Роздуми

Первородний гріх і благодать. Хто винен і що робити?

10 Березня 2018, 17:40 4886

 

Відомий в Україні домініканець Петро Балог ОР, закарпатець походженням і священик, близький католикам обох обрядів, ділиться своїми теологічними роздумами.

 

Первородний — гріх чи не гріх

Поняття «первородний гріх» етимологічно виводиться з біблійної історії про гріх перших людей (див. Бут 3), коли вони не послухали Божого наказу, ставши таким чином «першими грішниками», і ця властивість перших людей передається з покоління на покоління всім їхнім потомкам. Цей гріх не є свідомим і добровільним, а отже – особистим для людини, вона в ньому вже народжується, як каже псалмопівець: «Я ж у беззаконні народився, й у гріху зачала мене моя мати» (Пс 51,7). Отже, «первородний гріх» — це скоріше стан, аніж гріх у його класичному розумінні, і цей стан став певною характерною рисою кожної людини. Називати «первородний гріх» гріхом можна лише в аналогічному сенсі.

Те, що наслідки першого гріха перших людей, описаного в Книзі Буття, передаються іншим людям і стають причиною їхньої смерті, підтверджують інші місця Святого Письма. Наприклад, у Книзі Сираха автор пише: «Від жінки гріх почався – з-за неї й усі вмираємо» (Сир 25,24); у Книзі Мудрості: «А через заздрість диявола смерть увійшла у світ, скуштують її ті, що йому належать» (Мудр 2,24).

 

Думка святого Павла

Особливо Апостол Павло розвинув вчення про «першого Адама», який згрішив своїм непослухом: «Тим то як через одного чоловіка ввійшов у світ гріх, і з гріхом смерть, і таким чином смерть перейшла на всіх людей, бо всі згрішили» (Рим 5,12), а потім — «другого Адама», який дарував усім нам відкуплення від цього гріха: «Бо як через непослух одного чоловіка багато людей стали грішниками, так через послух одного багато людей стане праведними» (Рим 5,19). До речі, у латинському перекладі маємо не «бо всі згрішили», лише «в якому (тобто, в Адамі) всі згрішили». Це значно вплинуло на розвиток доктрини про «первородний гріх». Із послань св.Павла видно, що Апостол не розвиває тут вчення про «первородний гріх», який є причиною смерті, лише говорить, що «всі згрішили», тому що отой перший гріх Адама — тобто смерть, згідно з Павлом — є наслідком людських особистих гріхів.

 

Розвиток учення про первородний гріх

Найперше про первородний гріх у Церкві почали задумуватися десь у ІІІ столітті, коли велися дискусії про хрещення дітей, а отже, і про те, що саме «омиває» в них це Таїнство, якщо особистих гріхів вони ще не скоїли. Святий Августин (†430), а також Східні Отці того часу роздумували над станом людини в раю і над втратою цього стану. Сталося це через непослух, тобто гріх, який був названий «первородним», і цей стан — тобто втрата благодаті і віддалення від Бога, а також ослаблення людської природи — стає притаманний всім людям. Іншими словами, як казав Августин, провина Адама перейшла на ціле людство, яке від нього походить. Крім тілесної смерті, карою за цей гріх є також пекло після смерті, пожадання, втрата свободи до чинення добра, інтелектуальні обмеження. Це вчення Августина було затверджено на Синоді в Карфагені 418 року.

Середньовічні богослови — наприклад, Тома Аквінський, не говорили про вину потомків Адама як про фактичний стан, лише що людині «бракує справедливості первородного стану». Іншими словами, людина приходить на цей світ вже у такому стані, тобто народжується без «освячувальної благодаті». Пізніше, у XVI столітті, Тридентський Собор видав цілий Декрет про первородний гріх — зокрема, протиставляючись ученню Мартіна Лютера, який, ідучи за Августином, суть «первородного гріха» вбачав у пожаданні. Собор вчив, що первородний гріх — це втрата Адамом для себе і своїх потомків первісних святості й справедливості, і що цей гріх перейшов на всіх людей не через наслідування, але через зачаття, тобто навіть немовлята вже його мають. Провину первородного гріха очищає Таїнство Хрещення, проте не зникає пожадання, яке хоч і не є гріхом, проте схиляє людину до гріха. Крім того, не зникають наслідки первородного гріха, а саме хвороби, смертельність чи схильність до гріха.

 

Сформульоване вчення

Катехизм Католицької Церкви так говорить про первородний гріх: «У розповіді про гріхопадіння (Бут 3) вжито образну мову, але сказано про первісну подію, яка мала місце на початку історії людини (Пор. II Ватиканський Собор, Паст. конст. «Gaudium et spes», 13, §1.). Об’явлення дає нам певність віри, що вся історія людства позначена первородною провиною, якої добровільно допустилися наші прародичі (Пор. Тридентський Собор: DS 1513; Пій ХП, Енц. «Humani generis»; DS 3897; Павло VI, Промова II липня 1966 р.)», ККЦ 390.

Варто також додати, що, згідно з ученням Католицької Церкви, Ісус Христос ніколи не мав первородного гріха, а його Матір, Марія, була збережена від цього гріха в моменті зачаття, тому Її прихід у світ називається «Непорочним Зачаттям». Проте як самого Ісуса, так і Його Матері — з огляду на приналежність до людського роду — стосувалися наслідки первородного гріха: такі як хвороби, страждання чи смерть.

 

«Колективна відповідальність»

Питання, які залишаються актуальними на сьогодні з зв’язку з проблематикою первородного гріха, це питання про можливість «колективної відповідальності», а також про непропорційну кару (пекло) за цю відповідальність. Це створює образ Бога дещо жорстокого і караючого, а не Бога-Любов. З другого боку, якщо Христос є Відкупителем людини і в Таїнстві Хрещення людина приймає плоди цього Відкуплення, то постає питання: чи це Відкуплення лише від особистих, свідомих і добровільних гріхів, чи також іще від чогось. Якщо лише від особистих, тоді б виходило, що діти, які ще не скоїли таких особистих гріхів, не потребують Відкуплення.

Також сьогодні дедалі частіше можна почути, що коли говориться про біблійний образ «Адама», то це образ «первісних людей», а не когось конкретного та одного. Тим більше, що наука ставить супротив такому вченню, твердячи, що смерть генетично запрограмована в кожній людській істоті, і крім того, людина еволюційно походить не від якоїсь однієї пра-пари, а зародження людства відбувалося в декількох місцях незалежно одне від одного.

Вчення про походження всіх людей від однієї людської пари називається «моногенізмом». Мета цього вчення з погляду теології — довести єдність людського роду. Відповідно, спільна участь усіх у первородному гріху стає більш зрозумілою. Також участь у єдиному спасінні, яке дарував людському роду Єдиний Спаситель, цей моногенізм мав би пояснити. Однак, як вже було видно вище, справи біологічні чи еволюційні не повинні бути предметом теології; отже, вчення про первородний гріх належить будувати не так на природничих науках, як на богословському розумінні проблематики. Навіть без біологічного моногенізму залишається богословський факт, що всі люди походять від єдиного Бога, всі поєднані спільною людською природою, яку свого часу Бог прийняв через Втілення, і всі у якийсь таємничий спосіб мають участь у первородному гріху: всі люди від початку свого існування в якийсь спосіб «винні» — чи, як говориться, «люди то не ангели». Первородний гріх, а особливо його наслідки, став чимсь «природнім» для людей; проте не таке було первісне призначення людини і не такою повинна була бути «людська природа».

У будь-якому разі, вчення про первородний гріх вимагає подальшого доопрацювання. Варто теж ще раз підкреслити, що подібно як Відкуплення цілого людського роду однією Боголюдиною є таємницею, особливо спосіб переходу цього відкуплення на людей, так само і таємницею є гріховний стан людей та спосіб його переходу з прабатьків на весь людський рід.

 

Гріх і Божа благодать

Чому людина грішить? Чи інакше кажучи — чому хтось свідомо і добровільно вибирає зло? Подібно до існування зла, так само й існування гріха є певного роду «таємницею». Якщо ми сотворені, щоб добровільно любити Бога, то це теоретично дає підстави добровільного вибору, щоб Бога не любити. Це таємниця людської свободи, таємниця людського «ні» Богу та Його волі. Людина, однак, не тому грішить, що вона погана за своєю природою, але тому, що ця природа ослаблена первородним гріхом і схильна до гріховності. Тому потребує Божої допомоги, щоб не грішити, Божої благодаті, насамперед — Таїнств Церкви, які відроджують грішну людину, що кається, і повертають їй Боже дитинство.

Отже, лише Бог може допомогти людині позбавитися гріха, відродитися, і перш за все — вибачити скоєний гріх. Це вибачення — дар Божої благодаті й милосердя. Це — Боже виправдання, яке заслужив нам на хресті Ісус Христос, взявши на себе наші гріхи, визволивши нас від них. Кожний, хто щиро кається і навертається, приймає цей дар Христа і насправді стає «новим створінням», преображається, відроджується. «Felix culpa», тобто «щаслива провина», називав колись св.Августин первородний гріх і додавав: «Тому, що ти удостоїлася мати такого потужного Відкупителя».

Таїнство Хрещення очищає людину від первородного гріха раз і назавжди; Таїнство Сповіді очищає від особистих гріхів. За посередництвом цих Таїнств людина отримує освячувальну благодать, зодягається у Христа і живе життям у Христі. З цією освячувальною благодаттю нерозривно пов’язані богословські чесноти віри, надії та любові. Звісно, ця благодать є даром Святого Духа, який однаково нескінченний і однаково безцінний; однак оскільки його дія в конкретній людині також залежить від відкритості цієї людини на благодать і на дію Духа, а також від міри любові-відповіді на цю благодать, — можна сказати, що в кожній людині ця благодать є такою мірою, якою ця людина любить Бога і ближніх. Тим не менше, людина отримує виправдання та «первісну справедливість», знову стає «храмом Святого Духа» та стає спадкоємницею заслуженого Христом спасіння.

Повна або часткова републікація тексту без письмової згоди редакції забороняється і вважається порушенням авторських прав.

Інші статті за темами

МІСЦЕ

← Натисни «Подобається», аби читати CREDO в Facebook

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми працюємо завдяки вашій підтримці
Шановні читачі, CREDO — некомерційна структура, що живе на пожертви добродіїв. Ваші гроші йдуть на оплату сервера, технічне обслуговування, роботу веб-майстра та гонорари фахівців.

Наші реквізити:

monobank: 5375 4141 1230 7557

Інші способи підтримати CREDO: (Натиснути на цей напис)

Підтримайте фінансово. Щиро дякуємо!
Напишіть новину на CREDO
Якщо ви маєте що розказати, але початківець у журналістиці, і хочете, щоб про цікаву подію, очевидцем якої ви стали, дізналося якнайбільше людей, можете спробувати свої сили у написанні новин та створенні фоторепортажів на CREDO.

Поля відмічені * обов'язкові для заповнення.

[recaptcha]

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Immediate Unity z-lib books

Casino news

link demo pg slot live tv trans 7 baaghi 2 bintang89 slot rebound bola basket slotbola888 betis piala euro 2024 pakde slot rtp rtp live slot pg soft terbaik dewaslot99 link slot paling gampang menang akun demo anti rungkad pg demo mahjong ways 1 gratis pas77 slot online lirik lagu justin bieber lonely infinix bonus new member 100 angka naik hk mlm ini winstar88 login angka wajib hadir hk malam ini pemain tim nasional sepak bola italia hobimain slot rtp hero4d pragmatic routing sepatu bola mizuno data macau paito mpo1221 resmi hasil final hongkong open 2024 hari ini live draw china chopper demo slot akun wso djarumtoto login isototo garansi kekalahan to kecil nuke gaming cara deposit dengan pulsa pola the dog house sahabat4d sgp live draw sgp tercepat terbaik spin88 hoki makita cj gta sydney 6d ambarita putra pony virtual account gopay live draw osaka lotto mmbett grup wa bocoran sdy sgp hk 2024 skor argentina vs prancis 2024 red dragon epik mod apk lirik lagu sisa rasa apa itu rohingya di aceh slot depo megahoki88 heylink bangkit4d doping bahagia slot777 situs parlay cash out bocoran 4d malaysia malam ini 2024 jam gacor olympus anekatoto3 syair angka sydney game slot pragmatic offline mesin perontok padi permen jadul mpo gacor88 cara menang main slot sinaga123 arti rungkad garuda388 sekutu4d toto warna hk indo 777 cefixime trihydrate 100 mg kapten69 login hercules slot jayaslot28 ovo888 lirik lagu pesawat tempur surbex terbilang online sg kayu ff texaspoker lirik lagu rihanna diamonds jadwal bali united liga 1 velg mobil ring 16 bhayangkara fc vs borneo fc lilas ikuta kode syair hk hari ini jokerwin77 naga 138 slot piala dunia 2026 live draw 4d i live my life for you lirik bocoran besok sgp pandawa4d keluar toto bocoran sgp hk sdy spesial4d slot demo slot aztec makna lagu another love nusa kasino bola pelangi 1 wifitoto login supermoney88 rtp live syair hk 2024 game online web uni sepak bola eropa slot demo rp di depan hasil sgp 2024 lana del rey radio lyrics ronaldo nazario e learning uin ril situs 4d tanpa potongan klik365 link resmi aespa giselle cara main remi kpktoto login final liga champion 2024 slot77bola login pola starlight princess slot raja86vip manganelo togeltimur login gengtoto login alternatif surat cinta untuk starla the series pp s1 ff deposit 25 bonus 25 to x3 pokervqq sirenbola i wanna be yours lyrics kyoslot prediksi hk akurat demo idn slot mahjong shanghai tower ive profile sensational77 slot rawit128 slot slot online gampang menang 2024 5000 aud to idr mpo222 togel singapore hongkong sydney hari ini raja889 slot buku mimpi 24 live pedia the weeknd starboy meriah4d link deposit pulsa tanpa to link slot deposit pakai dana rtp gengtoto88 pragmatic 888 gold paito harian taiwan 4d scream 4 beautiful nct lyrics buku mimpi 2d bergambar lengkap dikdin login rtp live bocoran admin riki data lengkap hongkong togel ling dragon tamer lirik lagu slander love is gone slot demo x500 no lag agen naga138 dewabet138 link yang paling gacor slotasiabet88 nusabet login ikan koi kecil arenabet88 slot demo maxwin mahjong surah an nahl ayat 125 akun slot deposit 10000 rtp live slot vegas 123 indoslot beat 2024 hitam ids 388 perbedaan slot mania olympus grabwin shio kelinci togel hari ini hk ubanslot microgaming slot demo terbaru deposit via dana 5000 vinland saga wwtoto2 wap luas permukaan prisma kembangtoto tabel togel sdy 6d kullu nafsin dzaiqotul maut live draw hk siang dragon 99 rtp arah4d rtp kaskustoto slot kantor bola rtp slot epic win 138 banda neira sampai jadi debu lirik rtp togaplay hari ini kata kata galau bahasa inggris slot demo anti lag anti rungkad prediksi hk data togel kobra88 slot paling gampang jackpot depo pakai shopeepay rupiah168 tabel jitu hk 50 togel 777 slot mania 89 slot demo gacor rtp jp88 singaporepools slot mudah dapat scatter togel cambodia le sserafim pemain termahal di dunia vlog bocoran hk malam ini tercepat slot dana 666 super beton888 cara deposit dana ke akun togel pangeran 911 mpocash bolapiala88 situs bandar bola88 asialive rtp macauslot88 hari ini kertas stiker rtp bandar slot 367 slot gacor maxwin 2024 situs deposit dana 5000 prediksi taiwan lirik here with me d4vd ramalan hk mg 5 jablay slot satuslot situs paling gacor saat ini pkplay slot demo mahjong ways slot gacor terbaru 2024 mpo777 demo togel taiwan live situs bdslot88 planet 777 pargoy88 slot slot turnamen gratis akun demo slot pragmatic gacor qq938 judi slot online amerika ngebet88 jadwal sea games bola europa league slot demo lengkap link slot gacor hari ini dana olxtoto slot login pragmatic 88 gibson sg situs paling gacor 2024 bayar virtual account mandiri aquaslot login dewa789 link slot dexycol 500 bitbola slot mulantogel login bos5000 server vietnam slot gacor artistoto wap foto buat pp ml slotakurat stable diffusion xl yatogel kipas angin dinding maspion singapura togel live galaxy m10 buku mimpi 3d bergambar lengkap betason n salep microgaming slot mantap slot link sayap123 rtp england vs italy lirik lagu kobo kanaeru mantra hujan akun togel tanpa potongan gold price live french open 2024 nonton reply 1988 net bola voli rans nusantara vs arema fc omegabet88 demo slot pg soft mahjong 2 anti lag vipslot rtp angsa4d hari ini ruby lirik lagu starboy data keluaran toto macau 5d i love you 3000 my little bride infinity war magnum 188bet rimba slot situs wd area188 slot gacor winslot138 deposit 2000 perak live sgp toto 45 top508 agen388 doki doki klikbet77 rtp rtp titan 777 slot tiket indonesia vs argentina situs slot modal gratis data sdy 6d joker merah harian unforgotten night rezeki slot mango live mod apk slot freebet tanpa deposit feroza sayang4d login promo depo 50 bonus 30 tergacor anti rungkad demo mahjong barbatos lirik lagu betapa hatiku uhm jung hwa indonesia vs thailand malam ini jinx chapter 1 demo gacor parah lie to love rajampo1 angka apa yang naik di hongkong rocketplay judislot7 king88 janin 19 minggu rtp kode4d hk besok malam rtp bola 388 rekap data hk harian 6d dewa 19 separuh nafas lyrics lapak tv jam slot gacor malam ini wannabe nexus slot 2024 mega pulsa 88 slot sydney opera house abang303 live draw nusantara togel master qq88 login dj terbaru 2024 dewatogel rtp live asik89 buket love daduwin hajar 69 slot big bass bonanza slot gratis togel philippines pools 4d snapdrop net merah99 rimuru love quotes sedayu138 demo slot koitoto gmwin slot demo pragmatic play wd88 mom4d togel asd slot asia128 slot gambar sepak bola panen123 slot online login demo pgsoft mirip asli bonus new member 100 di awal bebas ip ksr 600 mg obat apa fin4d daftar slot tergacor hari ini nba schedule situs slot minimal 10rb rtp paling akurat hari ini paito singapore cara deposit dana via bca demo slot bounty sensa 777 500 dolar singapura berapa rupiah infinity indolottery88 login paito sydney harian radjabalack simasbola slot gacor gatotkaca 123 rtp asli4d slot harta138 jackpot prediksi hk terjitu dan terakurat hari ini harga lampu philips pola inces maxwin demo slot joker roma gratis ramalan angka sgp master lotre surah al mursalat sensasional 138 slot bikini paradise slot demo harga ps 4 baru zenwin88 gacor 305 slot bet777 slot live net tv kitabet88 lampu bohlam slot demo pyramid bonanza sarjana4d prediksi angka jitu macau 4d magicly pemburu bonus kinobi cv login situs slot gacor malam ini shinji hirako captain77 demo slot rupiah indonesia gratis rtp wajikslot statistik togel hongkong the lover 1992 rtp8000 slot devo88 air 150 ml berapa gelas tabel keluaran hk gacor99 rtp louhan slot yamaha grande asiabet118 deposit skor indonesia vs thailand slot demo pg soft bisa buy spin wild bounty kode hongkong malam ini nomor shio hongkong malam ini mandiri togel bola net manchester united prediksi kuda lari hk singapura asiaslot777 login hujan koin zeus 200 abatogel usd to idr hari ini juragan togel88 login data paito warna sydney 6d harian asiahoki77 slot login olimpus88 slot demo kali 500 gacor dewa separuh nafas chord bonus new member 100 slot game to 5x suhuqq jp slot 138 panen338 petir wwg slot koi toto login passing bola voli bobatoto slot login jmo pengeluaran sdy gacor slot88 promo new member 100 bebas ip tergacor keluaran hk siang dan malam data hongkong paito 6d the witcher season 4 mpo444 hermes 4d vegasslotsonline egt sgp sahabat 4 magnet33 rtp pao4dd data 4d hk master unsurtoto login lirik sholawat rahmatan lil alamin lirik lagu iwan fals mata indah bola pingpong jostoto agen 198 raja328 heylink angka bocoran malam ini hongkong shio88 slot hoki55 syair jawa slot ada demo nya rtp slot tempur88 bocoran hari ini hk feyenoord link pg soft demo data hk siang dragon 2024 zigzagslot idola77 kkslot777 login chord lihatlah aku disini rajabandot login surga5000 login gacor pp hitam aesthetic asik 77 linetogel 168 berapa angka hongkong tadi malam afatogel login demo slot pg wild bounty gacor jacktoto yunjin lesserafim contoh gambar 3 dimensi slot demo starlight princess 1000 terbaru kangtoto 2 login indowin88 rtp mastermpo login i will be your bloom rtp imba gacor slot syair gucci mas hari ini 2024 hobispin rtv live nonton sctv live wahyu widada persib bandung vs jp368 live japan togel paris baguette kompas tv live hari ini prediksi china archives situs slot deposit pulsa tanpa potongan gacor boom 138 seribu mimpi 2d bergambar rumah koin 369 hobi188 pulsa co gambar iklan susu mpokataslot detektif jaga jarak nandemonaiya lyrics togel178 login ldbplay kayatogel4d data hk 4d gudang paito bos togel game demo slot pragmatic 5 lions megaways live hk pooll rtp gacor305 hari ini dewa 19 kangen lirik diskon 138 hasil hk malam ini live dewacasino chat gpt gratis login champions league 2024 klasemen fc cincinnati slot demo mirip asli tanpa lag bo slot gacor malam ini prediksi shio dan angka main sgp hari ini sultan jp paito warna hk harian 6d radjabalack kedai primer liga inggris naga7bet rtp monaco fc pejuang303 login arti emoji love hitam asianbookie all bandar migo88 bocoran sdy besok jitu harta138 syair sdny bukti menang judi bola lirik dangerous woman mpo2222 perbedaan am pm beatles klasemen fc augsburg vs bayern besaran pokok dan besaran turunan rtp royal slot 188 paito singapore 6d harian vegas108 slot spin889 login tplinkwifi net login admin bocoran maxwin hari ini thor 138 ka bandara soetta olxtoto 4d live draw sgp mlm ini tercepat hydro88 paito warna 4d hk harian depo 5k pulsa rtp sensa138 138 slot copa america 2024 lirik al qolbu mutayyam captopril 12 5 mg raja 787 slot rtp rtp panen777 hari ini manchester city transfer rtp uang77 slotgembira88 rtp togelon slot cara deposit slot melalui dana data result macau 5d aladin138 live artinya ligagalaxy situs game slot online terbaik a little thing called love mega338 rtp live sultan899 live mega gacor 88 login paito nevada slot rtp tergacor picture to text gerai togel dewa777 slot live draw grab pools sentana sdy hari ini sgp hari ini live draw tercepat gebyar123 slot demo lightstick beggin shoptoto prediksi angka keramat hk hari ini tabel sydney 2024 rtg slot jarwo hari ini pemain bola ganteng slot demo rupiah mahjong ways pola slot koi gate bocoran hk hari ini jitu dan akurat luis fonsi despacito lyrics situs slot pulsa tanpa potongan cara jadi creator capcut cone olahraga the kuta beach heritage hotel situs slot deposit pakai pulsa hot fiesta demo game cara deposit slot pakai pulsa xl bts debut natsu e no tunnel aviator bursa transfer resmi angka jitu untuk hari ini sgp fortune slot 88 kemetuan hk 6d kaisar88 slot cemaratoto kumpulan slot bonus new member 100 aupairworld nagita togel daftar live togel data sahabat hongkong 2024 detik sports manfaat mefenamic acid 500 mg harga idwin777 80 togel sgp pools live draw prediksi liga885 rtp mawartoto yacine tv live puncak sosok game bola terbaik badminton livescore togel 77 tepung ketan cara main slot gacor higgs domino kasih sayang ibu sepatu specs futsal ori77 megawin77 shio hongkong hari ini 2024 qq pulsa 365 kakek cangkul dewa4dku slot yok4d rtp liga 1 transfermarkt slot demo athena hobicuan togel master hk 6d harian joker merah sabung ayam online liga365ku jordan the rolling stones wow 555 gebyar138 moonton data sgp 2024 togelers hari ini prediksi hk hari ini port vga demo gmwin excited data hk 6d harian 2024 lengkap tercepat paito hk 6d harian angkanet aplikasi togel lirik tak segampang jpg to png resep bola susu playtech slot demo pragmatic anti rungkad juragan hoki slot 99 buku mimpi 04 ajaib4d claim bonus sdy jitu akurat slot mania demo olympus situs nobar sepak bola pola olympus 1000 maxwin rtp cuan368 gacor winsport77 rtp petir 338 slot cashback 100 to 5x liga 123 maxwin koin 555 my mine artinya absolut vodka gambar motor vario modifikasi lion8 login supergacor88 puisi 4 bait tentang sekolah film jet li qqemas ratubola303 daftar pola slot bonanza hari ini nomor 0895 kartu apa pp kartun lucu habib zaidan yahya anak siapa game website nomer togel hk totoraja mp4 cutter lirik lagu grrrl gang love song no sgp live rtp live joker99 basah189 bocoran 4d hari ini pengeluaran toto macau hari ini live desa4d freebet monet pulaujudi live draw japan hari ini togel prediksi singapura apa arti friendly dalam bahasa gaul wonplay888 slot gresik karir royal189 login jeboltogel login alternatif prometric login bambu4d slot joker merah sydney 6d hdtoday mimpi dikasih uang togel top slot dream league soccer 2024 gacor itu apa tsurezure children jokergaming hujurat ayat 13 acegaming888 guru putar slot demo slot igm247 mafia4d sultan189 poker88 link alternatif lirik lagu satu rasa cinta wso138 slot winsport777 main demo mahjong ways 3 cara mengatasi anak tantrum nike basketball shoes paito warna harian hk zona data sgp terlengkap 2024 slot gacor daftar dapat bonus saldo goretzka judika cinta karena cinta lirik rtp koi777 natalia lirik batak galaxy a14 urutan liga terbaik di dunia rahmatan lil alamin lirik slot deposit pakai linkaja ljo777 wasilah power of thor megaways demo bonus buy rendezvous artinya paito sgp harian 2024 lengkap gede togel 171 rajabet 123 rtp a love so beautiful china usg 4d janin 12 minggu poker slot indo link kdslot777 slot gacor thailand malam ini vegas123 cuan bgibola 1 arena99 slot pulsa tri terpercaya tanpa potongan vcs gratis login heather lyrics naga bola bocoran ekor hongkong keluaran china demo aztec pg soft cekles singapura pulpen parker bendera88 dominobet88 situs nexus bonus new member 100 angkanet hk 6d 2024 hk hari ini lengkap 90bola goaloo winstar4d rtp live togel kamboja kemarin sentuh tanahku web win77 slot slot demo sweet bonanza jackpot cardcaptor sakura bursa 777 crunch togel naik hari ini singapura demo slot diamond code syair sydney mpl id agenasia888 kuda lari hongkong bahasa vietnam akun demo slot koi gate bursa transfer liga 1 arti rungkat koi 77gacor wd138 slot login marseille fc situs slot deposit minimal 5rb lirik sial 19dewa seagm rtp indosport99 rtp babawin slot bonus panen138 bruno mars it will rain lirik open arms sza mahjong 1 gacor hari ini pyramid slot rtp live kkslot777 bocoran slot bonus deposit 20 20 deposit judi bola smackdown pain idgaf lyrics paito warna sydney 6d harian vip era777 login garuda 138 rajacuan 96 login lagu at my worst opajudi ps 4 slim pakde toto pemain real madrid sekarang bruno mars it will rain lyrics chord cant help falling in love rtp lumbung88 slot pulsa 10000 tanpa potongan deposit 5rb gacor qiuqiu99 bocoran sgp paling jitu dan akurat little thing called love jadwal persik kediri gaspol138 login donuts jago 168 slot rtp nomor sgp live draw jingga88 rtp celoslot agen online situs slot gacor toto88jp akun demo slot gacor artisan gambar bulu tangkis langit tak seharusnya biru chord uya4d gerbang tol terdekat zetsu klaim bonus panjang4d demoni joker out album dewaslot89 data togel hk4d dipo4d login kode togog liverpool transfer aztec bonanza demo indonesia im2024 login togel 79 idola ronaldo sofa 99 gaya jadwal sea games 2024 hari ini live draw hk pools tercepat hari ini bola indo kata motivasi singkat perkiraan tts neraka888 syair toto hk togel cambodia live draw slot terpercaya di indonesia 303 slot raffi ahmad cefixime trihydrate 100 mg obat apa revolutionary love banzai snowman lyrics bocoran slot gacor sore ini al anbiya 30 kertas 4d rtg slot gacor hari ini togel 389 jennie the idol aerobic live togel china hari ini tercepat mimpi yang hilang lirik rtp pejuang slot88 login domino bandarqq sky77 love rtp messipoker lirik goyang nasi padang radiohead no surprises lirik lagu sunda viral simvastatin 20 mg volleyball sea games botak 123 slot asiagame99 login syair hk 2 april 2024 raja slot88 resmi djarum toto buntogel ovo88 slot tower bridge super fruits wild free demo jonislot mex77 kode voucher telkomsel kilat 77 lapak303 venus4d rtp berapa ucl liverpool slot pulsa tri gacor demo slot rupiah maxwin manage bidan usg terdekat ucl 2024 viva368 slot nineqq daftar bri ceria tanpa npwp togel master sgp hongkong peduli togel sugih 4d ducati777 rupiahqq live draw macau 5d tennis indoor senayan zenwin88 slot ford bronco hasil skor liga inggris arti 777 qq mobile login pertandingan persebaya kobayashi storyinsta redslot88 pilox samurai data sgp toto 4d juara liga italia 2024 daftar slot matahari88 kebaya 4d koibet4d game login hong kong 4d cinema ssd 1tb rimba toto dompet kecil wanita bocoran hk prediksi hongkong jitu jeonnam dragon nb 996 no jitu hk mlm ini roda4d 47 2d togel mpo76 rtp pola starlight princess 1000 electrolux bandar lotre demo slot anti rungkad mahjong ways 2 demon slayer princess no secondary pgsharp safir777win orion88 ator freebet popotogel olxslot hello neighbor 2 link gacor slot hari ini data paito sgp 6d angkanet plaza bola apk cheat slot rtp slot hari ini 2024 beyblade x rtp wd138 pemain tim nasional sepak bola jerman hongkong full 6d hari ini skin4d link dingdong togel i love you you love me slotkilat77 live hongkong pools 2024 ratemyserver lirik lagu first love master togel taiwan hari ini situs togel hongkong siang sultanjudi88 qqalfa wintogel game mahjong rtp rogtoto stafaband 123 metrolagu spin123 naga9 makna lagu angels like you boba55 heylink angka jitu 2d sgp gacor899 slot final indonesia vs thailand gampang 4d demo slot leo77 heylink deposit 20 bonus 20 bebas ip slot 3030 joker 5000 slot maju arta4d arena slot 88 128sport dragon tiger 888 blangkon69 slot sluku sluku bathok slot demo pg gratis buy spin guardian of galaxy vol 3 you tube daftar slot pulsa tri free spin 123 prediksi hk 2d jitu malam ini mbah semar data sgp master sdy nomor hk live 6d liga gacor alan walker slot gacor 4d lapibal 500 obat apa bocoran jp hk malam ini link situs new member 100 skor live megasloto188 rtp cartel wayang88 slot rekap data hk 6d harian careless whisper lyrics raja slot 5000 login buffon lirik lagu vierratale kesepian rtp ayomain138 star777 slot daftar harga besi hollow 50x100 bo slot deposit shopeepay