяєте Ви думку про те, що люди можуть стати власниками лише тому, що незаконно привласнили, тобто вкрали блага, тож вони зобов’язані повернути їх бідним — гаданим попереднім власникам?

— Тут належить розрізняти те, що Папа говорить від імені Церкви в термінах доктрини, і те, що стосується його приватних знань на тему Отців Церкви. Право власності виникає з природного морального права, але пов’язане з соціальним призначенням власності та обов’язком солідарності з суспільством, у якому ми живемо. Як батько і мати в сім’ї, як громадянин країни, як особа, охрещена для суспільних справ Церкви, кожен з них несе співвідповідальність за більшу цілісність спільноти — звісно, не плутаючи спільноту осіб з анонімним колективом. Є велика різниця між тим, щоби сказати в очі людям, сім’ї, яка побудувала власний будинок, що вони вкрали його у жебраків, які випрошували євро біля твоїх дверей, — і назвати грабіжниками супермільярдерів, які подвоїли свої статки внаслідок кризи, викликаної коронавірусом, як це насмілився зробити свого часу святий Йоан Золотоустий. Безсумнівно, не в дусі Отців Церкви відбуватися від жебраків кількома доларами, які їм дадуть мультимільярдери Агенди-2030 та їхній інклюзивний капіталізм. Замість того, щоб папугою повторювати рефрен: «не володій нічим, будь щасливим», — ми повинні спочатку вигукнути це в обличчя супербагатіям, щоб вони могли застосувати це до себе.

— Навіть якщо Франциск визнає право всіх людей на власність — то він обмежує загальну чинність цього права, постулюючи ієрархію прав людини. Право колишнього власника — широко відомого як «багатий» — повинно відступити на друге місце, після права нового власника — загальновідомого як «бідний». Чи є прийнятним те, що право людини на власність повинно мати різну якість залежно від того, хто на нього претендує?

— Так, це треба сказати супербагатіям Нового світового порядку, які самі запросили себе до Ватикану, щоб рекламувати свої інтереси на фотографіях поруч із Папою Франциском. А бідні в євангельському розумінні — це не лише ті, хто отримує милостиню поза стінами Ватикану, але й багато простих людей із сім’ями, які важкою працею здобули скромний дохід і власну домівку та які усвідомлюють власну гідність, бо не хочуть бути залежними від державної допомоги та чиновницького свавілля.

— Як потрібно керувати численними фінансовими завданнями Церкви, якщо її члени більше неспроможні творити фінансові ресурси, необхідні для виконання обов’язків Церкви, через нездатність їх розподілити?

— Церква, як спільнота благодаті, живе повністю завдяки сповненій любов’ю Божій турботі про нас, людей; але тією мірою, якою вона є видимим соціологічним буттям, Церква також потребує матеріальних ресурсів у цьому світі, щоб мати змогу виконувати свої завдання. Це не тільки милостиня, яку збирають для окремих потребуючих, але й структурні умови, що мають бути на місцях (зарплата, будівлі тощо). У цьому відношенні всі члени Церкви мають моральний обов’язок нести ці матеріальні тягарі в межах своїх можливостей, не звинувачуючи за це Бога, як шахраї. Його благодаті ми завдячуємо всім, включаючи добрі справи, для яких Він нас призначив і зробив здатними. Усе добро, яке ми робимо добровільно, часто повертається до нас Його благодаттю, що робить нас задоволеними та щасливими.

— Отче кардинале, чи Ви вважаєте можливим, щоб Папа Франциск — пам’ятаючи, що соціологічно він називає себе комуністом, — рекомендував Україні, яка зазнала нападу з боку росії всупереч міжнародному праву, підняти білий прапор як міжнародно визнаний знак капітуляції, щоб дозволити самодержавному правителю путіну перемогти, а тим самим дати йому можливість анексувати Україну?

— Особисто я вважаю, що він не помітив двозначності метафори білого прапора у швидкості обміну словами під час інтерв’ю. Зокрема, важко визначити, коли боротьба за свободу необхідна, а коли опір стає марним. Але, безперечно, зараз ідеться про те, щоб зупинити агресора, для якого Україна є лише одним з елементів його геополітичної силової гри, — а не про згоду на боягузливий і сумнівний «мир», який був би лише повним підкоренням жорстокому деспотизму.

— Постає запитання, якою мірою Церква (і зокрема Папа) має бути політично залучена у світову політику, чи має вона стати на чийсь бік у конфлікті або війні, чи має використовувати свою високу моральну позицію для посередництва між сторонами та закликати на обидві протиборчі сторони укласти справедливий мир і вимагати від агресора компенсації за шкоду, заподіяну з порушенням міжнародного права?

— Так, Папа і єпископи мають моральний обов’язок у Європі, яка все ще позначена християнством, заборонити війну як політичний засіб і закликати християн в усьому світі молитися, щоб Бог прищепив думку про мир у серця відповідальних. Наші 70-80-річні лідери у Вашингтоні, москві й Пекіні повинні усвідомити, що будь-якої миті можуть постати перед Божим судом, де їм більше не вдасться прикриватися дурною пропагандою своїх прессекретарів. «Всім бо нам треба з’явитися перед судом Христовим, щоб кожний прийняв згідно з тим, що зробив, як був у тілі: чи добре, чи зле» (2 Кор 5,10).

 

Повна або часткова републікація тексту без письмової згоди редакції забороняється і вважається порушенням авторських прав.

Інші статті за темами

МІСЦЕ

← Натисни «Подобається», аби читати CREDO в Facebook

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми працюємо завдяки вашій підтримці
Шановні читачі, CREDO — некомерційна структура, що живе на пожертви добродіїв. Ваші гроші йдуть на оплату сервера, технічне обслуговування, роботу веб-майстра та гонорари фахівців.

Наші реквізити:

monobank: 5375 4141 1230 7557

Інші способи підтримати CREDO: (Натиснути на цей напис)

Підтримайте фінансово. Щиро дякуємо!
Напишіть новину на CREDO
Якщо ви маєте що розказати, але початківець у журналістиці, і хочете, щоб про цікаву подію, очевидцем якої ви стали, дізналося якнайбільше людей, можете спробувати свої сили у написанні новин та створенні фоторепортажів на CREDO.

Поля відмічені * обов'язкові для заповнення.

[recaptcha]

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

The Coolest compilation of onlyfans porn tapes on PornSOK.com Immediate Unity z-lib books 1.1fd.online 2.1fd.online 3.1fd.online 4.1fd.online 5.1fd.online 6.1fd.online 7.1fd.online 8.1fd.online 9.1fd.online 10.1fd.online 11.1fd.online 12.1fd.online 13.1fd.online 14.1fd.online 15.1fd.online 16.1fd.online 17.1fd.online 18.1fd.online 19.1fd.online 20.1fd.online 21.1fd.online 22.1fd.online 23.1fd.online 24.1fd.online 25.1fd.online 26.1fd.online 27.1fd.online 28.1fd.online 29.1fd.online 30.1fd.online 31.1fd.online 32.1fd.online 33.1fd.online 34.1fd.online 35.1fd.online 36.1fd.online 37.1fd.online 38.1fd.online 39.1fd.online 40.1fd.online 41.1fd.online 42.1fd.online 43.1fd.online 44.1fd.online 45.1fd.online 46.1fd.online 47.1fd.online 48.1fd.online 49.1fd.online 50.1fd.online 51.1fd.online 52.1fd.online 53.1fd.online 54.1fd.online 55.1fd.online 56.1fd.online 57.1fd.online 58.1fd.online 59.1fd.online 60.1fd.online 61.1fd.online 62.1fd.online 63.1fd.online 64.1fd.online 65.1fd.online 66.1fd.online 67.1fd.online 68.1fd.online 69.1fd.online 70.1fd.online 71.1fd.online 72.1fd.online 73.1fd.online 74.1fd.online 75.1fd.online 76.1fd.online 77.1fd.online 78.1fd.online 79.1fd.online 80.1fd.online 81.1fd.online 82.1fd.online 83.1fd.online 84.1fd.online 85.1fd.online 86.1fd.online 87.1fd.online 88.1fd.online 89.1fd.online 90.1fd.online 91.1fd.online 92.1fd.online 93.1fd.online 94.1fd.online 95.1fd.online 96.1fd.online 97.1fd.online 98.1fd.online 99.1fd.online 100.1fd.online 101.1fd.online 102.1fd.online 103.1fd.online 104.1fd.online 105.1fd.online 106.1fd.online 107.1fd.online 108.1fd.online 109.1fd.online 110.1fd.online 111.1fd.online 112.1fd.online 113.1fd.online 114.1fd.online 115.1fd.online 116.1fd.online 117.1fd.online 118.1fd.online 119.1fd.online 120.1fd.online 121.1fd.online 122.1fd.online 123.1fd.online 124.1fd.online 125.1fd.online 126.1fd.online 127.1fd.online 128.1fd.online 129.1fd.online 130.1fd.online 131.1fd.online 132.1fd.online 133.1fd.online 134.1fd.online 135.1fd.online 136.1fd.online 137.1fd.online 138.1fd.online 139.1fd.online 140.1fd.online 141.1fd.online 142.1fd.online 143.1fd.online 144.1fd.online 145.1fd.online 146.1fd.online 147.1fd.online 148.1fd.online 149.1fd.online 150.1fd.online 151.1fd.online 152.1fd.online 153.1fd.online 154.1fd.online 155.1fd.online 156.1fd.online 157.1fd.online 158.1fd.online 159.1fd.online 160.1fd.online 161.1fd.online 162.1fd.online 163.1fd.online 164.1fd.online 165.1fd.online 166.1fd.online 167.1fd.online 168.1fd.online 169.1fd.online 170.1fd.online 171.1fd.online 172.1fd.online 173.1fd.online 174.1fd.online 175.1fd.online 176.1fd.online 177.1fd.online 178.1fd.online 179.1fd.online 180.1fd.online 181.1fd.online 182.1fd.online 183.1fd.online 184.1fd.online 185.1fd.online 186.1fd.online 187.1fd.online 188.1fd.online 189.1fd.online 190.1fd.online 191.1fd.online 192.1fd.online 193.1fd.online 194.1fd.online 195.1fd.online 196.1fd.online 197.1fd.online 198.1fd.online 199.1fd.online 200.1fd.online 201.1fd.online 202.1fd.online 203.1fd.online 204.1fd.online 205.1fd.online 206.1fd.online 207.1fd.online 208.1fd.online 209.1fd.online 210.1fd.online 211.1fd.online 212.1fd.online 213.1fd.online 214.1fd.online 215.1fd.online 216.1fd.online 217.1fd.online 218.1fd.online 219.1fd.online 220.1fd.online 221.1fd.online 222.1fd.online 223.1fd.online 224.1fd.online 225.1fd.online 226.1fd.online 227.1fd.online 228.1fd.online 229.1fd.online 230.1fd.online 231.1fd.online 232.1fd.online 233.1fd.online 234.1fd.online 235.1fd.online 236.1fd.online 237.1fd.online 238.1fd.online 239.1fd.online 240.1fd.online 241.1fd.online 242.1fd.online 243.1fd.online 244.1fd.online 245.1fd.online 246.1fd.online 247.1fd.online 248.1fd.online 249.1fd.online 250.1fd.online 251.1fd.online 252.1fd.online 253.1fd.online 254.1fd.online 255.1fd.online 256.1fd.online 257.1fd.online 258.1fd.online 259.1fd.online 260.1fd.online 261.1fd.online 262.1fd.online 263.1fd.online 264.1fd.online 265.1fd.online 266.1fd.online 267.1fd.online 268.1fd.online 269.1fd.online 270.1fd.online 271.1fd.online 272.1fd.online 273.1fd.online 274.1fd.online 275.1fd.online 276.1fd.online 277.1fd.online 278.1fd.online 279.1fd.online 280.1fd.online 281.1fd.online 282.1fd.online 283.1fd.online 284.1fd.online 285.1fd.online 286.1fd.online 287.1fd.online 288.1fd.online 289.1fd.online 290.1fd.online 291.1fd.online 292.1fd.online 293.1fd.online 294.1fd.online 295.1fd.online 296.1fd.online 297.1fd.online 298.1fd.online 299.1fd.online 300.1fd.online 301.1fd.online 302.1fd.online 303.1fd.online 304.1fd.online 305.1fd.online 306.1fd.online 307.1fd.online 308.1fd.online 309.1fd.online 310.1fd.online 311.1fd.online 312.1fd.online 313.1fd.online 314.1fd.online 315.1fd.online 316.1fd.online 317.1fd.online 318.1fd.online 319.1fd.online 320.1fd.online 321.1fd.online 322.1fd.online 323.1fd.online 324.1fd.online 325.1fd.online 326.1fd.online 327.1fd.online 328.1fd.online 329.1fd.online 330.1fd.online 331.1fd.online 332.1fd.online 333.1fd.online 334.1fd.online 335.1fd.online 336.1fd.online 337.1fd.online 338.1fd.online 339.1fd.online 340.1fd.online 341.1fd.online 342.1fd.online 343.1fd.online 344.1fd.online 345.1fd.online 346.1fd.online 347.1fd.online 348.1fd.online 349.1fd.online 350.1fd.online 351.1fd.online 352.1fd.online 353.1fd.online 354.1fd.online 355.1fd.online 356.1fd.online 357.1fd.online 358.1fd.online 359.1fd.online 360.1fd.online 361.1fd.online 362.1fd.online 363.1fd.online 364.1fd.online 365.1fd.online 366.1fd.online 367.1fd.online 368.1fd.online 369.1fd.online 370.1fd.online 371.1fd.online 372.1fd.online 373.1fd.online 374.1fd.online 375.1fd.online 376.1fd.online 377.1fd.online 378.1fd.online 379.1fd.online 380.1fd.online 381.1fd.online 382.1fd.online 383.1fd.online 384.1fd.online 385.1fd.online 386.1fd.online 387.1fd.online 388.1fd.online 389.1fd.online 390.1fd.online 391.1fd.online 392.1fd.online 393.1fd.online 394.1fd.online 395.1fd.online 396.1fd.online 397.1fd.online 398.1fd.online 399.1fd.online 400.1fd.online 401.1fd.online 402.1fd.online 403.1fd.online 404.1fd.online 405.1fd.online 406.1fd.online 407.1fd.online 408.1fd.online 409.1fd.online 410.1fd.online 411.1fd.online 412.1fd.online 413.1fd.online 414.1fd.online 415.1fd.online 416.1fd.online 417.1fd.online 418.1fd.online 419.1fd.online 420.1fd.online 421.1fd.online 422.1fd.online 423.1fd.online 424.1fd.online 425.1fd.online 426.1fd.online 427.1fd.online 428.1fd.online 429.1fd.online 430.1fd.online 431.1fd.online 432.1fd.online 433.1fd.online 434.1fd.online 435.1fd.online 436.1fd.online 437.1fd.online 438.1fd.online 439.1fd.online 440.1fd.online 441.1fd.online 442.1fd.online 443.1fd.online 444.1fd.online 445.1fd.online 446.1fd.online 447.1fd.online 448.1fd.online 449.1fd.online 450.1fd.online 451.1fd.online 452.1fd.online 453.1fd.online 454.1fd.online 455.1fd.online 456.1fd.online 457.1fd.online 458.1fd.online 459.1fd.online 460.1fd.online 461.1fd.online 462.1fd.online 463.1fd.online 464.1fd.online 465.1fd.online 466.1fd.online 467.1fd.online 468.1fd.online 469.1fd.online 470.1fd.online 471.1fd.online 472.1fd.online 473.1fd.online 474.1fd.online 475.1fd.online 476.1fd.online 477.1fd.online 478.1fd.online 479.1fd.online 480.1fd.online 481.1fd.online 482.1fd.online 483.1fd.online 484.1fd.online 485.1fd.online 486.1fd.online 487.1fd.online 488.1fd.online 489.1fd.online 490.1fd.online 491.1fd.online 492.1fd.online 493.1fd.online 494.1fd.online 495.1fd.online 496.1fd.online 497.1fd.online 498.1fd.online 499.1fd.online 500.1fd.online 501.1fd.online 502.1fd.online 503.1fd.online 504.1fd.online 505.1fd.online 506.1fd.online 507.1fd.online 508.1fd.online 509.1fd.online 510.1fd.online 511.1fd.online 512.1fd.online 513.1fd.online 514.1fd.online 515.1fd.online 516.1fd.online 517.1fd.online 518.1fd.online 519.1fd.online 520.1fd.online 521.1fd.online 522.1fd.online 523.1fd.online 524.1fd.online 525.1fd.online 526.1fd.online 527.1fd.online 528.1fd.online 529.1fd.online 530.1fd.online 531.1fd.online 532.1fd.online 533.1fd.online 534.1fd.online 535.1fd.online 536.1fd.online 537.1fd.online 538.1fd.online 539.1fd.online 540.1fd.online 541.1fd.online 542.1fd.online 543.1fd.online 544.1fd.online 545.1fd.online 546.1fd.online 547.1fd.online 548.1fd.online 549.1fd.online 550.1fd.online 551.1fd.online 552.1fd.online 553.1fd.online 554.1fd.online 555.1fd.online 556.1fd.online 557.1fd.online 558.1fd.online 559.1fd.online 560.1fd.online 561.1fd.online 562.1fd.online 563.1fd.online 564.1fd.online 565.1fd.online 566.1fd.online 567.1fd.online 568.1fd.online 569.1fd.online 570.1fd.online 571.1fd.online 572.1fd.online 573.1fd.online 574.1fd.online 575.1fd.online 576.1fd.online 577.1fd.online 578.1fd.online 579.1fd.online 580.1fd.online 581.1fd.online 582.1fd.online 583.1fd.online 584.1fd.online 585.1fd.online 586.1fd.online 587.1fd.online 588.1fd.online 589.1fd.online 590.1fd.online 591.1fd.online 592.1fd.online 593.1fd.online 594.1fd.online 595.1fd.online 596.1fd.online 597.1fd.online 598.1fd.online 599.1fd.online 600.1fd.online 601.1fd.online 602.1fd.online 603.1fd.online 604.1fd.online 605.1fd.online 606.1fd.online 607.1fd.online 608.1fd.online 609.1fd.online 610.1fd.online 611.1fd.online 612.1fd.online 613.1fd.online 614.1fd.online 615.1fd.online 616.1fd.online 617.1fd.online 618.1fd.online 619.1fd.online 620.1fd.online 621.1fd.online 622.1fd.online 623.1fd.online 624.1fd.online 625.1fd.online 626.1fd.online 627.1fd.online 628.1fd.online 629.1fd.online 630.1fd.online 631.1fd.online 632.1fd.online 633.1fd.online 634.1fd.online 635.1fd.online 636.1fd.online 637.1fd.online 638.1fd.online 639.1fd.online 640.1fd.online 641.1fd.online 642.1fd.online 643.1fd.online 644.1fd.online 645.1fd.online 646.1fd.online 647.1fd.online 648.1fd.online 649.1fd.online 650.1fd.online 651.1fd.online 652.1fd.online 653.1fd.online 654.1fd.online 655.1fd.online 656.1fd.online 657.1fd.online 658.1fd.online 659.1fd.online 660.1fd.online 661.1fd.online 662.1fd.online 663.1fd.online 664.1fd.online 665.1fd.online 666.1fd.online 667.1fd.online 668.1fd.online 669.1fd.online 670.1fd.online 671.1fd.online 672.1fd.online 673.1fd.online 674.1fd.online 675.1fd.online 676.1fd.online 677.1fd.online 678.1fd.online 679.1fd.online 680.1fd.online 681.1fd.online 682.1fd.online 683.1fd.online 684.1fd.online 685.1fd.online 686.1fd.online 687.1fd.online 688.1fd.online 689.1fd.online 690.1fd.online 691.1fd.online 692.1fd.online 693.1fd.online 694.1fd.online 695.1fd.online 696.1fd.online 697.1fd.online 698.1fd.online 699.1fd.online 700.1fd.online 701.1fd.online 702.1fd.online 703.1fd.online 704.1fd.online 705.1fd.online 706.1fd.online 707.1fd.online 708.1fd.online 709.1fd.online 710.1fd.online 711.1fd.online 712.1fd.online 713.1fd.online 714.1fd.online 715.1fd.online 716.1fd.online 717.1fd.online 718.1fd.online 719.1fd.online 720.1fd.online 721.1fd.online 722.1fd.online 723.1fd.online 724.1fd.online 725.1fd.online 726.1fd.online 727.1fd.online 728.1fd.online 729.1fd.online 730.1fd.online 731.1fd.online 732.1fd.online 733.1fd.online 734.1fd.online 735.1fd.online 736.1fd.online 737.1fd.online 738.1fd.online 739.1fd.online 740.1fd.online 741.1fd.online 742.1fd.online 743.1fd.online 744.1fd.online 745.1fd.online 746.1fd.online 747.1fd.online 748.1fd.online 749.1fd.online 750.1fd.online 751.1fd.online 752.1fd.online 753.1fd.online 754.1fd.online 755.1fd.online 756.1fd.online 757.1fd.online 758.1fd.online 759.1fd.online 760.1fd.online 761.1fd.online 762.1fd.online 763.1fd.online 764.1fd.online 765.1fd.online 766.1fd.online 767.1fd.online 768.1fd.online 769.1fd.online 770.1fd.online 771.1fd.online 772.1fd.online 773.1fd.online 774.1fd.online 775.1fd.online 776.1fd.online 777.1fd.online 778.1fd.online 779.1fd.online 780.1fd.online 781.1fd.online 782.1fd.online 783.1fd.online 784.1fd.online 785.1fd.online 786.1fd.online 787.1fd.online 788.1fd.online 789.1fd.online 790.1fd.online 791.1fd.online 792.1fd.online 793.1fd.online 794.1fd.online 795.1fd.online 796.1fd.online 797.1fd.online 798.1fd.online 799.1fd.online 800.1fd.online 801.1fd.online 802.1fd.online 803.1fd.online 804.1fd.online 805.1fd.online 806.1fd.online 807.1fd.online 808.1fd.online 809.1fd.online 810.1fd.online 811.1fd.online 812.1fd.online 813.1fd.online 814.1fd.online 815.1fd.online 816.1fd.online 817.1fd.online 818.1fd.online 819.1fd.online 820.1fd.online 821.1fd.online 822.1fd.online 823.1fd.online 824.1fd.online 825.1fd.online 826.1fd.online 827.1fd.online 828.1fd.online 829.1fd.online 830.1fd.online 831.1fd.online 832.1fd.online 833.1fd.online 834.1fd.online 835.1fd.online 836.1fd.online 837.1fd.online 838.1fd.online 839.1fd.online 840.1fd.online 841.1fd.online 842.1fd.online 843.1fd.online 844.1fd.online 845.1fd.online 846.1fd.online 847.1fd.online 848.1fd.online 849.1fd.online 850.1fd.online 851.1fd.online 852.1fd.online 853.1fd.online 854.1fd.online 855.1fd.online 856.1fd.online 857.1fd.online 858.1fd.online 859.1fd.online 860.1fd.online 861.1fd.online 862.1fd.online 863.1fd.online 864.1fd.online 865.1fd.online 866.1fd.online 867.1fd.online 868.1fd.online 869.1fd.online 870.1fd.online 871.1fd.online 872.1fd.online 873.1fd.online 874.1fd.online 875.1fd.online 876.1fd.online 877.1fd.online 878.1fd.online 879.1fd.online 880.1fd.online 881.1fd.online 882.1fd.online 883.1fd.online 884.1fd.online 885.1fd.online 886.1fd.online 887.1fd.online 888.1fd.online 889.1fd.online 890.1fd.online 891.1fd.online 892.1fd.online 893.1fd.online 894.1fd.online 895.1fd.online 896.1fd.online 897.1fd.online 898.1fd.online 899.1fd.online 900.1fd.online 901.1fd.online 902.1fd.online 903.1fd.online 904.1fd.online 905.1fd.online 906.1fd.online 907.1fd.online 908.1fd.online 909.1fd.online 910.1fd.online 911.1fd.online 912.1fd.online 913.1fd.online 914.1fd.online 915.1fd.online 916.1fd.online 917.1fd.online 918.1fd.online 919.1fd.online 920.1fd.online 921.1fd.online 922.1fd.online 923.1fd.online 924.1fd.online 925.1fd.online 926.1fd.online 927.1fd.online 928.1fd.online 929.1fd.online 930.1fd.online 931.1fd.online 932.1fd.online 933.1fd.online 934.1fd.online 935.1fd.online 936.1fd.online 937.1fd.online 938.1fd.online 939.1fd.online 940.1fd.online 941.1fd.online 942.1fd.online 943.1fd.online 944.1fd.online 945.1fd.online 946.1fd.online 947.1fd.online 948.1fd.online 949.1fd.online 950.1fd.online 951.1fd.online 952.1fd.online 953.1fd.online 954.1fd.online 955.1fd.online 956.1fd.online 957.1fd.online 958.1fd.online 959.1fd.online 960.1fd.online 961.1fd.online 962.1fd.online 963.1fd.online 964.1fd.online 965.1fd.online 966.1fd.online 967.1fd.online 968.1fd.online 969.1fd.online 970.1fd.online 971.1fd.online 972.1fd.online 973.1fd.online 974.1fd.online 975.1fd.online 976.1fd.online 977.1fd.online 978.1fd.online 979.1fd.online 980.1fd.online 981.1fd.online 982.1fd.online 983.1fd.online 984.1fd.online 985.1fd.online 986.1fd.online 987.1fd.online 988.1fd.online 989.1fd.online 990.1fd.online 991.1fd.online 992.1fd.online 993.1fd.online 994.1fd.online 995.1fd.online 996.1fd.online 997.1fd.online 998.1fd.online 999.1fd.online 1000.1fd.online