Документи

Інструкція про поведінку священнослужителів УГКЦ під час політичних виборчих кампаній

08 Квітня 2014, 15:44 1807
crossing the box

Інструкція затверджена 63-ю Сесією Синоду єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства 04 квітня 2014 року Божого

Пригадуємо, Вам, Всечесні Отці, і браття во Христі, Ваші обов’язки горожан, священиків і душпастирів. Так, як в всіх справах людського життя, так і в сповненню того горожанського обов’язку [виборів], будьте «зразком для вірних у слові, поведінці, любові, вірі й чистоті» (І Тим. 4, 12), будьте для народа провідниками і дорадниками, але і приміром християнського поступовання.

Не даваймо народови згіршення, не учім єго легковажити поваги священика….

Свято, по Божому і по-християнськи, виконуймо горожанські права, які нам дає конституція, і учім того людей, котрих спасеннє повірив нам Бог.

(Спільне пастирське послання митрополита Андрея та єпископату Галицької церковної  провінції до духовенства про вибори до парламенту, Львів, 10 травня 1911 р.)

Вступ

Створенню цієї Інструкції передувала копітка робота Комісії Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховно Архиєпископства для вивчення випадків зловживання духовенства у виборчій парламентській кампанії 2012 року. Сигнали, що надходили від вірних УГКЦ та інших громадян, публікації в ЗМІ та власні спостереження спонукали владик видати цей окремий документ для впорядкування питання відношення священнослужителів до суспільно-політичних процесів, зокрема в контексті виборчих перегонів.

Завдання Інструкції полягає в тому, щоб надати священнослужителям УГКЦ роз’яснення про місце і роль Церкви та її служителів у політичних і суспільних процесах у світлі соціальної доктрини Католицької Церкви, а також запропонувати конкретні душпастирські вказівки щодо поведінки священнослужителів під час виборчих кампаній різного рівня.

Метою Інструкції є, з одного боку, забезпечити безперешкодну реалізацію Церквою своєї спасенної місії у світі, а з іншого – не допускати втягування Церкви у виборчі процеси та зловживання її авторитету для корисливих цілей окремих кандидатів чи політичних сил у ході виборчих кампаній.

Частина І

Богословсько-канонічні принципи відносин між Церквою та державою

Розділ 1. Відносини між Церквою та політикою

1. Пояснення термінів

Коли йде мова про «Церкву», слід розрізняти подвійне значення цього терміна. Зазвичай його пов’язують з духовенством чи проводом Церкви, який творять Вселенський Архиєрей, патріархи, єпископи та священики. У такому значенні поняття Церкви неначе обмежується «ієрархією» та «пастирями». Однак існує інше, точніше, розуміння Церкви − як спільноти охрещених вірних (пастирі та вірні миряни), об’єднаної в один «Божий люд». У зв’язку з цим є певна відмінність між взаємовідносинами духовенства до політики і участю вірних мирян у політичній діяльності, які нарівні з пастирями є живими членами єдиного Божого люду.

Ця друга площина розуміння Церкви є надзвичайно важливою як для церковного, так і для суспільного життя і варта окремої уваги, однак її докладний розгляд виходить за межі цієї Інструкції. Тому відразу зауважимо, що в цьому документі розглядатиметься стосунок священнослужителів до політики та політичної діяльності, зокрема в контексті виборів до різного роду представницьких органів державної влади.

Так само поняття «політика» можна розуміти в подвійному сенсі: ширшому – як сприяння суспільно-культурному розвиткові людської спільноти у світлі певного визначеного бачення людини та суспільства, або ж у вужчому – як певну практичну діяльність, що її здійснюють партії, політичні сили, органи державної влади тощо. У цій Інструкції буде розглянуто політичну діяльність у вужчому сенсі і, зокрема, у контексті виборів [1].

2. Критерії відношення Церкви до політики

Другий Ватиканський Собор визначає як фундаментальний такий критерій: «Властива місія, яку Христос доручив своїй Церкві, не відноситься до політичного, економічного чи суспільного порядку; мета, для якої Він її призначив, є насправді релігійного порядку» [2]. Проте, як пояснює далі соборова Конституція, ця «релігійна місія» не означає, що Церква має бути байдужою до суспільно-політичної сфери людського життя, а радше передбачає, що вона [Церква] повинна розглядати і оцінювати політику зі специфічної перспективи, залишаючись завжди на рівні етики, натхненої вірою, а водночас зрозумілої для кожної людини, а не лише для віруючих [3]. Іншими словами, духовенство здійснює непрямий і опосередкований вплив на політичну сферу завдяки тому, що Євангеліє надихає та впливає на особисту й суспільну поведінку тих, хто вільно й охоче його приймає.

Другий критерій тісно пов'язаний із першим: Духовенство Церкви не здійснює політичної діяльності у вузькому розумінні цього слова. Такий підхід пояснюється не тим, що Церква вважає політику чимось негідним чи «брудним», а тому, що релігійна місія Церкви є універсальною і не може обмежитися до певної «партії», тобто групи осіб, як це природно для політичної діяльності. Папа Венедикт XVI пояснює: «Церква на може і не повинна брати у свої руки політичну боротьбу за якомога справедливіше суспільство. Не може і не повинна займати місце держави. Але так само не може і не повинна залишатися на узбіччі боротьби за справедливість. Вона має включатися в неї шляхом раціональної аргументації і пробуджувати духовні сили, без яких справедливість, що завжди вимагає також і самовідречення, не змогла б ані ствердитися, ані розвинутися» [4].

Третій критерій стосується специфічних відносин між Церквою і державою: як Церква так і держава, враховуючи чітке розмежування сфер компетенції та чітко дотримуючись взаємної автономії, покликані до співпраці у запевненні загального добра. Церква не може використовувати політику для релігійних цілей, ані держава не повинна використовувати релігію для політичних цілей. Та, незважаючи на це, існують сфери, в яких Церква та держава можуть чи навіть повинні співпрацювати, як-от: турбота про сім’ю, охорона людського життя, право батьків обирати тип школи і виховання для своїх дітей тощо. Таким чином і Церква, і держава, кожна відповідно до власних принципів, залишаючись повністю незалежною та автономною одна від одної, долучаються до сприяння розвиткові людської особи та загального добра.

Священнослужителі і політика: пособорове навчання Католицької Церкви

Нижче покажемо застосування згаданих критеріїв до священнослужителів УГКЦ та їхнього відношення до суспільно-політичних процесів.

1. Еклезіологічний принцип

Церква, проповідуючи і здійснюючи заповіт Христа, проголошує заповідь взаємної любові, яка за своєю природою має всеохоплюючий, універсальний характер і огортає собою навіть опонентів та ворогів. Оскільки Христова Церква є матір’ю для всіх людей, незалежно від їхніх поглядів чи переконань, то неприпустимо, щоб священнослужителі брали активну участь у політиці: «Священик, слуга Церкви, яка з огляду на свою універсальність і католицькість не може пов’язуватися з жодною історичною дійсністю, стоятиме понад будь-якою політичною партією. Він не може брати активної участі в політичних партіях чи в громадських асоціаціях, хіба що, на думку авторитетної церковної влади, цього вимагають оборона прав Церкви і промоція спільного блага» [5].

2. Христологічний принцип

Священнослужитель, за словами бл. Івана Павла ІІ, є представником Христа у проповідуванні відкуплення людини і Його служителем в застосуванні цього відкуплення у всіх ділянках і на всіх рівнях людського буття. Ісус ніколи не бажав втручатися в політичні справи, відкидаючи всіма силами будь-які спроби втягнути Його в цю діяльність (пор. Ів. 6, 15). Він також ніколи не обіцяв єврейській нації, до якої належав і яку любив, політичного визволення, котрого багато хто сподівався від Месії: Він пропонував, натомість, визволення духовне, визволення від неволі гріха. «Подібно як Ісус (пор. Ів. 6, 15), пресвітер повинен відмовитися від участі у формах активної політики, особливо коли вона є частинною, як це майже неминуче стається, задля того щоб залишитися людиною, доступною для усіх на підставі духовного братерства». Кожен віруючий повинен завжди мати доступ до священика і не почуватися виключеним з будь-яких рацій [6].

3. Розрізнення між місією священнослужителя та місією мирянина в політиці

Церква настійливо підкреслює, що існує суттєва різниця між невтручанням у політику з боку священиків та політичною активністю віруючих мирян. Тоді як останні мають і право, і обов’язок брати на себе відповідальність за переміну суспільства на основі євангельських принципів, завдання священиків полягає не в безпосередньому втручанні в політичні процеси, а у формуванні сумління вірян у дусі християнської солідарності та відповідальності, так щоб вони могли ставати щоразу активнішими і творчими громадянами своєї країни. Священик має пам’ятати, що «пастирі Церкви не повинні безпосередньо втручатися в політичну структуру та в організацію соціального життя. Це завдання становить частину покликання вірних мирян, які діють із власної ініціативи спільно зі своїми співгромадянами» [7]. З іншого боку, він не ухилятиметься від того, щоб «докладати всіх зусиль задля належного виховання їхнього сумління» [8].

4. Місія священнослужителя та його особисті громадянські права

Священнослужитель має право на власну громадянську та політичну позицію і на реалізацію свого права у голосуванні. Католицька Церква навчає, що «в таких обставинах, в яких необхідно здійснювати законні політичні і суспільні вибори, пресвітери – як і всі громадяни – мають право здійснювати власний вибір. Тим не менше, враховуючи, що політичні вибори самі по собі є відносними і ніколи не виражають у повністю адекватний і вічний спосіб Євангеліє, пресвітер, будучи свідком прийдешньої дійсності, повинен зберігати певну дистанцію до будь-якого політичного завдання чи політичних пристрастей» [9]. У процитованому документі вказано, що право священика виявляти особистий вибір обмежується вимогами щодо його священичого служіння. Тому, «щоб залишитися дійсним знаком єдності і могти проповідувати Євангеліє в усій повноті, священик інколи може бути зобов’язаний до стриманості у ділянці здійснення цього особистого права» [10]. Окрім цього, священик повинен уникати того, щоб представляти особисту позицію як єдино правильну і припустиму, провокуючи тим самим поділи в громаді [11]. Маючи право, як громадянин, на свої особисті політичні погляди та переконання, священик, з огляду на авторитет свого уряду, не повинен навіть у приватних розмовах з вірними виявляти їх. Він має, радше, більше довіряти зрілості вірних мирян та робити все, щоб належним чином і згідно з наукою Церкви формувати їхнє сумління. Священнослужитель, за словами бл. Івана Павла ІІ, повинен робити все можливе, щоб не наживати собі ворогів, займаючи в політичній сфері певну позицію [12].

5. Виняткові ситуації

Отже, Церква рішучо і однозначно закликає своїх священнослужителів стриматися від активних політичних дій чи то в якості лідера, чи в якості агітатора: «Кожен пресвітер не повинен ані приймати провідницькі функції (leadership), ані змагатися на користь певної політичної партії» [13]. Кодекс канонів Східних Церков з цього приводу також висловлює однозначну позицію: «Вони не можуть брати активної участі ні в політичних партіях, ні в керуванні професійними спілками» [14]. Водночас мовиться про існування «конкретних виняткових обставин», в яких така діяльність може бути припустима [15]. Але навіть у таких обставинах священик може діяти в політичній сфері лише за виразного благословення Правлячого Єпископа, який перед цим узгодить це своє рішення з Главою Церкви. Ієрархи, які надають такий дозвіл, повинні бути переконані, що такої діяльності священика вимагає оборона Церкви або спільне благо українського суспільства, якщо, на думку останнього, цього вимагає оборона Церкви або спільне благо [16].

ККСЦ про стосунок священика до публічного і політичного життя

Кан. 382 – Священнослужителі повинні цілком утримуватись від усього того, що не личить їхньому станові, відповідно до чітко окреслених приписів партикулярного права, а також уникати того, що йому не властиве.

Цей канон закликає священнослужителів уникати професій та занять, які не личать чи суперечать клірицькому станові, що повинне визначити Партикулярне право.

Кан. 383 – Хоча священнослужителі, подібно як і інші громадяни, повинні мати однакові громадянські і політичні права, однак:

1-е – забороняється приймати громадські уряди, з якими зв'язана участь у виконуванні цивільної влади;

2-е – оскільки військова служба не узгоджується з клирицьким станом, вони не повинні добровільно вступати до неї, хіба що з дозволу свого Ієрарха;

3-є – вони повинні користуватись звільненням від виконування публічних завдань і урядів, не властивих клирицькому станові, а також від військової служби, які надають на їх користь цивільні закони, угоди або звичаї.

У вищевикладеному каноні окреслено загальну норму, згідно з якою особа, ставши священнослужителем, не втрачає своїх цивільних і політичних прав. Як і громадяни країни, священнослужителі зберігають право висловлювати свої погляди щодо політики та різних суспільних явищ. Однак Церква може накладати певні обмеження щодо діяльності, не сумісної з клірицьким станом.

Кан. 384 – § 1. Як слуги примирення всіх у любові до Христа, священнослужителі повинні старатися плекати серед людей мир, єдність і згоду, основану на справедливості.

§ 2. Вони не можуть брати активної участі ні в політичних партіях, ні в керуванні професійними спілками, хіба що – на думку єпархіяльного Єпископа або, якщо так велить партикулярне право, – Патріярха або іншої влади, цього вимагає оборона Церкви або розвиток спільного добра.

Незважаючи на те, що священнослужитель, відповідно до цього канону, в окремих виняткових випадках і за виразної згоди відповідної церковної влади може брати участь у політичній діяльності, все ж найкраще, коли цю роль виконують миряни, позаяк це характерна їхня місія і компетенція (кан. 399, 401) [17].

УГКЦ та вибори в незалежній Україні

УГКЦ від часу здобуття Україною незалежності супроводжувала виборчі процеси до представницьких органів державної влади різного рівня активною позицією, яка виявлялася передусім у зверненнях ієрархії до своїх вірних та всіх людей доброї волі.

Ось основні тези цих звернень, які впродовж років були майже незмінними:

• спонукання взяти активну участь у виборах, що є виявом турботи про благо українського народу;

• виклад принципів і критеріїв, згідно з якими виборці мали б оцінювати кандидатів та політичні партії;

• заохочення здійснювати вибір, керуючись голосом власного сумління;

• пересторога перед підкупом виборців з боку кандидатів і заклик до виборців не продавати власного голосу;

• прохання до влади забезпечити рівні права кандидатів та не допустити фальсифікацій волевиявлення виборців;

• заклик до всіх вірних молитися за успішне проведення виборів;

• нагадування про відповідальність влади і громадян за розбудову демократичних інституцій у міжвиборчий період;

• оцінка дій влади під час виборчої кампанії;

• вибачення за невластиву і негідну поведінку священнослужителів під час виборчої кампанії.

Як бачимо, УГКЦ ніколи не висловлювала підтримки конкретним політичним силам чи поодиноким кандидатам, а тільки формулювала загальні принципи у світлі соціального вчення Католицької Церкви, щоб допомогти виборцям прийняти в день голосування зріле, відповідальне і згідне з власним сумлінням рішення.

Водночас, слід визнати, що замало уваги було звернуто на участь священнослужителів у передвиборчих заходах політичних сил і кандидатів, як рівно ж на деякі механізми впливу, що їх могли застосовувати політики з метою заручитися підтримкою Церкви чи окремих священнослужителів для своїх політичних цілей. Саме цю ділянку церковного життя ця Інструкція повинна впорядкувати. Крім того, вона має надати священнослужителям пасторальні вказівки щодо конкретних ситуацій, з якими вони можуть зіштовхнутися в контексті виборів до представницьких органів влади різного рівня.

Частина ІІ

Практичні душпастирські вказівки священнослужителям

Розділ 1. Передвиборча агітація

А. Священнослужителям забороняється здійснювати пряму агітацію за кандидата, партію чи політичний блок. Прямою називаємо таку агітацію, в якій проповідник називає ім’я особи чи політичну силу, заохочуючи присутніх до голосування за неї.

Б. Забороняється рівно ж здійснювати непряму агітацію за кандидата, партію чи політичний блок. Непряма агітація – це згадування імені особи чи назви політичної сили не в безпосередньому зв’язку з виборами, але в такому контексті, який має схилити присутніх до вибору цієї особи чи партії під час виборів (подяка за пожертву, похвала за проведену акцію, вітання з нагоди дня народження тощо).

В. Не дозволяється розповсюджувати в храмі чи на церковному подвір’ї агітаційних матеріалів кандидатів чи партій і політичних блоків [18].

Г. Священнослужителям не дозволяється брати участі в передвиборчих заходах, які організовують кандидати чи політичні сили. Тут ідеться про партійні збори, мітинги, різного роду політичні віча, зустрічі з виборцями, концерти тощо.

Розділ 2. Богослужіння та молитовні заходи

А. Священнослужителям, керуючись зрілим сумлінням і відповідальністю перед Богом і Церквою, забороняється брати участь у «молитовних заходах», на які їх запрошують кандидати в депутати чи представники політичних сил у контексті виборчої кампанії.

Б. Стосовно церковних богослужінь та молитов за чесні і справедливі вибори священик отримує розпорядження з боку відповідної церковної влади (Глава Церкви, єпархіальний єпископ), якими повинен керуватися в організації та проведенні молитовних заходів.

В. Під час молитовних заходів за чесні і справедливі вибори священик не повинен виголошувати політичних закликів чи давати можливість виступати політикам (якщо вони беруть участь у цих богослужіннях як віруючі християни). Проповіді мають мати суто духовно-етичний характер, базуватися на Божому Слові та навчанні Церкви і не містити будь-яких елементів прямої чи опосередкованої агітації. Слід рівно ж уникати усього, що незгідне з духом християнської моралі, що може завдати шкоду гідності будь-якої людини, незалежно від її політичних, громадських чи релігійних переконань, збурити суспільну згоду, або містити у собі загрозу для соборності української держави чи спільного блага українського народу.

Г. У день виборів, відповідно до розпоряджень церковної влади, проводяться молитви за Боже благословення для народу та за чесні і справедливі вибори, а також читається відповідне звернення ієрархії, якщо таке є. Можна заохочувати людей до того, щоб вони виконали свій громадянський обов’язок згідно з власним сумлінням, виявляючи таким чином відповідальність за долю країни та рідного народу.

Розділ 3. Пожертви та благодійні заходи

А. Добровільні пожертви вірних становлять основне джерело утримання церковних структур і забезпечення земної місії Церкви. Тому Церква від початків свого існування жила з милостині, творила милостиню і заохочувала вірних до жертовності та солідарності у підтримці різного роду душпастирських ініціатив і проектів. Ці добровільні пожертви є видимим знаком любові віруючої людини до Бога і до ближнього та проявом її свідомої й активної приналежності до певної церковної спільноти.

Б. Священнослужителі мусять пам’ятати і навчати про це вірних, що суттєвою ознаку християнської милостині є дискретність, анонімність жертводавця: пожертва дається «на Боже», тому від Бога, а не від людей жертводавець повинен очікувати похвали і нагороди, керуючись євангельським принципом «Отож, коли даєш милостиню, не труби перед собою, як роблять лицеміри по синагогах та вулицях, щоб їх хвалили люди. Істинно кажу вам: Вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, нехай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права: щоб твоя милостиня була таємна, і Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі» (Мт 6, 2-4).

В. Священик не повинен приймати пожертви на храм чи на якісь інші церковні цілі, чи теж на особисті потреби від кандидатів чи політичних сил, за які потрібно привселюдно дякувати.

Г. Пропозиції щодо організації чи фінансування різного роду прощ і туристичних турів для духовенства та мирян, які спонсоруються кандидатами чи відбуваються під брендом політичних сил, слід ввічливо, але рішуче відхиляти.

Ґ. Священик може приймати прохання про молитву за кандидатів. У такому разі поминання особи здійснюється відповідно до загальноприйнятих у Церкві норм, а саме: згадується лише ім’я особи (без прізвища).

Д. Прохання про відправу Божественної Літургії, Молебню чи Акафісту в наміренні кандидатів можна приймати лише на спільні богослуження. Під час відправ такого богослужіння не слід в якийсь окремий спосіб звертати увагу на особу кандидата, поза звичайним способом згадування імені (див. вище п. В).

Закінчення

Ця Інструкція не вичерпує всіх можливих обставин чи ситуацій, які трапляються в контексті виборчих перегонів. Вона лише подає загальні норми та описує найбільш поширені випадки, подаючи правила поведінки духовенства в них. У зв’язку з цим, у випадках, про які нічого не сказано в цій Інструкції, чи за наявності у священнослужителів сумнівів щодо того, як діяти в конкретних обставинах, слід звертатися за роз’ясненнями та додатковими вказівками до компетентної церковної влади.

Наприкінці бажаємо процитувати уривки двох авторитетних церковних джерел як напуття і пересторогу для всіх нас на майбутнє: «Обмеження місії священика до завдань дочасних, суто соціальних чи політичних, у будь-якому разі чужих його ідентичності, є не здобутком, а великою втратою для євангельської плідності всієї Церкви» [19]. «Священикам, котрі у своєму великодушному служінні євангельському ідеалові відчувають схильність долучатися до політичної діяльності, аби більш ефективно брати участь в оздоровленні політичного життя, усуваючи несправедливість, визиски, різного роду пригноблення, Церква нагадує, що на цій дорозі дуже легко бути втягненими в партизанські війни, які несуть зі собою ризик спричинитися не до наближення більш справедливого світу, до якого стремлять, а нових і гірших форм визиску нещасних людей. Вони повинні в будь-якому разі знати, що для такого виду діяльності і політичних баталій не мають ані посланництва, ані благодаті з висоти» [20].

[1] Пор. Bartolomeo Sorge S.I. La Chiesa, i sacerdoti e la politica // Aggiornamenti sociali. – Nr. 5. – 2008. – Р. 325–330.

[2] Gaudium et spes, N 42.

[3] Пор. Там само.

[4] Венедикт XVI, Deus caritas est, N 28.

[5] Директорій про служіння і життя священиків. – 1994 р. – П. 33 (далі – Директорій).

[6] Там само.

[7] Катехизм Католицької Церкви. – П. 2442.

[8] Директорій. – П. 33.

[9]Послання Синоду Єпископів до люду Божого про урядове священство «Ultimis temporibus». – Ч. ІІ. – П. 2.

[10] Там само.

[11] Пор. там само.

[12] Пор. Бл. Іван Павло ІІ. Пресвітер у цивільному суспільстві // Катехеза під час загальної аудієнції. – 28 липня 1993 р.

[13] Ultimis temporibus. – Ч. ІІ. – П. 2.

[14] Кан. 384.

[15] Посинодальний документ «Ultimis temporibus», передбачаючи таку можливість, водночас обумовлює: «Це повинно бути дійсно подиктоване благом спільноти і в будь-якому разі відбуватися за дозволом єпископа, котрий перед тим засягне поради у пресвітерської ради і, якщо необхідно, в Єпископської Конференції [Синоду]».

[16] Пор. кан. 384, § 2.

[17] Пор. Путівник. – C. 253.

[18] Якщо душпастиреві стане відомо, що на території, безпосередньо прилеглій до храмів, зокрема у недільні чи святкові дні, проводиться роздача агітаційних матеріалів, він може зробити відповідну і второпну душпастирську пересторогу.

[19] Директорій. – П. 33.

[20] Пор. Бл. Іван Павло ІІ. Пресвітер у цивільному суспільстві // Катехеза під час загальної аудієнції. – 28 липня 1993 р.

Повна або часткова републікація тексту без письмової згоди редакції забороняється і вважається порушенням авторських прав.

Інші статті за темами

ПЕРСОНА

МІСЦЕ

← Натисни «Подобається», аби читати CREDO в Facebook

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми працюємо завдяки вашій підтримці
Шановні читачі, CREDO — некомерційна структура, що живе на пожертви добродіїв. Ваші гроші йдуть на оплату сервера, технічне обслуговування, роботу веб-майстра та гонорари фахівців.

Наші реквізити:

monobank: 5375 4141 1230 7557

Інші способи підтримати CREDO: (Натиснути на цей напис)

Підтримайте фінансово. Щиро дякуємо!
Напишіть новину на CREDO
Якщо ви маєте що розказати, але початківець у журналістиці, і хочете, щоб про цікаву подію, очевидцем якої ви стали, дізналося якнайбільше людей, можете спробувати свої сили у написанні новин та створенні фоторепортажів на CREDO.

Поля відмічені * обов'язкові для заповнення.

[recaptcha]

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

The Coolest compilation of onlyfans porn tapes on PornSOK.com Immediate Unity z-lib books Want to trade on-the-go? Immediate Edge's mobile app keeps you connected to the markets anywhere, anytime. 1.1fd.online 2.1fd.online 3.1fd.online 4.1fd.online 5.1fd.online 6.1fd.online 7.1fd.online 8.1fd.online 9.1fd.online 10.1fd.online 11.1fd.online 12.1fd.online 13.1fd.online 14.1fd.online 15.1fd.online 16.1fd.online 17.1fd.online 18.1fd.online 19.1fd.online 20.1fd.online 21.1fd.online 22.1fd.online 23.1fd.online 24.1fd.online 25.1fd.online 26.1fd.online 27.1fd.online 28.1fd.online 29.1fd.online 30.1fd.online 31.1fd.online 32.1fd.online 33.1fd.online 34.1fd.online 35.1fd.online 36.1fd.online 37.1fd.online 38.1fd.online 39.1fd.online 40.1fd.online 41.1fd.online 42.1fd.online 43.1fd.online 44.1fd.online 45.1fd.online 46.1fd.online 47.1fd.online 48.1fd.online 49.1fd.online 50.1fd.online 51.1fd.online 52.1fd.online 53.1fd.online 54.1fd.online 55.1fd.online 56.1fd.online 57.1fd.online 58.1fd.online 59.1fd.online 60.1fd.online 61.1fd.online 62.1fd.online 63.1fd.online 64.1fd.online 65.1fd.online 66.1fd.online 67.1fd.online 68.1fd.online 69.1fd.online 70.1fd.online 71.1fd.online 72.1fd.online 73.1fd.online 74.1fd.online 75.1fd.online 76.1fd.online 77.1fd.online 78.1fd.online 79.1fd.online 80.1fd.online 81.1fd.online 82.1fd.online 83.1fd.online 84.1fd.online 85.1fd.online 86.1fd.online 87.1fd.online 88.1fd.online 89.1fd.online 90.1fd.online 91.1fd.online 92.1fd.online 93.1fd.online 94.1fd.online 95.1fd.online 96.1fd.online 97.1fd.online 98.1fd.online 99.1fd.online 100.1fd.online 101.1fd.online 102.1fd.online 103.1fd.online 104.1fd.online 105.1fd.online 106.1fd.online 107.1fd.online 108.1fd.online 109.1fd.online 110.1fd.online 111.1fd.online 112.1fd.online 113.1fd.online 114.1fd.online 115.1fd.online 116.1fd.online 117.1fd.online 118.1fd.online 119.1fd.online 120.1fd.online 121.1fd.online 122.1fd.online 123.1fd.online 124.1fd.online 125.1fd.online 126.1fd.online 127.1fd.online 128.1fd.online 129.1fd.online 130.1fd.online 131.1fd.online 132.1fd.online 133.1fd.online 134.1fd.online 135.1fd.online 136.1fd.online 137.1fd.online 138.1fd.online 139.1fd.online 140.1fd.online 141.1fd.online 142.1fd.online 143.1fd.online 144.1fd.online 145.1fd.online 146.1fd.online 147.1fd.online 148.1fd.online 149.1fd.online 150.1fd.online 151.1fd.online 152.1fd.online 153.1fd.online 154.1fd.online 155.1fd.online 156.1fd.online 157.1fd.online 158.1fd.online 159.1fd.online 160.1fd.online 161.1fd.online 162.1fd.online 163.1fd.online 164.1fd.online 165.1fd.online 166.1fd.online 167.1fd.online 168.1fd.online 169.1fd.online 170.1fd.online 171.1fd.online 172.1fd.online 173.1fd.online 174.1fd.online 175.1fd.online 176.1fd.online 177.1fd.online 178.1fd.online 179.1fd.online 180.1fd.online 181.1fd.online 182.1fd.online 183.1fd.online 184.1fd.online 185.1fd.online 186.1fd.online 187.1fd.online 188.1fd.online 189.1fd.online 190.1fd.online 191.1fd.online 192.1fd.online 193.1fd.online 194.1fd.online 195.1fd.online 196.1fd.online 197.1fd.online 198.1fd.online 199.1fd.online 200.1fd.online 201.1fd.online 202.1fd.online 203.1fd.online 204.1fd.online 205.1fd.online 206.1fd.online 207.1fd.online 208.1fd.online 209.1fd.online 210.1fd.online 211.1fd.online 212.1fd.online 213.1fd.online 214.1fd.online 215.1fd.online 216.1fd.online 217.1fd.online 218.1fd.online 219.1fd.online 220.1fd.online 221.1fd.online 222.1fd.online 223.1fd.online 224.1fd.online 225.1fd.online 226.1fd.online 227.1fd.online 228.1fd.online 229.1fd.online 230.1fd.online 231.1fd.online 232.1fd.online 233.1fd.online 234.1fd.online 235.1fd.online 236.1fd.online 237.1fd.online 238.1fd.online 239.1fd.online 240.1fd.online 241.1fd.online 242.1fd.online 243.1fd.online 244.1fd.online 245.1fd.online 246.1fd.online 247.1fd.online 248.1fd.online 249.1fd.online 250.1fd.online 251.1fd.online 252.1fd.online 253.1fd.online 254.1fd.online 255.1fd.online 256.1fd.online 257.1fd.online 258.1fd.online 259.1fd.online 260.1fd.online 261.1fd.online 262.1fd.online 263.1fd.online 264.1fd.online 265.1fd.online 266.1fd.online 267.1fd.online 268.1fd.online 269.1fd.online 270.1fd.online 271.1fd.online 272.1fd.online 273.1fd.online 274.1fd.online 275.1fd.online 276.1fd.online 277.1fd.online 278.1fd.online 279.1fd.online 280.1fd.online 281.1fd.online 282.1fd.online 283.1fd.online 284.1fd.online 285.1fd.online 286.1fd.online 287.1fd.online 288.1fd.online 289.1fd.online 290.1fd.online 291.1fd.online 292.1fd.online 293.1fd.online 294.1fd.online 295.1fd.online 296.1fd.online 297.1fd.online 298.1fd.online 299.1fd.online 300.1fd.online 301.1fd.online 302.1fd.online 303.1fd.online 304.1fd.online 305.1fd.online 306.1fd.online 307.1fd.online 308.1fd.online 309.1fd.online 310.1fd.online 311.1fd.online 312.1fd.online 313.1fd.online 314.1fd.online 315.1fd.online 316.1fd.online 317.1fd.online 318.1fd.online 319.1fd.online 320.1fd.online 321.1fd.online 322.1fd.online 323.1fd.online 324.1fd.online 325.1fd.online 326.1fd.online 327.1fd.online 328.1fd.online 329.1fd.online 330.1fd.online 331.1fd.online 332.1fd.online 333.1fd.online 334.1fd.online 335.1fd.online 336.1fd.online 337.1fd.online 338.1fd.online 339.1fd.online 340.1fd.online 341.1fd.online 342.1fd.online 343.1fd.online 344.1fd.online 345.1fd.online 346.1fd.online 347.1fd.online 348.1fd.online 349.1fd.online 350.1fd.online 351.1fd.online 352.1fd.online 353.1fd.online 354.1fd.online 355.1fd.online 356.1fd.online 357.1fd.online 358.1fd.online 359.1fd.online 360.1fd.online 361.1fd.online 362.1fd.online 363.1fd.online 364.1fd.online 365.1fd.online 366.1fd.online 367.1fd.online 368.1fd.online 369.1fd.online 370.1fd.online 371.1fd.online 372.1fd.online 373.1fd.online 374.1fd.online 375.1fd.online 376.1fd.online 377.1fd.online 378.1fd.online 379.1fd.online 380.1fd.online 381.1fd.online 382.1fd.online 383.1fd.online 384.1fd.online 385.1fd.online 386.1fd.online 387.1fd.online 388.1fd.online 389.1fd.online 390.1fd.online 391.1fd.online 392.1fd.online 393.1fd.online 394.1fd.online 395.1fd.online 396.1fd.online 397.1fd.online 398.1fd.online 399.1fd.online 400.1fd.online 401.1fd.online 402.1fd.online 403.1fd.online 404.1fd.online 405.1fd.online 406.1fd.online 407.1fd.online 408.1fd.online 409.1fd.online 410.1fd.online 411.1fd.online 412.1fd.online 413.1fd.online 414.1fd.online 415.1fd.online 416.1fd.online 417.1fd.online 418.1fd.online 419.1fd.online 420.1fd.online 421.1fd.online 422.1fd.online 423.1fd.online 424.1fd.online 425.1fd.online 426.1fd.online 427.1fd.online 428.1fd.online 429.1fd.online 430.1fd.online 431.1fd.online 432.1fd.online 433.1fd.online 434.1fd.online 435.1fd.online 436.1fd.online 437.1fd.online 438.1fd.online 439.1fd.online 440.1fd.online 441.1fd.online 442.1fd.online 443.1fd.online 444.1fd.online 445.1fd.online 446.1fd.online 447.1fd.online 448.1fd.online 449.1fd.online 450.1fd.online 451.1fd.online 452.1fd.online 453.1fd.online 454.1fd.online 455.1fd.online 456.1fd.online 457.1fd.online 458.1fd.online 459.1fd.online 460.1fd.online 461.1fd.online 462.1fd.online 463.1fd.online 464.1fd.online 465.1fd.online 466.1fd.online 467.1fd.online 468.1fd.online 469.1fd.online 470.1fd.online 471.1fd.online 472.1fd.online 473.1fd.online 474.1fd.online 475.1fd.online 476.1fd.online 477.1fd.online 478.1fd.online 479.1fd.online 480.1fd.online 481.1fd.online 482.1fd.online 483.1fd.online 484.1fd.online 485.1fd.online 486.1fd.online 487.1fd.online 488.1fd.online 489.1fd.online 490.1fd.online 491.1fd.online 492.1fd.online 493.1fd.online 494.1fd.online 495.1fd.online 496.1fd.online 497.1fd.online 498.1fd.online 499.1fd.online 500.1fd.online 501.1fd.online 502.1fd.online 503.1fd.online 504.1fd.online 505.1fd.online 506.1fd.online 507.1fd.online 508.1fd.online 509.1fd.online 510.1fd.online 511.1fd.online 512.1fd.online 513.1fd.online 514.1fd.online 515.1fd.online 516.1fd.online 517.1fd.online 518.1fd.online 519.1fd.online 520.1fd.online 521.1fd.online 522.1fd.online 523.1fd.online 524.1fd.online 525.1fd.online 526.1fd.online 527.1fd.online 528.1fd.online 529.1fd.online 530.1fd.online 531.1fd.online 532.1fd.online 533.1fd.online 534.1fd.online 535.1fd.online 536.1fd.online 537.1fd.online 538.1fd.online 539.1fd.online 540.1fd.online 541.1fd.online 542.1fd.online 543.1fd.online 544.1fd.online 545.1fd.online 546.1fd.online 547.1fd.online 548.1fd.online 549.1fd.online 550.1fd.online 551.1fd.online 552.1fd.online 553.1fd.online 554.1fd.online 555.1fd.online 556.1fd.online 557.1fd.online 558.1fd.online 559.1fd.online 560.1fd.online 561.1fd.online 562.1fd.online 563.1fd.online 564.1fd.online 565.1fd.online 566.1fd.online 567.1fd.online 568.1fd.online 569.1fd.online 570.1fd.online 571.1fd.online 572.1fd.online 573.1fd.online 574.1fd.online 575.1fd.online 576.1fd.online 577.1fd.online 578.1fd.online 579.1fd.online 580.1fd.online 581.1fd.online 582.1fd.online 583.1fd.online 584.1fd.online 585.1fd.online 586.1fd.online 587.1fd.online 588.1fd.online 589.1fd.online 590.1fd.online 591.1fd.online 592.1fd.online 593.1fd.online 594.1fd.online 595.1fd.online 596.1fd.online 597.1fd.online 598.1fd.online 599.1fd.online 600.1fd.online 601.1fd.online 602.1fd.online 603.1fd.online 604.1fd.online 605.1fd.online 606.1fd.online 607.1fd.online 608.1fd.online 609.1fd.online 610.1fd.online 611.1fd.online 612.1fd.online 613.1fd.online 614.1fd.online 615.1fd.online 616.1fd.online 617.1fd.online 618.1fd.online 619.1fd.online 620.1fd.online 621.1fd.online 622.1fd.online 623.1fd.online 624.1fd.online 625.1fd.online 626.1fd.online 627.1fd.online 628.1fd.online 629.1fd.online 630.1fd.online 631.1fd.online 632.1fd.online 633.1fd.online 634.1fd.online 635.1fd.online 636.1fd.online 637.1fd.online 638.1fd.online 639.1fd.online 640.1fd.online 641.1fd.online 642.1fd.online 643.1fd.online 644.1fd.online 645.1fd.online 646.1fd.online 647.1fd.online 648.1fd.online 649.1fd.online 650.1fd.online 651.1fd.online 652.1fd.online 653.1fd.online 654.1fd.online 655.1fd.online 656.1fd.online 657.1fd.online 658.1fd.online 659.1fd.online 660.1fd.online 661.1fd.online 662.1fd.online 663.1fd.online 664.1fd.online 665.1fd.online 666.1fd.online 667.1fd.online 668.1fd.online 669.1fd.online 670.1fd.online 671.1fd.online 672.1fd.online 673.1fd.online 674.1fd.online 675.1fd.online 676.1fd.online 677.1fd.online 678.1fd.online 679.1fd.online 680.1fd.online 681.1fd.online 682.1fd.online 683.1fd.online 684.1fd.online 685.1fd.online 686.1fd.online 687.1fd.online 688.1fd.online 689.1fd.online 690.1fd.online 691.1fd.online 692.1fd.online 693.1fd.online 694.1fd.online 695.1fd.online 696.1fd.online 697.1fd.online 698.1fd.online 699.1fd.online 700.1fd.online 701.1fd.online 702.1fd.online 703.1fd.online 704.1fd.online 705.1fd.online 706.1fd.online 707.1fd.online 708.1fd.online 709.1fd.online 710.1fd.online 711.1fd.online 712.1fd.online 713.1fd.online 714.1fd.online 715.1fd.online 716.1fd.online 717.1fd.online 718.1fd.online 719.1fd.online 720.1fd.online 721.1fd.online 722.1fd.online 723.1fd.online 724.1fd.online 725.1fd.online 726.1fd.online 727.1fd.online 728.1fd.online 729.1fd.online 730.1fd.online 731.1fd.online 732.1fd.online 733.1fd.online 734.1fd.online 735.1fd.online 736.1fd.online 737.1fd.online 738.1fd.online 739.1fd.online 740.1fd.online 741.1fd.online 742.1fd.online 743.1fd.online 744.1fd.online 745.1fd.online 746.1fd.online 747.1fd.online 748.1fd.online 749.1fd.online 750.1fd.online 751.1fd.online 752.1fd.online 753.1fd.online 754.1fd.online 755.1fd.online 756.1fd.online 757.1fd.online 758.1fd.online 759.1fd.online 760.1fd.online 761.1fd.online 762.1fd.online 763.1fd.online 764.1fd.online 765.1fd.online 766.1fd.online 767.1fd.online 768.1fd.online 769.1fd.online 770.1fd.online 771.1fd.online 772.1fd.online 773.1fd.online 774.1fd.online 775.1fd.online 776.1fd.online 777.1fd.online 778.1fd.online 779.1fd.online 780.1fd.online 781.1fd.online 782.1fd.online 783.1fd.online 784.1fd.online 785.1fd.online 786.1fd.online 787.1fd.online 788.1fd.online 789.1fd.online 790.1fd.online 791.1fd.online 792.1fd.online 793.1fd.online 794.1fd.online 795.1fd.online 796.1fd.online 797.1fd.online 798.1fd.online 799.1fd.online 800.1fd.online 801.1fd.online 802.1fd.online 803.1fd.online 804.1fd.online 805.1fd.online 806.1fd.online 807.1fd.online 808.1fd.online 809.1fd.online 810.1fd.online 811.1fd.online 812.1fd.online 813.1fd.online 814.1fd.online 815.1fd.online 816.1fd.online 817.1fd.online 818.1fd.online 819.1fd.online 820.1fd.online 821.1fd.online 822.1fd.online 823.1fd.online 824.1fd.online 825.1fd.online 826.1fd.online 827.1fd.online 828.1fd.online 829.1fd.online 830.1fd.online 831.1fd.online 832.1fd.online 833.1fd.online 834.1fd.online 835.1fd.online 836.1fd.online 837.1fd.online 838.1fd.online 839.1fd.online 840.1fd.online 841.1fd.online 842.1fd.online 843.1fd.online 844.1fd.online 845.1fd.online 846.1fd.online 847.1fd.online 848.1fd.online 849.1fd.online 850.1fd.online 851.1fd.online 852.1fd.online 853.1fd.online 854.1fd.online 855.1fd.online 856.1fd.online 857.1fd.online 858.1fd.online 859.1fd.online 860.1fd.online 861.1fd.online 862.1fd.online 863.1fd.online 864.1fd.online 865.1fd.online 866.1fd.online 867.1fd.online 868.1fd.online 869.1fd.online 870.1fd.online 871.1fd.online 872.1fd.online 873.1fd.online 874.1fd.online 875.1fd.online 876.1fd.online 877.1fd.online 878.1fd.online 879.1fd.online 880.1fd.online 881.1fd.online 882.1fd.online 883.1fd.online 884.1fd.online 885.1fd.online 886.1fd.online 887.1fd.online 888.1fd.online 889.1fd.online 890.1fd.online 891.1fd.online 892.1fd.online 893.1fd.online 894.1fd.online 895.1fd.online 896.1fd.online 897.1fd.online 898.1fd.online 899.1fd.online 900.1fd.online 901.1fd.online 902.1fd.online 903.1fd.online 904.1fd.online 905.1fd.online 906.1fd.online 907.1fd.online 908.1fd.online 909.1fd.online 910.1fd.online 911.1fd.online 912.1fd.online 913.1fd.online 914.1fd.online 915.1fd.online 916.1fd.online 917.1fd.online 918.1fd.online 919.1fd.online 920.1fd.online 921.1fd.online 922.1fd.online 923.1fd.online 924.1fd.online 925.1fd.online 926.1fd.online 927.1fd.online 928.1fd.online 929.1fd.online 930.1fd.online 931.1fd.online 932.1fd.online 933.1fd.online 934.1fd.online 935.1fd.online 936.1fd.online 937.1fd.online 938.1fd.online 939.1fd.online 940.1fd.online 941.1fd.online 942.1fd.online 943.1fd.online 944.1fd.online 945.1fd.online 946.1fd.online 947.1fd.online 948.1fd.online 949.1fd.online 950.1fd.online 951.1fd.online 952.1fd.online 953.1fd.online 954.1fd.online 955.1fd.online 956.1fd.online 957.1fd.online 958.1fd.online 959.1fd.online 960.1fd.online 961.1fd.online 962.1fd.online 963.1fd.online 964.1fd.online 965.1fd.online 966.1fd.online 967.1fd.online 968.1fd.online 969.1fd.online 970.1fd.online 971.1fd.online 972.1fd.online 973.1fd.online 974.1fd.online 975.1fd.online 976.1fd.online 977.1fd.online 978.1fd.online 979.1fd.online 980.1fd.online 981.1fd.online 982.1fd.online 983.1fd.online 984.1fd.online 985.1fd.online 986.1fd.online 987.1fd.online 988.1fd.online 989.1fd.online 990.1fd.online 991.1fd.online 992.1fd.online 993.1fd.online 994.1fd.online 995.1fd.online 996.1fd.online 997.1fd.online 998.1fd.online 999.1fd.online 1000.1fd.online