Ватикан

Кардинал Черни: побудова мирного світу є кульмінацією процесу навернення

15 Квітня 2023, 15:44 772

У доповіді з нагоди заходу, присвяченого 60-річчю енцикліки Папи Йоана XXIII «Pacem in terris», кардинал Майкл Черни, префект Дикастерію служіння цілісному людському розвитку, вказав на те, що мир пов’язаний із ціннісними координатами, які впливають на соціальне співіснування.

11 квітня 2023 р. у італійському місті Болонья відбувся форум під назвою «Пророцтво та ремесло миру. Від “Pacem in terris” до фрагментарної світової війни», організований Фундацією релігійних наук, факультетом теології Емілія Романья та Юнеско — пише Vatican News.

У заході, присвяченому 60-річчю енцикліки Папи Йоана XXIII «Pacem in terris», взяв участь, зокрема, кардинал Майкл Черни, префект Дикастерію служіння цілісному людському розвитку. У своїй промові він зупинився на згаданій енцикліці, яка була особливим документом із довгої серії документів Учительського уряду Церкви, за допомогою яких папи ХХ століття намагалися привернути увагу до теми миру. Доповідач виокремив особливе посилання на цю енцикліку, яке спостерігається у понтифікаті Папи Франциска.

 

Відчитування знаків часу

Кардинал Черни вказав на оригінальність стилю Папи Йоана XXIII, який вирішив звернутися не лише до членів Католицької Церкви, але й до всіх чоловіків і жінок доброї волі, визначаючи шлях для різноманітних форм співпраці між християнами та нехристиянами.

«Ця відкритість до діалогу зі світом, навіть з невіруючими та нехристиянами, привела його до позитивного сприйняття того, що його турбувало та зароджувалося як прагнення до добра, вловлюючи в цьому відкритість до трансцендентного та мовчазне очікування Бога», — сказав префект Дикастерію сприяння цілісному людському розвитку, додавши у цьому контексті інтуїцію Папи Йоана XXIII у відчитуванні знаків часу.

На його думку, вихідна точка енцикліки «Pacem in terris» — це необхідність миру, щоб людство могло зростати і процвітати в повноті життя.

«Отже, мир не як відсутність війни, як рівновага між силами, які інакше прагнули б домінувати одна над одною, а насамперед як результат консолідації стоунків між людьми, між окремими особами та спільнотами, між спільнотами та націями, між народами та континентами, завжди усвідомлюючи, що його головна реальність полягає в Богові, в новаторській події Христового Воскресіння — принципу та першоджерелі всякого миру на небі та на землі», — наголосив кардинал Черні.

 

Мир, який базується на ціннісних критеріях

Продовжуючи свої роздуми про якість миру в енцикліці святого Йоана XXIII, префект зазначив, що проливання світла на внутрішню природу миру, який базується на стосунках, дозволяє нам пояснити, що мир не можна зводити лише до низки договорів, які ратифікують компромісні рішення чи до кінцевої точки в угодах між країнами. «Мир пов’язаний із якістю суспільного життя, з конкретною життєздатністю, тому що це одна з неодмінних умов для того, щоб життя кожної людини знайшло повну реалізацію щодо її фундаментальної гідності», — сказав доповідач.

Папа Йоан XXIII вирішив не розмежовувати значення слова «мир», пов’язуючи його з одним або декількома виразами, які обмежують його значення, а, скоріше, мав намір запропонувати для нього герменевтичний горизонт.

«Замість того, щоб прямо сказати, що таке мир, як він регулюється етикою суспільного життя, папа посилається на фундаментальні та попередні критерії, які роблять його можливим: правда, справедливість, любов, свобода. Не постулюється незмінний моральний порядок, радше окреслюються основні координати (правда, справедливість, любов, свобода), щоб індивідуальне та колективне життя могло сяяти. Вони є умовами можливості, які гарантують точний порядок для розгортання миру в соціальному співіснуванні та в позитивних конструктивних і плідних стосунках», — наголосив кардинал Черни. Він додав, що ці критерії миру в енцикліці Йоана XXIII вказують шлях цілісного людського розвитку. Натомість для Папи Франциска ці координати є гарантами миру, який випливає з них, становлячи горизонт сенсу, який повинен провадити при плануванні політичного життя та реалізації соціального співіснування.

 

Виміри людського життя у світлі Євангелія

Префект Дикастерію сприяння цілісному людському розвитку також зосередився на впливові енцикліки про мир святого Йоана XXIII на Учительство Церкви в особі Папи Франциска. Йдеться про посилання на трансцендентний вимір людського існування в особистому житті та соціально-політичній реальності. Тому завдання соціальної доктрини Церкви, згідно з енциклікою «Pacem in terris», — це не заропонувати у політичних, економічних чи соціальних питаннях готовий посібник із рецептами, зважаючи на їхню складність, а обговорювати, вести діалог, проявляти терпеливість, щирість та повагу до інших.

«Папа Франциск, здається, хоче підкреслити, що соціальна доктрина Церкви не має ні дейктичної (вказівної) функції, ні стверджуючої мети, а скоріше — педагогічну та маєвтичну мету: супроводжувати та спрямовувати дебати, підвищуючи рівень дискусій, висвітлюючи їх за допомогою світла Євангелія та християнських цінностей», — сказав кардинал Черни.

 

Працювати над усуненням причин міграції

Доповідач не оминув увагою також проблему, пов’язану із мігрантами та біженцями. На його думку, Папа Франциск підкреслив важливість вирішення цього питання з перспективи миру. Водночас недостатньо лише реагувати на надзвичайну ситуацію, забезпечивши гідне прийняття біженців, а необхідно розпочати розбудову світу, в якому був би мир для всіх.

«З одного боку, це передбачає спільну роботу, щоб усе цивільне населення не було би змушене втікати від війни; з іншого боку це також означає роботу, щоб мир не був зведений нанівець як можливість процвітати на своїй землі, не будучи змушеним покидати свою сім’ю, дім та коріння в пошуках долі, роботи, даху над головою, кращих умов життя», — сказав префект Дикастерію сприяння цілісному людському розвитку.

 

Небезпека ядерної зброї для глобальної безпеки

Інша риса, яка пов’язує навчання пап Йоана XXIII та Франциска, стосується світової безпеки. Зокрема, в енцикліці «Pacem in terris» йдеться про те, що справжній і довготривалий міжнародний мир не може ґрунтуватися на балансі військових сил, а лише на взаємній довірі (п. 61). Ці слова найчастіше цитуються у промовах Папи Франциска, присвячених глобальній безпеці. На думку Святішого Отця Франциска, не закон страху відмовляє від майбутніх агресій, а сила м’якої розсудливості спонукає до діалогу та взаєморозуміння, щоб усунути розбіжності. Звідси випливає пропозиція, яку Папа адресує всім країнам: відмовитися від ядерної зброї та зброї масового знищення, а величезні кошти, які витрачаються на військовий сектор, вкласти у створення «Всесвітнього фонду», спрямованого на вирішення проблеми голоду та розвиток найбідніших країн. «На думку Папи Франциска, наша відповідь на загрозу ядерної зброї має бути колективною та організованою, заснованою на твердому переконанні, що ми повинні відмовитися від володіння зброєю масового знищення, навіть з метою стримування», — зазначив кардинал Черни.

 

Два рівні миру в енцикліці «Fratelli tutti»

Третя частина доповіді префекта стосувалася енцикліки Папи Франциска «Fratelli tutti», яка є своєрідною наступницею енцикліки «Pacem in terris» у справі миру. У цьому контексті енцикліка «Fratelli tutti» вказує на два різні рівні миру та зусилля у їхньому здійсненні, щоб досягти ідеалу миру, зазначеного у «Pacem in terris». Перший рівень — політичний, який є прерогативою інституцій, і робота якого полягає в мистецтві переговорів; і особистий, який стосується внеску кожної людини доброї волі у підвищення культури мирного соціального співіснування.

«Мир є результатом, який досягається завдяки узгодженню обох сторін, оскільки мирні договори — хоч і необхідні — не можуть досягти своєї мети без внеску громадянських спільнот і без тієї трансформації соціальних відносин, яка відбувається за допомогою прямої участі звичайних людей. Мир передбачає, що дві суб’єктності, яких він стосується, — політика і народи, — збігаються в намірі досягти мети спільної побудови майбутнього без війн», — сказав кардинал Черни. На його думку, перефразовуючи відомий вираз Тертуліана, миротворцями не народжуються, а стають, тому що побудова мирного світу є кульмінацією процесу навернення, який регулює на кількох рівнях вроджену людську схильність утискати слабших. Це становлення є простором аскетизму, орієнтованого на мир між релігіями, націями та людьми.

 

Пророцтво миру

Префект Дикастерії сприяння цілісному людському розвитку повторив твердження Папи Франциска про архітектуру та ремесло миру. «У той час, як політика проєктує архітектуру миру, тобто намагається створити законодавчі рамки та реалізувати міжнародні угоди, мережа мирних відносин, виткана простими людьми, становить ремесло миру», — нагадав кардинал Черни. За його словами, мир — красивий, тому що контрастує з потворністю егоїзму та індивідуалізму і є результатом практики, яка вимагає важкої праці й відданості. У цьому процесі простежується богословський аспект миру. «З точки зору християнської віри, він постає не як продукт героїчних зусиль окремої людини, а як подія сопричастя. Це відображення тринітарного й агапічного перихорезису (взаємопроникнення), який є не лише джерелом акту творення, але водночас становить його кінцеву мету: мир — це пророцтво відкупленого світу, передбачення людства, зібраного в небесному Єрусалимі, та водночас це — “знак часу”, що оповідає про присутність Царства Божого, яке вже діє в історії, оскільки розповідає про те, що через нього відбувається спасіння», — зазначив на завершення доповіді префект Дикастерії сприяння цілісному людському розвитку.

Інші статті за темами

МІСЦЕ

← Натисни «Подобається», аби читати CREDO в Facebook

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми працюємо завдяки вашій підтримці
Шановні читачі, CREDO — некомерційна структура, що живе на пожертви добродіїв. Ваші гроші йдуть на оплату сервера, технічне обслуговування, роботу веб-майстра та гонорари фахівців.

Наші реквізити:

monobank: 5375 4141 1230 7557

Інші способи підтримати CREDO: (Натиснути на цей напис)

Підтримайте фінансово. Щиро дякуємо!
Напишіть новину на CREDO
Якщо ви маєте що розказати, але початківець у журналістиці, і хочете, щоб про цікаву подію, очевидцем якої ви стали, дізналося якнайбільше людей, можете спробувати свої сили у написанні новин та створенні фоторепортажів на CREDO.

Поля відмічені * обов'язкові для заповнення.

[recaptcha]

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

The Coolest compilation of onlyfans porn tapes on PornSOK.com Immediate Venture Miksi sinun kannattaa ehdottomasti peittää lautasellinen ruokaa yöllä: Muista nämä keittiön taikauskot Noki on helppo pestä pois liedeltäsi: kokeile näitä hyväksi havaittuja puhdistusmenetelmiä Kaalin versot kasvavat isoiksi ja vahvoiksi: muista tämä hoito Yksinkertainen temppu, jolla saat pidettyä tuoreet hedelmät keittiössäsi pitkään.Laita tämä päälle Puutarhurin niksi siitä, miten herukoita voi parhaiten lisätä Avattu suolakurkku on turvassa homeelta: muista tapa suojata suolakurkkuja Slovakiassa kävi hyvin huonosti.Nämä ovat maailman onnellisimpia maita Sinulla on sitä keittiössäsi, mutta et tiedä, että se on yksi terveellisimmistä mausteista.Se suojaa sydäntä ja tukee vastustuskykyä Keittiösi tuoksuu aina hyvältä: 5 niksiä kokeneilta emänniltä Munakokkelista tulee hämmästyttävän herkullista: noudata 3 yksinkertaista sääntöä Onko slovakkeja uhkaamassa uusi vero? Maksaa valtiolle tilisiirroista ja pankkiautomaattinostoista Pannukakut paistuvat mukavan rapeiksi: kokeile lisätä tätä ainesosaa taikinaan Pasta kiehuu kiinteäksi ja mehukkaaksi: muista, miten ruokalaji keitetään oikein Charlotte kypsyy täydellisen mureaksi ja maukkaaksi: muista 3 tärkeintä kokin salaisuutta Hikitahrat vaatteissasi eivät jätä jälkiä: kokeile tätä nestemäistä jauhetta Mikä ilmastointilaite sopii kotiisi: muista nämä asiantuntijoiden vinkit Cât rezistă ouăle de țară vs.de cumpărat la frigider? Când nu mai trebuie consumate Miten valurautaiset keittotasot puhdistetaan tehokkaasti Hirssipuuro kiehuu ihanan mureaksi ja herkulliseksi: muista nämä niksit Miten kokeneet emännät pesevät rasvaa kylmässä vedessä: muista 3 yksinkertaista temppua Miksi kokeneet emännät pakastavat leipää: muista nämä hyödylliset kulinaariset niksit Älä heitä kertynyttä muovipulloa pois: 10 tilannetta, joita voit käyttää kotona ja keittiössä Miksi tieltä löytyneitä rahoja ei kannata noutaa: viisi vaarallista seurausta Miten puhdistaa kylpyamme nopeasti: 6 tapaa käyttämällä kansanhoitoa Miten muuten käyttää paperiliittimiä: käsityöläisemännät ovat keksineet 9 uutta tapaa kotiin ja keittiöön Valkosipuli lopettaa kellastumisen: muista nämä 3 tehokasta hoitoa Älä heitä vanhoja muoviastioita pois: 9 tapaa käyttää niitä kotona ja keittiössä Kylpyamme pääsee nopeasti eroon kalkista: muista nämä 2 puhdistusliuosta WC-kulho lakkaa vuotamasta vettä: muista tämä vianetsintämenetelmä Et itke sipulia: kolme tapaa käsitellä epämiellyttävää haittaa Miksi riisivettä ei tarvitse kaataa pois: 4 tapaa käyttää sitä kotona Älä heitä vanhaa paistinpannuasi pois: 5 mielenkiintoista käyttötarkoitusta kotitaloudessa Älä heitä vanhoja tavaroita pois: 8 esinettä, jotka tulevat tarpeeseen kotona ja keittiössä Perunan säilyvyys pitenee: Näin säilytät perunat oikein tasaisissa olosuhteissa Näin muut ovelat emännät käyttävät mikroaaltouunia: 12 vinkkiä kotiin ja keittiöön Hoover kestää paljon pidempään: miten laitetta ei saa käyttää siivouksen aikana Laattojen välissä olevat rikkaruohot häviävät: kokeile tätä ruiskutusliuosta Uunin luukku kiiltää valkoisena: yksinkertainen liuos poistaa nopeasti rasvan ja saostumat lasista Miksi kokeneet puutarhurit eivät istuta auringonkukkaa vihannespuutarhaan: Kasvi vaikuttaa negatiivisesti maaperään Miten muut tajuavat emännät käyttävät vanupuikkoja: 6 hyödyllistä kauneus- ja kotitalouselämän hakkeria Lasit eivät enää huurru: 5 todistettua tapaa shampoon ja saippuan avulla Käytä sitruunahappoa keittiön ulkopuolella: 4 hyödyllistä kotitalouden lifehackia Froteepyyhkeistä tulee poikkeuksellisen herkkiä: kirjoita ylös näiden pesuliuosten koostumus Älä heitä vanhaa lapiotasi pois: 8 tehokasta tapaa käyttää sitä kotona ja maaseudulla Mitä jokaisen kokin tulisi tietää: 4 yleisintä virhettä keittiössä Tuholaiset eivät koske sipuliisi: muista tämän puutuhkaliuoksen koostumus Omenahillo maistuu tavallista paremmalta: muista tämä maukas karpalolisäys Miksi kokeneet puutarhurit eivät istuta lintukirsikkaa talon lähelle: vahingoittaa hedelmäpuita ja vihannespuutarhaa Miten muuten kokeneet kotiäidit käyttävät muovipulloja: 5 tapaa kotiin ja mökille Aamiaisruoat, jotka pitävät sinut virkeänä koko päivän, on nimetty Kanafileestä tulee hämmästyttävän herkullista: kokeile lisätä ruokaan tämä kastike PERFEKTNÍ těsto na veškeré pečivo, které není třeba hníst: Recept mám od slavného pekaře, peču už jenom z něj! Pečení bude vzdušné a křehké: pamatujte na základní pravidlo přípravy těsta Nalévám obyčejné SALKO s ořechy a dělám to na každou oslavu: výsledek vás potěší (RECEPT)! Tyto přísady v kávě z ní dělají jed.Většina Slováků ji tam dává Domácí hnojivo na ibišek je lepší než to z obchodu.Vyrábím ho ze tří ingrediencí.Sousedé mi závidí mou zahradu Odtrhněte několik listů a vložte je pod těsnění.Problém zmizí a pračka bude jako nová Jak ochladit byt v horkém počasí? Ani nápad otevřít okna! Odstraňte jednu věc Nevylévejte vodu po uvaření brambor: 3 užitečné způsoby, které využijete doma i v kuchyni Nejen levandule.Tyto rostliny zaženou komáry z vašeho balkonu Palačinky se upečou pěkně křupavé: zkuste přidat tuto přísadu do těsta Přidejte do vody a vaše okna budou zářit jako nová Mají také 40 květů a kvetou nepřetržitě půl roku: Pěstitelka nejkrásnějších orchidejí prozradila, jak získat takovou nádheru! V horkém počasí nastavte termostat na „pět“.Čeká vás příjemné překvapení Proč byste si měli na noc rozhodně přikrýt talíř s jídlem: pamatujte na tyto kuchyňské pověry Proč zkušené hostitelky zmrazují chléb: pamatujte na tyto užitečné kulinářské triky Těstoviny se uvaří pevné a šťavnaté: nezapomeňte, jak pokrm správně uvařit Mrkev bude sladká a velká: pomůže jí jednoduché hnojení Bez klimatizace se byt rychle ochladí: pamatujte na těchto 5 účinných pravidel Míchaná vajíčka budou úžasně chutná: dodržujte 3 jednoduchá pravidla Knedlíky se při vaření nerozpadají: pomůže jedna lžíce této přísady Takto se připravuje ovoce ke zmrazení.Nebude se lepit ani drolit Jak najlepiej zagęścić gulasz? Zapomnij o ziemniakach, TO jest o wiele lepszy sposób! Irytują Cię nowe plastikowe nakrętki do butelek? Oto prawdziwy powód, dla którego nie można ich rozdzielić! Jedz garść dziennie, a twoje jelita będą działać jak nowe.Słowacy o tym zapominają Krem francuski: Niesamowicie lekki i delikatny, pasuje do każdego deseru!